Karol Hrádela: Ransdorf se začal zabývat činností švýcarských bank… Dost důvodů k nepohodlnosti

Avatar
Původní autoři

Karol Hrádela
2.2.2016  Více na  Parlamentních listech
Velmi logické a závažné otázky rodiny Miloslava Ransdorfa k okolnostem jeho úmrtí. Sám bych nějaké zásadní otázky přidal, ale do rodiny nepatřím a věc hodnotím pouze jako právník.
Zásadně však nechápu něco jiného. Kladu si otázku, zda v právním státě je možné neposkytnout lékařskou péči komukoliv.


 Je možné nechránit lidské zdraví a život? Nebo snad neposkytnutí léků neznamená případně i  ohrožení života a zdraví člověka? Co na to naše stání orgány i EU a  dokonce i Rada Evropy? Mohlo neposkytnutí léků zhoršit Ransdorfův zdravotní stav a následně uspíšit jeho skon? Pokud ano, bude z toho vyvozena našimi státními orgány i trestněprávní odpovědnost vůči odpovědným osobám ve Švýcarské konfederaci, když například zásada ochrany a zásada univerzality zakotvená v trestním zákoníku stanoví, že: „Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost činu, který byl spáchán v cizině proti občanu České republiky nebo proti osobě bez státní příslušnosti, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, jestliže je čin v místě spáchání činu trestný nebo jestliže místo spáchání činu nepodléhá žádné trestní pravomoci.” Nepochybuji, že i  švýcarské předpisy stíhají možné zavinění předčasného úmrtí jiného. Chci doufat, že k jeho úmrtí došlo náhodou.