Proces demontáže evropské civilizace již zahájený v Německu

Avatar
Původní autoři


Luděk Prokop
11. 1. 2016
Porovnejme si posloupnost dění v evropských státech současné doby a doby před zhruba čtvrt stoletím. Tehdy ve jménu svobody a demokracie počaly občanské nepokoje v Polsku, následované nepokoji v dalších zemích (v Maďarsku, v Rumunsku a v dalších státech socialistického bloku), pěkně podle scénáře centrálně zpracovaného a připraveného nejspíš agenturou USA, ustavenou k rozvrácení státního zřízení příslušných zemí, k tomu účelu zřízenou a financovanou (přibližně tak, jak to do nás hustili komunisti a my to považovali za konspirační báchorky té jejich propagandy). 


Z východního Německa počaly proudit davy za lepším životem v západním Německu, za zářnými zítřky ve svobodném světě. Dominový efekt dění se státními převraty v zemích RVHP, nelze považovat za spontánní, samovolný vývoj uskutečněný a náhodou nakumulovaný do daného časového úseku. Naopak, logika věci přesvědčuje, že to vše bylo předem dlouhodobě plánováno a připravováno, včetně získávání soudruhů z mocenských struktur dotyčných zemí a především materiální, a dále organizační, studijní, znalostní a informační podpory disentů těchto zemí. Opatrní občané našeho státu tehdy reagovali, v porovnání se sousedním Polskem i dalšími státy, jak opatrněji, tak opožděně. Dokonce k jejich žádoucímu vybuzení bylo potřebné improvizovat formou divadla na zabitého studenta zprostředkovaného Státní bezpečností, v hlavní roli zabitého studenta – agent Zifčák. Falešnou informaci o zabitém studentovi mediálně rozšířil disident Petr Uhl. Celé to následující dění s „probuzením“ národa bylo tedy postaveno na lži.

Dovolil jsem si výše uvedené uvést v souvislosti s tím, co se děje v Evropě současné doby, v souvislosti s masovou imigrací a jejím vývojem. Domnívat se, či bláhově si namlouvat, že jde o spontánní, samovolný vývoj uskutečněný a náhodou nakumulovaný do daného časového úseku, by bylo sebe záhubným bláznovstvím, spjatým se sebe záhubnou naivitou. Tedy pokud na poznání o co jde, občanská společnost v Evropě nebude adekvátně reagovat. Všechno to, co se kolem imigračního procesu děje, propaganda se lhaním a s manipulacemi lidskými city, s tajením informací, plus chování a konání představitelů EU a představitelů evropských zemí, včetně ČR, (viz mailová korespondence premiéra), započetí a vývoj imigračního procesu, to vše nasvědčuje tomu, že všechno bylo předem dlouhodobě plánováno a připravováno, Včetně získávání čelných „soudruhů“ z mocenských struktur EU a evropských zemí, včetně předchozího naplánování materiálního, organizačního a propagačního zabezpečení.

Zatím co v procesu přípravy situace popsané v prvním odstavci článku, pozdě ale přeci jen již víme, o co šlo, že šlo o demontáž systému sociálních jistot, (důvody lze odhadnout z dění u nás). Tak v procesu řízené masové imigrace zatím nevíme o co plánovačům a realizátorům jde. Konspiračních teorií je více a některé z nich, nepochybně trefují do černého. To, že má jít o další demontáž, v daném případě pravděpodobně o demontáž dosavadní evropské civilizace, se z celkového dění a vývoje nabízí samo. Diametrální rozdíl přístupu státních orgánů, k imigrantům nerespektujícím a porušujícím stávající zákony Německa, a k protestujícím občanům, zjednodušeně – v demonstraci za dodržování zákonů je nanejvýš alarmující. Maximální, nepřijatelná tolerance státu k těm, co zákony porušují a nekompromisní zákrok vůči těm, co dodržování zákonů vyžadují. To je zřetelný signál, že demontáž civilizace již započala.

Tímto článkem chci na výše uvedenou skutečnost pouze upozornit, protože recept na zastavení zmiňované demontáže neznám. Kdykoli jsem se pokusil na nějaký takový recept přijít a nastínit jej, byl jsem ignorován. Jednoduše a prostě moje možnosti jsou omezené, tak se snažím pouze poukázat na to, co mne děsí a co dle mého mínění, by mělo děsit většinu lidí.