Je ještě něco „naše“, něco co nemají Američané?

Avatar
Původní autoři
Jiří Baťa

5. 2. 2016
Tak to bychom měli, si asi říká paní eurokomisařka Jourová a mne si spokojeností ruce. Že nevíte o co jde? No přece o to, že Evropská komise a USA se po několika měsících dohodly na transatlantické výměně dat. Dohoda prý zaručuje ochranu dat evropských občanů, ke které se USA písemně zavázaly, a zároveň dává právní jistotu firmám. Pozoruhodné na tom je, že pouhá Evropská komise, tedy ne oficiální Evropská unie jako taková, jednala o datech evropských občanů, členských zemí EU. 

Budiž, politice EU a EK nerozumím, nevím kdo je výše, zda EU nebo EK a  komu je kdo nadřízený a naopak podřízený, ale v každém případě nechápu zrádnou lokajskou úslužnost, přesněji řečeno podlézavost a ztrátu soudnosti, když se členové EK nechali k tomuto podlému a naprosto nešťastnému kroku přesvědčit. Proboha, k čemu asi potřebují USA znát osobní data evropských občanů? Odpověď je nasnadě: přístup amerických úřadů k evropským datům z důvodů prosazování práva a národní bezpečnosti bude mít jasná omezení a bude podléhat kontrole.

Zajímavé by bylo znát, kdo s touto myšlenkou přišel, ale dám na to krk, že to byla iniciativa USA, které se všemožně snaží si Evropu podrobit a tak ji dostat na kolena k vlastním špinavým cílům. Je to vedle TTIP další podraz, jak se dostat Evropě na hřebínek. Nevím, k čemu bude Evropské komisi databáze osobních dat amerických občanů, když zdaleka nesledují stejné cíle, jako SSA. Jinými slovy, EK budou databáze amerických občanů pravděpodobně na nic,tedy kromě toho, že zaměstná další lidi pro potřeby nově vytvořeného odboru či úseku EK, což si vyžádá další finanční náklady, na které si budou evropští občané připlácet.

Nejvíce zarážející je však zdůrazněná důvěra v písemný závazek USA. Apropó, o tomtéž ze strany EK není zmínka. Že by až tak velká byla důvěra USA v Evropany, že nic podobného nevyžadují, nebo je jim to jedno, protože oni už „své“ získali? Pokud skutečně neexistuje podobný písemný závazek ze strany EK, což se mi zdá poněkud nepravděpodobné, byl by to důkaz toho, jak dalece nás mají „amíci“ v hrsti a jak jsou nad věcí.

Přiznávám, že nemám tušení, jaký je obsah zmíněné dohody, nicméně tato věc neskýtá mnoho důvěry. Jak již výše zmíněno, USA se v rámci dohody písemně zavazují, že přístup ze strany amerických úřadů k evropským datům bude mít jasná omezení a bude podléhat kontrole, na druhé straně se ve zprávě ČTK hovoří o tom, že (teprve) bude existovat písemný závazek, že u dat převáděných z EU do SSA je vyloučeno jejich hromadné sledování zpravodajskými službami. Ovšem tady pozor, protože za pozornost stojí zmínka o „hromadném“ sledování, což ovšem nevylučuje sledování „individuální“. A to je to, co dělá Dohodu nevěrohodnou. Ale aby tomu byla dána potřebná vážnost, místopředseda komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip zdůraznil, že pokud se vyskytnou stížnosti, bude je příslušný orgán řešit „okamžitě“. To by zřejmě mělo evropské občany uklidnit a přesvědčit, že SSA to s daty občanů myslí „opravdu vážně“. Už jen zbývá, jim věřit. Zatím, jak tomu řada skutečností a zkušeností nasvědčují, jsou v plnění slibů, čestnosti a věrohodnosti „mistři svého oboru“.

Nebylo by to úplné, kdyby také nebyl zmíněn názor eurokomisařky Věry Jourové. Mimochodem, nikdy bych neřekl, že se tato snaživá dáma nechá „ukecat“ na takovou levárnu, jako je poskytování osobních dat občanů EU ke zpravodajským potřebám SSA. Ovšem jak se říká: Ne jen láska, ale i peníze jsou mocná čarodějka“. Zde jsou její slova:

“Je to unikátní krok, který Spojené státy učinily ve snaze obnovit důvěru v transatlantických vztazích. Myslím, že to je silný a bezpečný rámec pro budoucnost toků dat mezi Evropou a Amerikou,” prohlásila. Nevím , co unikátního na tomto „identifikačním sebeodhalování (striptýzu) paní eurokomisařka vidí, vždyť osobní data evropských občanů, tedy i naše v rukou Američanů není žádná výáhra. Ovšem paní Jourová to z pozice eurokomisařky vidí poněkud jinak. A možnost zneužití? S tou důvěrou to paní Jourová poněkud přehání, ale jistě má důvod se takto (lichotivě) vůči našim spojencům vyjádřit. A co se toků dat týká, pak ano, to bude cvrkot, ale otázka je, jaký z toho bude mít Evropa, potažmo její občané výhody. Amíci totiž nejsou příliš důvěřiví k cizincům zvláště, když bude evropská komunita vbrzku prošpikována miliony běženců-azilantů, mezi nimiž se mohou nacházet nejen radikálové, ale především teroristé, což je v podstatě jedno a totéž. Radikál rovná se potenciální terorista. Ostatně jak dokazuje řada otřesných videozáznamů, do kategorie radikálů a potenciálních teroristů lze zařadit stovky a tisíce „mírumilovných“ nadržených muslimů, kteří se „svým“ lidumilným jednáním po vládách států, kam se dobrali, dožadují více, nejlépe hodně peněz, odpovídající potravu, možnost sexuálního uspokojování, více svobody atd.,atd. Jen málokdy je z jejich řad slyšet, že chtějí pracovat. A že by se k tomu hlásili nějak kultivovaně, to tedy rozhodně ne.

Lze pochopit, že SSA mají vážné a opodstatněné obavy z možných teroristických útoků. Není se co divit, napáchali ve světě již tolik zla, zůstalo po nich tolik mrtvých, že odplata na sebe nenechá dlouho čekat. Protože jim už dnes selhávají jisté tělesné orgány zadního traktu a proto se jistí Dohodou osobních dat občanů Evropy protože ví, že jimi (Američany) „posílená“ Evropa miliony imigrantů-muslimů, bude pro USA vážné nebezpečí. A tak díky této Dohodě, nebude nic snažšího, než si každého Evropana, navštěvujícího USA, řádně proklepnou. A potom se už tomuto „unikátnímu kroku“ nebudeme, my evropští občané, stačit divit! A možná se bude divit i sama Jourová, ale to už bude pozdě!