Miloslav Ransdorf (15. 2. 1953 – 22. 1. 2016)

Avatar
Původní autoři


Ivan David
22. 1. 2016
Zemřel mimořádně vzdělaný a všestranně talentovaný politik, polyglot a polyhistor . Byl člověkem, pro kterého byla předním hlediskem každé jeho činnosti vědecky prokazatelná pravda, ne prospěch. Byl autorem několika odborně velmi náročných knih. Jeho až příliš široké zájmy, nepraktičnost a roztržitost byly překážkou jeho ještě většího uplatnění. Nejen díky svému působení v Evropském parlamentu měl přátele po celém světě. Jeho odchodu želí i jeho četní protivníci. I pro ně bylo radostí se argumentačně potýkat s tak zdatným soupeřem. Děkuji osudu, že jsem měl příležitost se s ním potkávat a bylo mi ctí, že si tykáme.