Referendum o Ukrajině v Holandsku zahání EU do slepé uličky

Avatar
Původní autoři

27. 1. 2016    zdroj
Do kampaně proti referendu v Holandsku o odmítnutí ratifikovat dohodu o přidružení mezi Ukrajinou a EU se zapojil George Söros. Podle největší nizozemské televizní společnosti NOS vyčlenil ​​americký miliardář George Soros 200 tisíc eur na propagandistickou činnost na podporu ratifikace dohody mezi EU a Ukrajinou. Zástupce holandské organizace “Hlasujte pro Nizozemsko”, která je pro ratifikaci dohody s Ukrajinou, Joshua Livestro, oficiálně potvrdil příjem peněz od Sorosovy nadace “Open Society” (činnosti této organizace je v Rusku uznána za nežádoucí – pozn. IA Regnum).


6.dubna se v Nizozemsku koná lidové referendum, jehož iniciátorem je organizace Geen Peil. Cílem referenda je odpověď na otázku, zda chtějí Holanďané ratifikovat dohodu o přidružení EU-Ukrajina. V holandských médiích jsou aktivně diskutovány cíle referenda a jeho význam pro EU a Rusko. Po zprávách o přidělení peněz Sorosovou nadací na reklamní kampaň na podporu dohody, holandský novinář a politolog David Yang Godfroid z NOS komentoval situaci takto: “teď nejen Rusko, ale i my všichni vidíme, že Američan Soros má své určité politické zájmy na výsledku referenda.”

Podle stávající evropské legislativy musí být dohoda se zemí, která není členem EU, ratifikována všemi 28 zeměmi EU. V případě, že Holanďané neschválí smlouvu, dostanou se evropští politici do nepříjemné situace.

Ignorovat rozhodnutí holandského národa, zejména v době, kdy je Nizozemsko na šest měsíců v čele EU, bude nemožné a odmítnutí ratifikace vlastně povede k politické krizi v rámci EU. V tomto ohledu, a to navzdory dříve oznámeným rozhodnutím nizozemských politiků nezasahovat do průběhu příprav referenda, jsou od počátku roku v západních médiích stále publikovány rozhovory, v nichž nizozemské orgány vyjadřují dohady o tom, kolik Moskva platí iniciátorům referenda z organizace Geen Peil. Po nařčení v britském deníku The Telegraf ze dne 16. ledna iniciátorů referenda, vůdce organizace “Demokratické fórum”, která je součástí Geen Peil, Thierry Bode podal vysvětlení: “První věc, kterou chci připomenout: my (GeenPeil – pozn. IA REGNUM ) nejsme nějaká málo známá, nedávno vytvořená organizace. Právě díky nám byla v roce 2005 zablokována evropská ústava, tehdy jsme také předložili tuto důležitou otázku k lidovému hlasování. Jen díky naší pověsti se nám podařilo shromáždit v nejkratším možném termínu důkazy o tom, že Holanďané se i tentokrát chtějí vyjádřit k tak důležité otázce, jakou je spolupráce s Ukrajinou. Skutečnost, že jsme shromáždili v průběhu 6 týdnů 425 tisíc podpisů, již hovoří o tom, že Holanďané jsou vážně znepokojeni tím, jak naši politici dělají důležitá rozhodnutí, týkající se pořádku na vnějších hranicích Evropy. A ano, rádi bychom dostali na kampaň od Kremlu alespoň pár centů, ale zatím jsme se nedočkali.”

Vůdce Geen Peil Bart Najmen ve svém prohlášení vyzval média, aby přestala šířit fámy o možném spojení jeho organizace a Ruska. Dále Najmen zdůraznil, že “když přicházejí peníze na podporu politiky z nadací Izraele, Ameriky, Německa, je to zde přijímáno normálně. A v případě Ruska, kdyby dalo peníze, by to najednou všechny začalo pobuřovat. Vypadá to předpojatě, že? Na druhé straně to je neuctivé vůči holandskému národu, který se ukazuje být v očích evropských sousedů nesamostatným.”

S podobným vyvrácením ruské účasti v uskutečnění referenda vystoupila ještě jedna organizace, která vyzývá k hlasování proti ratifikaci smlouvy. Vůdce “Občanského výboru pro EU”, Pepin van Hauvelingin popřel obvinění z přijímání peněz od Ruska: “Vedeme propagandistickou kampaň z příspěvků od našich příznivců a také jsme požádali o dotace vládu. Všechny fámy o tom, že dostáváme peníze z Ruska, je naprostý nesmysl. Holanďané už začali chápat, že v případě podpory Ukrajiny budeme posílat do této země miliardy našich peněz, to nevyvolává přání lidí sblížit se s Ukrajinou. Ruská stopa, kterou všichni tak usilovně hledají v naší činnosti, je naprosto smyšlená.”

Hned za holandskými politiky, kteří se aktivně zapojili do kampaně za ratifikaci smlouvy, vystoupil s obdobnými akcemi i šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker, jenž řekl v nedávném rozhovoru s liberálními holandskými novinami NRC: “Pokud, Holanďané, budete hlasovat “proti”, pak Rusko získá příliš snadné vítězství a celou Evropu to přivede k ostré kontinentální krizi. Doufám, že máte dostatek soudnosti a budete hlasovat “pro”. Žádám vás, abyste přestali myslet jen na svou zemi, a vyzývám vás, abyste mysleli i na Evropu. To, co byste mohli nyní udělat, vypadá velmi sobecky. Kvůli vám začnou u všech celoevropské problémy. Nizozemská vláda kromě toho není povinna uznat vaše rozhodnutí, ba dokonce i v případě, že bude uznáno vaší vládou, bude evropská smlouva s Ukrajinou platit i bez holandského souhlasu.”

Rozhovor s Junckerem vyvolal opačný efekt. Krátce poté se v twittrech holandských politiků objevily zpětné komentáře. Vůdce strany D-66 Alexander Pehtold napsal: “Nelze přesvědčit lidi o opaku a vyhrožovat jim,” vůdce strany PVV Geert Wilders dodal: “Tak teď máme prostě povinnost hlasovat “proti”a podívat se, jak bude (Juncker) kličkovat.”

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová