Marek Obrtel: Pryč z NATO, jak na to a založení Národní domobrany

Avatar
Původní autoři

18. 2. 2016  New World Order Opposition
Videozáznam z přednášky z besedou, kterou pořádal Klub společenských věd, Praha. MUDr. Marek Obrtel představoval své zkušenosti z činnosti v zahraničních misích Armády ČR pod NATO, úvahy o možné budoucnosti NATO a projekt Národní domobrany.
Moderoval: Václav Exner

Komentář J.K.:
Když došlo na pokládání dotazů, zeptal jsem se bývalého poslance za KSČM Václava Exnera, zdali se KSČM někdy v minulosti snažila v Poslanecké sněmovně vyvolat hlasování, nebo alespoň diskuzi o odstoupení ČR z NATO, nebo zdali má KSČM toto v současné době v plánu (dotaz viz čas 1:45:58). Pan Exner mi bohužel neodpověděl a pouze konstatoval, že KSČM nepodporovala vyslání vojáků Armády ČR na zahraniční mise v NATO.

To, že pan Exner na mou otázku neodpověděl, vyvolalo údiv osob sedících v mém okolí a pravděpodobně i mnohých dalších. Jak jsem se později dozvěděl, tak KSČM skutečně nikdy v Poslanecké sněmovně takovouto diskuzi nevyvolala, i když má vystoupení z NATO a jeho rozpuštění jako součást svého programu.

Je to bohužel zřejmě jeden z mnoha dalších příkladů, kdy KSČM zdaleka nedělá to, co hlásá, i když na to možnosti finanční i mediální na rozdíl od drtivé většiny občanů má. A tou možností je minimálně vnášení tohoto problému do masmédií a do politického prostoru.

Nechť se tedy příznivci této strany zamyslí nad tím, zdali její představitelé skutečně jednají v zájmu svých voličů a příznivců a nebo si jen hlídají svá teplá místečka ve stranické struktuře.