USA pod mikroskopem Číny a Ruska

Avatar
Původní autoři

Jan Campbell 
30.1.2016   Eurasia 24
„Když již ne evropští politici, tak alespoň veřejnost by si mohla uvědomit, že obviňovací kampaň proti Putinovi bez důkazů není nic jiného než útok na ty evropské politiky, kteří se odvážili mluvit o zmenšení nebo zrušení sankcí proti RF. Je to také útok na veřejnost, která si dovolila označit Putina nejvlivnější osobností světového dění. A je to současně projev slabosti americké diplomacie a vojenské nezpůsobilosti v Sýrii.“

Aby se alespoň část toho, co se děje ve světě ještě před působením opice, nechala strávit bez újmy na zdraví, doporučuji lehčí potravu ve formě Harris´s list (Covent Garden Ladies for Pleasure, Kalendar for the year 1173). Pravděpodobným autorem této knihy o nejznámějších prostitutkách v Covent Garden a jiných částech Metropole (London) je Samuel Derrick (1724–1769). Irský autor, často zvaný hackwriter, tj. autor píšící na objednávku a včas, nám zanechal zábavnější čtení, než které mohu já dnes nabídnout. Pro lepší pochopení významu slova hackwriter doplňuji, že je to zkrácený výraz slova hackney. Hackney znamená kůň, který je lehce k mání a lehce řiditelný. Takovým koněm jsem nikdy nebyl, nejsem a již nebudu.

Jsem přesvědčen, že ani čínští autoři-analytici nejsou takovými nebo podobnými koňmi. V 2015 byla zveřejněna v ČLR celá řada analýz, které se zabývají stavem USA. Jedna z nich byla nazvána „Analýza Amerického Syndromu: Těžkosti současného řízení státu“. Autorem je ředitel čínského analytického centra Institutu výzkumu současných mezinárodních vztahů (The China Institutes of Contemporary International Relations – CICIR, čínsky 中国现代国际关系研究院; pinyin: Zhōngguó Xiàndài Guójì Guānxi Yánjiūyuàn, Van Chungan). Pokud jsem nesprávně přeložil jméno autora, omlouvám se.

Zmiňuji se o této analýze, protože pojednává holisticky celou řadu problémů a výzev, před kterými stojí USA, a které musí USA řešit. Chci věřit, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR a EU zná tuto čínskou analýzu a udělá si z ní patřičné vývody. Doporučuji ji i podnikatelům jako studijní materiál.

Analýza identifikuje nerovnosti mezi americkou společností, americkou vládou a trhem. Pro orientaci uvádím, že s podobnými nerovnostmi se USA potýkaly již koncem 19. století a po válce ve Vietnamu. Analýza hodnotí pozitivně schopnosti USA reagovat na takové situace a iniciovat reformy k jejich neopakování. Přesto se autor analýzy odhodlal indikovat, že třetí krize se může ukázat i pro USA mnohem komplexnější a těžko řiditelnou. Především kvůli zvyšující se úrovni násilí ve společnosti, zvětšujícím se rasovým tlakům, těžkostem v hospodářství a v neposlední řadě rostoucí propastí mezi bohatými a chudými.
V podstatě nic nového pro Evropany a české čtenáře. Přesto tón analýzy nedává žádný důvod k radosti a radování se z amerických problémů. Je tomu proto, že analýza nepodceňuje americké politické jestřáby a nepodceňuje americké vnitřní problémy. Tyto spojeny a definující tzv. americký syndrom mohou zkomplikovat vztah nejenom mezi USA a ČLR.

Pro evropské analytiky uvedená analýza a podobné příspěvky analytického charakteru obsahují varování před aplikací stereotypního myšlení, které slouží politickým cílům a nenabízejí analytické plody, nutné pro spolupráci na všech úrovních s ČLR. Jinými slovy: Pochopení vnitřních procesů v ČLR není možné při aplikaci známých evropských stereotypů myšlení, které se formovaly během posledních pěti století.

Do tohoto kontextu patří i dění na čínské burze, varování Sorose před spekulací s měnou juan a další skutečnosti, které zde a dnes nemohu pojednávat. Zmiňuji se ale o burzovním dění. Masová evropská média se nezmiňují o problematice japonské burzy, která může způsobit nejenom ČLR, ale celému světovému hospodářství a bankovnictví velké bolení hlavy a smrtonosné závratě. Proč, a z jakých důvodů?

Jestliže jsem se při popisu ČLR zmínil o tzv. Americkém syndromu, to v případě Japonska se zmiňuji o tzv. „syndromu celibátu“. Skutečností je, že japonská společnost se dostala do kritického stavu vývoje, který charakterizuje a-sexualita, obrovská státní zadluženost, nezvratný nárůst obyvatel v důchodovém věku s patřičnými nároky a téměř nezvratný úpadek mladé produktivní generace.

Pro začátek uvádím pouze několik dat JFPA (Japonská asociace rodinného plánování) zveřejněných za rok 2014. 44,6 % manželství nepraktikuje sex. To je o 3 % více než před rokem. 45 % dívek ve věku 16 až 24 let nemají zájem o sex nebo dokonce mají k němu odpor. 41,6 % mladých nebylo nikdy na rande. 26 % mladých do 34 let si dokonce myslí, že …Japonsko jako klíčový obchodní partner USA a ČLR, formálně třetí nevětší hospodářská velmoc světa, která v posledních dnech zavedla negativní úrokovou sazbu, se může v představitelné době octnout před „kolapsem“ (nejenom burzovním), jehož následky pro nás budou mnohem komplexnější a bolestivější než následky burzovního dění v ČLR.

Již proto doporučuji jako dárek Harris´s list (Covent Garden Ladies for Pleasure, Kalendar for the year 1173) a osvojení si myšlenky Freuda: „Člověk má (přirozené) přání se stát velkým a sexuálně uspokojeným“. Vše nasvědčuje tomu, že výuka v euroatlantické společnosti nemá čas ani na Harris´s list, ani na Freuda, ani na modifikace jeho učení.

Tomu nasvědčuje i včerejší zveřejnění informace FT o tajném výzkumu a projektu virtuální reality společností Apple. Pro mne nic nového. Postřehl jsem totiž před časem akvizici společnosti Flyby Media a následné ticho za ní. Konkurenti Apple, Microsoft a Samsung jdou po podobné cestě. Máme se tak těšit na virtuální…? Budky k onanování se začaly stavět v New Yorku. Kdy bude následovat ČR, možná pan Shapiro napoví.

Těším se však na něco jiného. Tím jiným je první, před několika dny v ČLR zveřejněný plán kvantové teleportace v historii lidstva. Kvantová teleportace se uskuteční na vzdálenost 1200 km mezi naší Planetou a Kosmem. Jako další kvantová teleportace, která se liší od standardní teleportace tím, že se nepřenáší objekt, ale stav objektu, je plánována mezi Planetou a Měsícem. Realizace těchto zveřejněných projektů není čínské PR. Je to skutečnost, která nutí si uvědomit novou škálu rizik a napětí mezi USA – ČLR a RF.

Ruská federace se konečně dostala do situace, kdy jakékoliv další váhání na vnitropolitickém a zahraničním poli se bude rovnat prohře. USA se svou PR kampaní proti prezidentu Putinovi přesvědčivě dokazují, že již neplatí ani diplomatické normy. Obvinění Putina ve filmu promítaném BBC jsou postavena na výpovědích osobností, které samy USA hledají. Je divné, že neznají cestu do redakce BBC.

Do hybridní války proti RF se vedle NATO a BBC zapojilo historicky nepřátelské Švédsko, různé mezinárodní sportovní organizace a také ukrajinská chunta. Ta vytváří nátlak na západní umělce mající vystupovat na Krymu, sní o podmořské flotile a neposlouchá polského ministra zahraničí. Ten již veřejně mluví o fiasku a podrobnostech tzv. Východního partnerství, německého produktu a koncepce evropské východní bezpečnostní politiky a nabízí ke studiu European Neighbourhood Policy Plus.

Tento dokument jasně přiděluje Ukrajině, Bělorusku, Moldávii, Arménii, Gruzii a Ázerbájdžánu roli nárazníkových států. Když již ne evropští politici, tak alespoň veřejnost by si mohla uvědomit, že obviňovací kampaň proti Putinovi bez důkazů není nic jiného než útok na ty evropské politiky, kteří se odvážili mluvit o zmenšení nebo zrušení sankcí proti RF. Je to také útok na veřejnost, která si dovolila označit Putina nejvlivnější osobností světového dění. A je to současně projev slabosti americké diplomacie a vojenské nezpůsobilosti v Sýrii. V celkovém hodnocení to vše nevěští nic dobrého pro dnes ještě vzdálenou předvolební prezidentskou kampaň v RF.

Chci ale věřit, že věští brzkou teleportaci moskevských burzovních spekulantů a centrální banky RF do zapomenutí. Moskevská burza měla v roce 2015 2x větší objem obchodu, než je HDP celé RF a 5x větší objem obchodu, než byl export nebo import RF.

Centrální banka RF by měla být postižena virem defenestrace a ne zika. Proč? Defenestrace je levnější než teleportace, což vychází z dnešního potvrzení úrokové sazby na 11% CB. Taková úroková sazba je smrtonosná pro ruské hospodářství, je zjevnou demonstrací zneužití Jelcinem zprostředkované nezávislosti a rovná se sabotáži cílů, které definoval prezident Putin pro rozvojový plán RF. V rámci programu teleportace v RF by poté měli být na řadě další, kteří se zabývají ideologickou diverzí. Kteří se nemohou smířit se skutečností, že sankce nepomohly, nepomáhají a nepomohou, a kteří ignorují skutečnost, že válečné vyhrůžky ze strany USA a NATO vůči lídru typu Putina zvyšují napětí ve světě a nebezpečí konfliktu.

Chci věřit, že se již narodil další Samuel Derrick, a budu se těšit až napíše, třeba i jako hackwriter, novodobou Harris´s list s podtitulkem – EU politické prostitutky 20. a 21. Století. Souhlasu netřeba.