Prognóza pro rok 2016: Střet náboženství, střídání civilizací

Avatar
Původní autoři

Ljubov Ljulko
3. 1. 2015   zdroj
V Evropě probíhá velké stěhování národů, tentokrát naplánované, jak se domnívají mnozí analytici. Co se stane s evropskou civilizaci? Co má dělat roztříštěné křesťanství tváří v tvář hrozbě radikální islamizaci? Jak to vypadá na Balkáně, v baště pravoslaví? O tom s Pravdou. Ru hovořil předseda geopolitického centra “Eurasia” (Bulharsko) Petko Gančev.


Osmanská říše a turkotatarská unie

Proč podle vašeho názoru prezident Turecka Recep Erdogan vstoupil do přímé konfrontace s Ruskem tím, že vydal rozkaz sestřelit ruské letadlo?

Recep Tayyip Erdogan vytvořil stranu “Spravedlnost a rozvoj” na základě bývalé islámské Strany ctnosti. A je v podstatě islamista a nacionalista. Přijal myšlenky svého premiéra, Ahmeta Davutoglu, který již dlouho rozvíjí myšlenku na obnovení Osmanské říše. Není náhoda, že v televizi a v kinech jsou stále různé filmy o Osmanské říši, jejích úspěších, kultuře atd., atd.

Tato propaganda probíhá ve všech zemích, kde vládla Osmanská říše do konce 19. století. Dokazují, že zdokonalili místní kultury, údajně pomohli mnohým národům a že tyto národy se musí vrátit, je to údajně zásada islámu.

Mají bohužel hodně příznivců mezi tureckým obyvatelstvem, které tam zůstalo, tzv. Turkomany. I někteří politici na Balkáně a v Evropské unii jim stále přizvukují a hledají své zájmy. Jednají velmi krátkozrace.

A co se stalo, je podle mého názoru logické. Očekával jsem to, nevěřil jsem Erdoganovi, že je skutečným přítelem Ruska. Prostě se řídil svými geopolitickými zájmy. Dělají to spolu se Spojenými státy americkými, které usilují o své globální geopolitické cíle a dočasně využívají zájmy Turecka, Saúdské Arábie, Kataru a tak dále.

Na summitu Evropské unie se evropští byrokraté – vazalové Spojených států amerických – rozhodli dát v příštím roce 3 miliardy eur Turecku, aby u sebe ponechalo migranty a nepropouštělo je do Evropy. Zároveň byl zahájen proces přistoupení Turecka k Evropské unii, opět byla započata tato jednání.

Erdogan má v plánu vytvoření turkotatarské unie, začal jednání se středoasijskými republikami. Erdogan se představuje vůdcem arabsko-islámského a turkotatarského světa.

Samozřejmě, Erdogan a Davutoglu jednali velmi hloupě, přijde je to hodně draho. Bude je to stát celistvost Turecka.

Blízký východ je uzel, kde se prolíná řada globálních geopolitických a regionálních zájmů. Tento uzel vznikl v hluboké minulosti, kdy teprve vznikl islám a začaly se tvořit větve sunnitů a šíitů.

Samotný zrod islámu, nejmladšího monoteistického náboženství, spustil novou fázi konfrontace mezi monoteistickými náboženstvími, civilizacemi. I když je islám v podstatě náboženství odvozené od judaismu a křesťanství. Islám je poslušnost k Alláhovi, zároveň předpokládá proces džihádu, ovládnutí cizích prostor nesprávných, kteří nepřijali tyto zásady. Islám je ucelený systém života. Je tam i politika, i životní styl, i ekonomika, i finance.

Střet civilizací

Co mají dělat křesťanské civilizace? Nebo jsou křesťané tak rozděleni, že nemají styčné body?

Křesťanství zesláblo po reformaci a osvícenství na Západě. Potom zesláblo i pravoslaví. Výrazně se projevily tendence sekularismu, oddělení státu od církve, vědy od víry. Tento proces zašel příliš daleko. To se projevilo v “Charly Ebdo” – pro lidi není nic svaté.

Krizi křesťanství je možné překonat, pokud přijdou do církve noví lidé. Nyní je naše bulharská církev příliš slabá, poslušná a bezzubá. Patriarcha stále opakuje jen jakási banální slova. Přišli o to, co naše církev uchovávala i během tureckého otroctví. Tehdy panoval houževnatý apoštolský duch, proto Bulharsko bylo s to přežít pět století a zachovat si víru. A teď, po zhroucení marxismu-leninismu a ateismu, lidé nevědí, co mají dělat.

Církev potřebuje duchovní osobnosti, které by vedly národ ke spáse, duchovnosti, ale teď tam jsou úředníci. Nechápou, že jde o hlubokou krizi, zlom civilizace. Nyní stejně jako ve 4.-7. století, kdy táhli asijské národy. Hordy zničily Římskou říši, protože zabředla do morálního úpadku.

A teď se to opakuje.

Ano, jde o spirálové opakování historie. Potřebujeme pasionárnost, o níž hovořil Lev Nikolajevič Gumiljov, energie, odhodlání k obraně, obětování se ve jménu vlasti. Jsem velmi rád, že přece jen tyto procesy existují, obrozují se v Rusku v souvislosti s politikou, kterou provádí Vladimír Vladimírovič Putin.

Je hloupé myslet si, že v důsledku procesu globalizace musíme být všichni stejní. Naopak, musíme si zachovat svou identitu, svou kulturní podstatu, mnohotvárnost. Samozřejmě, probíhá proces integrace finanční, informační a tak dále, ale nesmíme ztratit to, co lidé tvořili po celá staletí, tisíciletí. A to se v národě probouzí.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová