Dr. Ing. Josef Mrázek, CSc. píše prezidentu republiky kvůli znehodnocování české koruny Českou národní bankou

Avatar
Původní autoři


13. 2. 2016
Vážený pane prezidente,
píšu Vám za početnou vrstvu těch, kteří ve Vás vidí svého zastánce. Podle posledních zpráv jste možná již četl „Otevřený dopis“ poslaný Vám 1.2.2016, ale události v téže věci mezitím pokročily natolik, že to vyžaduje další dopis. Chtělo by to možnost rychlejší komunikace.
Rada ČNB vyhlásila 4.2.2016, že bude znehodnocovat korunu nejméně do poloviny roku 2017 a podle posledních zpráv na ČT24 a na internetu ničení koruny vyžaduje stále větší náklady, protože oběť se brání
.


Přiznáno bylo 243 miliard Kč vynaložených jen v roce 2015. K tomu přidejme počátečních 200 miliard a následných 20 a v lednu 2016 asi 50 miliard Kč, a jsme na polovině bilionu korun. Rostoucí náklady (očekávaných 50 miliard Kč měsíčně) souvisí s tím, že při volnětržním chování, které ČNB nařizuje zákon o ČNB, by byl směnný kurz bez intervencí v roce 2016 o dost lepší, než v roce 2013. Proto ČNB intervenuje za účelem kažení kurzu stále násilněji. Kurz stejné kupní síly navíc mezitím klesl pod 18 Kč za euro znehodnocováním eura – Evropská banka „tiskne“ eura.

Aby bylo nepochybně jasno, zopakujme si, co způsobila ČNB průměrnému občanovi ČR jen během roku 2015 v zahraničním obchodě. Export dosáhl rekordního objemu 3.89 bilionu Kč, protože kurz 27 Kč za klesající euro představoval slevu asi 15% proti stavu před intervencemi, a to zvětšilo zájem o naše produkty. Zvýšený odbyt umožnil zvýšení národního produktu, ale nedá se to považovat za růst národního hospodářství, protože za zvýšený objem produkce jsme dostali následkem „slevy“ méně, než za původní objem produkce. Do eurozóny šlo 83% exportu, to je 3.23 bilionu Kč a sleva poskytnutá ČNB ve prospěch zahraničí je 3.23×0.15 = 0.484 bilionu Kč. To znamená, že jen intervencemi ČNB byla průměrná čtyřčlenná rodina v ČR, a jen vlivem zahraničního obchodování, připravena v každém měsíci roku 2015 o 16 000 Kč. Hrubé mzdy by mohly být o třetinu vyšší. Inflace byla zanedbatelná (0.3%) a mzdy rostly méně, než výkon dělníků.

Co se mělo udělat ve věci mezd a platů, je uvedeno v minulém dopise, teď jde o to, co se má udělat ve věci guvernéra a Rady ČNB. Zákon 6/1993 Sb., o České národní bance, byl sice upraven v § 2 odst.(1) v neprospěch České republiky formulací, že ČNB má přispívat k dosažení cílů Evropské unie, ale je zde také jednoznačná věta: „Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství“. Intervence ČNB jsou pravým opakem takového jednání a proto je splněn důvod pro odvolání guvernéra Singera a každého člena Rady ČNB, který tak jedná. Jde o vážné pochybení požadované v § 6 odst. (10) zákona. To je Vaší pravomocí, pane prezidente. Dává to ale každému občanovi, postiženi jsou všichni, právo, domáhat se nápravy soudní cestou. Daleko rychlejší a účinnější by byl Váš zákrok. Uvedené ztráty nejsou to jediné, co naše občany postihuje, ale na zahraničním obchodu je poškozování republiky nejsnáze viditelné. Za hranice nepochybně odchází významně větší hodnota, než se vrací.

S pozdravem,
Josef Mrázek
Černošice 12.2.2016