Ptal se mě kamarád, proč se pořád zastávám Rusáků? ,,Rusko je gangsterský stát.”

Ondřej Mrázek
23.1.25016   Rukojmí
Řekl jsem mu: Za prvé to nejsou Rusáci, ale Rusové. A za druhé: nezastávám. Jen tvrdím, že ruské nebezpečí je vlčí mlha, která má odvést pozornost od rizik, která nám reálně hrozí. Hrozbou jsou blbci mezi námi ! 

Rozvoj umělé inteligence, geneticky upravené potraviny a viry, jaderné experimentování – rozvoj vědy je hlavním rizikem a potencionálním nebezpečím pro přežití lidstva na planetě Zemi. To prosím pěkně neřekl žádný blbec, ale naopak muž, který se mezi vědci celého světa těší ohromné úctě – britský teoretický fyzik Hawking. A neřekl to jen tak někomu, ale mladým, budoucím a začínajícím vědcům.

„Nebudeme se snažit zastavit nebo zvrátit pokrok. Musíme jen rozpoznat nebezpečí a ovládnout jej. Jsem optimista, věřím, že můžeme,“ řekl Hawking. Všímáte si, jak to zní moudře a vyrovnaně? Varovně, ale přesto ne senzacechtivě ani pomstychtivě? A to není všechno. Legenda světové vědy vyzvala své mladé následovníky, aby si zachovali smysl pro údiv k rozsáhlému vesmíru. Ano, zdravý rozum a schopnost se divit. A také pokoru, s níž si uvědomí, že vytvářejí zcela nový svět, za který jsou před lidstvem zodpovědní. Hamižní a mocní tohoto světa se nikdy netajili svou touhou vědecké objevy zpeněžit, zneužít a nejlépe si je předplatit. Stačí se podívat na antibiotika. Nejdřív byla objevem spásonosným a opěvovaným, který zachránil statisíce životů, ale teď už ani nevíme, odkud na nás vykouknou.

Jenomže moudrost a klidná vyrovnanost se u nás jaksi nenosí. O údivu ani nemluvě. Lidé, kteří v Rusku nikdy nebyli a Rusa možná jinde než v televizi neviděli, pořád dokola straší ruským nebezpečím. Vyvolávají nenávist, šíří paniku. Místo toho, abychom si zametli před vlastním prahem, nadáváme na někoho, kdo je tak daleko, že si to ani hodně z nás nedokáže představit. A ani nechce.

Naposledy jeden příklad za všechny. Zuřivý komentář proslulého propagátora amerického radaru v Brdech Tomáš Klvaňa s názvem Jaderná smrt ti klepe na dveře. Rusko je gangsterský stát v Reflexu.
„Jaderná smrt ti klepe na dveře.“ Rusko je gangsterský stát. V něm z pozice nesmlouvavého a vševědoucího ideologa kritizuje amerického prezidenta Obamu a klíčové vlády našeho kontinentu (sic!), že „mylně považují Rusko za menší ohrožení, než je islamismus“.

Co chce? Válku? Setřít Rusy z povrchu zemského a hodit na ně jadernou pumu jako ukrajinské expremiérka Julia Timošenková? Jedno je jisté: v tak velkohubém a nenávistném štvaním se pro nás skrývá větší nebezpečí, než všichni na zdi namalovaní čerti dohromady.