Henry Kissinger: Rusko není hrozbou pro Spojené státy

Avatar
Původní autoři

5.2.2016   Prvnízprávy
USA by se neměly vnímat Rusko jako hrozbu pro svoji bezpečnost, ale jako „klíčový prvek nové globální rovnováhy” na světě.Ve svém rozsáhlém článku pro The National Interest poznamenává, že žádná země, jakkoliv silná by mohla být, se sama nemůže vyrovnat se současnými globálními hrozbami.Od konce studené války neprožívaly vztahy Ruska a Spojených států tak hlubokou krizi. „Vzájemná důvěra je vyčerpána z obou stran. Spolupráci nahradila konfrontaci,”píše v článku bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger.

Poznamenal, že po skončení studené války byly osudy obou zemí úzce propojeny. Nicméně, naděje na dlouhou produktivní spolupráce nenaplnily. Místo toho se země začaly navzájem démonizovat, se vrátila se nedůvěru a podezíravost studené války.

Kissinger je přesvědčen, že v první řadě k tomu přispělo nepochopení historických perspektiv. Pro Spojené státy byl konec studené války potvrzením charakteristické pro Ameriku víry v nevyhnutelnost demokratické revoluce a rozšíření mezinárodního systému založeného na zásadách právního státu.

Je však třeba mít na paměti, že historie Ruska je definován mnohem složitějším procesem. Pro zemi, která po staletí byla napadána, a to jak ze západu a východu, bude mít bezpečnost vždy nejen právní, ale i geopolitický význam. „Výzvě, které nyní čelíme, je spojit oba úhly pohledu – právní a geopolitický – do jedné koncepce,” uvedl Kissinger.

Je přesvědčen, že vedení Spojených států a Ruska budou muset najít odpovědi na mnoho složitých otázek: Jak mohou Spojené státy spolupracovat s Ruskem, který nesdílí její hodnoty, ale je nepostradatelným prvkem v mezinárodním řádu? Jak má Rusko bránit své bezpečnostní zájmy, aniž by způsobilo obavy v sousedních zemí a získalo ještě více nepřátel? Může Rusko zaujmout takovou pozici, že bude respektováno ve světě, a přitom to uspokojovalo Washington? Budou USA moci bránit své hodnoty, aniž by vznikl dojem, že jsou připraveni šířit západní ideály silou?

Kissinger neposkytuje odpovědi na tyto otázky, ale spíše vyzývá k zamyšlení. Poznamenal, že obě země jsou zainteresovány na tom, aby se současná turbulentní a neustále se měnící situace změnila v novou, „stále více multipolární globální rovnováhu”.

Bývalý ministr zahraničí říká, že současná nestabilita ve světě nemá v minulosti obdoby. Dříve světové hrozby pocházely ze zemí, které dostávaly do rukou příliš velkou moc. Nyní je opak pravdou: hrozby stále vznikají v důsledku zničení státní moci a vzniku nekontrolovaných území.

Kissinger věří, že žádný stát, jakkoliv může být silný, není schopen vyrovnat se s rostoucím „mocenským vakuem”. “To vyžaduje trvalou spolupráci mezi USA, Ruskem a dalšími významnými mocnostmi.”

Domnívá se, že jakýkoli pokus o zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi by měl zahrnovat diskusi o novém rozložení sil na mezinárodním poli. Jaké nové jevy ničí starý a vytváří nový světový řád? Jakým nebezpečím jsou pro národní zájmy Spojených států a Ruska tyto změny? Jakou roli tyto země chtějí hrát při formování nového pořádku, a jaké místo v něm mohou skutečně přijmout?

Kissinger: USA chtěly uštědřit Rusku lekci za situaci na Ukrajině

Cílem jednání mezi USA a Ruskem by měl být vývoj strategické koncepce vztahů, v nichž bude možné vyřešit spory, doporučuje Kissinger. „V rozvíjejícím se multipolárním světě by mělo být Rusko považováno za klíčový prvek každé nové globální rovnováhy, a nikoli jako přímá hrozba Spojeným státům,” napsal ve svém článku.

Bývalý státní tajemník není překvapen nedostatečným pokrokem v jednání o Ukrajině a v Sýrii, protože byly „vně sjednaného strategického rámce”. Podle něj je každý specifický problém výrazem širší strategické otázky.

Ukrajina by měla stát podle Kissingera „mostem mezi Ruskem a Západem, ne základnou kterékoli ze stran”. Pokud jde o Sýrii, bývalý šéf ministerstva zahraničí poznamenal, že „společné americko-ruské úsilí koordinované s dalšími významnými státy, by mohlo vytvořit algoritmus mírového řešení na Blízkém východě a možná i na jiných místech.”