To je ta správná „pravicová loajalita“

Avatar
Původní autoři

Jaroslav Drábek
11. 1. 2016
Po delší době (10.1.2016) jsem zase sledoval nedělní OVM a to hlavně proto, že na scéně byli dva kohouti, kteří si navzájem nevěří a vážně nepřejí ani „dobrý den“. Jmenovitě ministr financí a současně předseda hnutí ANO pan A. Babiš a předseda opoziční pravicové strany ODS pan P. Fiala. Mé očekávání se naplnilo měrou vrchovatou a to z obou stran, tedy jak ze strany p. Babiše, tak ze strany p. Fialy. Nešlo o očekávání nějakého případného konsensu, postojů a názorů obou pánů, protože ty byly nebetyčně rozdílné a snad až na jedinou výjimku souhlasu s panem Babišem,, kterou řekl nahlas p. Fiala, všechno ostatní bylo zcela kontroverzní.


Nechci se zastávat ministra financí Babiše s jeho opatřeními na zlepšení výběru daní, či jiných opatření v rámci resortu ministerstva financí, resp. koncepci jeho finanční politiky (k této problematice mám naprosto zásadní a odlišný názor, viz www.ekonomickareforma.cz), nicméně vzhledem k zjevně neopodstatněné, lživé, účelově promyšlené odmítavé oponentuře pana Fialy a vzhledem ke známé historii politické činnosti a odpovědnosti ODS z období jejich vlády, musím konstatovat, že se zásadní myšlenkou p. Babiše, tj. systémem EET musím souhlasit. Nechci opakovat racionální důvody, které vedou pana Babiše coby ministra financí k navrhovaným opatřením, protože v nich vidím či nacházím smysl, ale chci poukázat na bláboly, kterými diváky ČT obšťastňoval šéf modrých ptáků, pan Fiala.

Chápu jeho postavení jako jednoho z hlavních představitelů pravicové opozice a jeho snahu bojkotovat všechno z opačného politického spektra, tj. koaličních stran, ale jeho argumentace, zvláště proti navrhovanému systému EET je natolik průzračně účelová, že se tím nejen zesměšňuje , ale už i ztrapňuje. Především stálé omílané argumenty o tom, že EET znamená ohrožení 500 tisíc podnikatelů a živnostníků, že je to bič na poctivé a pracovité lidi atd., atd. Není pochyb o tom, že se právě této kategorie zastává a snaží se zabránit navrhovaným opatřením pro poctivé odvody DPH, vždyť právě podnikatelé, živnostníci a zaměstnavatelé jsou jejich potenciální voliči. Krédo pana Fialy zřejmě zní: Nepůjdeme-li s nimi, půjdou proti nám! Proto ta usilovná obhajoba svobodného podnikání, omezení různých kontrol, prověrky poctivosti atd., resp. jak pan Fiala říká, je zapotřebí ochrana demokracie, která (podle něho) v ČR je, dobře funguje a nesmí být ohrožena. Jen hloupý by nevěděl, co tím chce pan Fiala říct a co tím sleduje.

Na stejnou notečku a ve shodě s panem Fialou si hraje i pan Laudát z TOP 09, který rovněž brojí proti EET. „ Lidem musíte dát svobodu, pak bude ekonomika fungovat,“ říká opoziční poslanec Laudát. Nu vida, takže lidé mají málo svobody, proto ekonomika nefunguje. Oni by zřejmě potřebovali svobodu ze začátku 90 let, kdy všichni ti talentovaní měli „svobody“ na rozdávání a díky jim se republika tu rozdala, tu rozkradla nebo vytunelovala, jinde prodala za hubičku a s patřičným bonusem či odstupným atd.

Jedno si zřejmě pan Fiala zcela neuvědomuje a sice, že jakkoli se na jedné straně zastává podnikatelů, na druhé straně z nich dělá neschopné a nefér lidi, protože za

a) pokud jsou podnikatelé čestní a poctiví, jak tvrdí pan Fiala, neměli by se čeho bát či obávat, za

b) tvrdit, že půl roku bylo málo na seznámení se se systémem EET je v  případě, že jde o čestné a poctivé podnikatele hodně mimo mísu, protože jednak půl roku není málo, pokud jde o dlouhodobě podnikající, nejde o nevýdělečné podnikatele, ale o lidi, kteří mají bohaté podnikatelské zkušenosti a systém EET by neměl být žádnou překážkou v jejich dalším „poctivém“ (zda-li) podnikání, za

c) kdo dosud podnikal způsobem, který zavedením EET je může poškodit nebo dokonce zlikvidovat, bude jen důkazem toho, že jejich podnikání nebo živnostenská činnost nebyla zrovna poctivá, za

d) obtěžovat nebo ztěžovat práci skutečně poctivým podnikatelům a živnostníkům je důsledek toho, že jsou i ( v nemalé míře míře) nepoctiví podnikatelé a živnostníci, kvůli kterým je zavedení EET potřebné.

Správně říká pan Babiš, že pokud jde o znalosti s podnikáním, tak pan Fiala toho o něm neví nic, zatím co on za léta podnikání o něm už něco ví. Jinými slovy, pan Fiala o něm sice plamenně, rádoby uvědoměle a učeně umí vyprávět, ale ekonomice rozumí asi jako koza petrželí. Pravdu má rovněž pan Babiš v tom, že co ODS za 15 let svého působení ve vládě způsobila, nyní se musí pracně dlouhodobě napravovat (např. jejich poslední „hřebík do rakve“ ČR bylo jejich prosazení a odsouhlasení církevních restitucí). Dá rozum, že pan Fiala sotva tyto skutečnosti přizná, takže pokud na ně reaguje jak reaguje, to je podrážděně, neadekvátně, je to jen potvrzením toho, že ODS toho má na svědomí mnohé.

Jako poslední připomínka panu Fialovi na jeho nesouhlas a odmítání zavedení, event. zdůvodňování neefektivnosti a ztěžování podnikatelského prostředí není od věci zmínit, zda může vyloučit, že každá SOVČ, např. holič, automechanik, řezník, vietnamský obchodník, hodinář, trafikant, zahradník, optik, TV či IT technik, ale i např. pracovník(ce) pošty, lékárny, drogerie, obchodu s obuví, galanterie, optiky, papírnictví, služeb, resp. celá řada dalších podnikavců na volné noze a pod., běžně vydávají tzv. paragon, tedy potvrzení o (registrovaného) příjmu peněz (platbu) od zákazníka. Zda může vyloučit, že se nesetkal s otázkou: chcete to na fakturu nebo bez, chcete na zboží potvrzení, nebo že bez účetního dokladu to bude levnější atd. Nepochybně bude muset konstatovat, že „ano, i to se může stát, ale kvůli tomu snad není potřeba zavádět EET“. Právě že i kvůli tomu, protože těchto lidově řečeno „neakorátních“ podnikatelů a živnostníků je (sta)tisíce.

Pan Fiala se také nechal slyšet, že na kontroly existuje řada institucí, orgánů a že |ty by měly důsledně provádět potřebné kontroly a ne zavádět neefekktivní, na další úředníky náročné EET. Takže místo toho, aby s EET nesouhlasící opoziční pan Fiala prosazoval zkvalitnění a zefektnění zmíněných kontrolních orgánů, tak lobuje za podnikatele a živnostníky a za ODS prohlašuje, že nedopustí, aby EET byla schválena a zavedena. Ve stejném duchu se vyjadřuje i pan Laudát, který stejně jako pan Fiala tvrdí, že TOP 09 udělá vše, aby schválení EET zabránila.

Jak jsem výše poznamenal, nejsem příznivcem současného,stávajícího finančního a ekonomického systému či modelu, protože dávám přednost revoluční myšlence, jak vyplývá z www.ekonomickareforma.cz , ale rozhodně jsem pro zkvalitnění výběru daní zavedením EET, než podporovat falešné, účelové opoziční námitky pana Fialy, který brání ne poctivé podnikatele a živnostníky jako takové, ale především a hlavně podnikatele a živnostníky jako potenciální voliče ODS. Svědčí o tom (již) předvolební aktivita ODS s názvem „Rozbal to“ (http://www.rozbalmeto.cz/) kde se pan předseda ODS angažuje mezi občany váhajícími, mezi začátečníky atd., o čemž napovídají tituly jako „Pro odvážné a podnikavé“, „Pro svobodné a zodpovědné“, „Pro aktivní a pracovité“ a „Pro ty, kteří se chtějí sami rozhodovat“, prostě mezi ty, které by rád viděl v řadách voličů ODS. Jde o takové nenápadné podbízení se, postupné ohlupování těch, kteří jsou nerozhodní mnebo si myslí, že ODS je pro ně spása. To je ve skutečnosti hlavní důvod, proč se obě pravicové opoziční strany tak usilovně snaží zabránit přijetí EET. Jejich voličská základna má klesající tendenci a mají-li se alespoň v politice udržet, musí lobovat za ty, u kterých (jak se domnívají) mají šanci, že jim dají své hlasy.

Odhlédnu-li však od obou aktérů rozhovoru v OVM, pak ani jedna ze stran nenabízí řešení a nedává záruku, že společnost na tom bude lepší, než je dnes. Všechno, naprosto všechno se dnes točí kolem peněz a pokud tyto budou ve společnosti (nejen naší, ale všeobecně) tou hlavní motivací představitelů moci, pak snít o lepší budoucnosti je jen pro bláhové a naivní. Z tohoto pohledu je mi líto dnešních mladých lidí, ale hlavně těch, kteří se do takové společnosti v blízké budoucnost narodí. O budoucnosti nejen Česka, ale celého světa si nedělám žádné iluze, takže suma sumárum, slovní potyčka Babiš versus Fiala je jenom poliický kolorit současné společnosti, kdy jedna i druhá strana chce dokázat, že chtějí pro občany a společnost jen to nejlepší. Nicméně snaha po tom „nejlepším“ , jak známe ze zkušeností posledních 26 let budování demokratické společnosti, bude zase a především cílena pro ně, tedy pro politiky, samotné. Protože kdyby ne, tak by to nedělali!