Platit za elektroměr nebo spotřebu?

Avatar
Původní autoři

Václav Marek
18. 2. 2016
Energetický regulační úřad se připravuje zavést od 1.1.2017 novou tarifní soustavu pro odběr elektrické energie. Její návrh zatím drží před občany v tajnosti, protože se zřejmě obává soudních sporů už před jejím zavedením. Na rozdíl od prezidenta chce ERÚ rozdělit občany na dvě skupiny. Ty, kteří vlastní rodinný domek a z toho prostého důvodu mají garáž v rodinném domku a zahradu za rodinným domkem a proto jim stačí k odběru elektrické energie jeden elektroměr. Ta druhá skupina, kterou mají tvořit majitelé bytů a nájemníci bytů, kteří vlastní samostatně stojící garáž a k tomu zahradu s chatkou nebo chalupou potřebují k tomu, aby nežili jako v době kamenné, elektroměry dva nebo tři. 

Pravděpodobně je ta druhá skupina větší a tak se ERÚ společně s dvěma prohnanými poslanci ČSSD rozhodl tuto skupinu zavedením NTS diskriminovat! Za stejný odběr a tím i stejnou zátěž distribučních sítí už v dnešní době platí druhá skupina více než první, což by se dalo vysvětlit většími náklady na výměnu elektroměrů. Ale to je málo na posílení distribučních sítí mezi Německem a Rakouskem a tak je potřeba skupinu bytařů diskriminovat více! Výměna jističe také nic neřeší, poněvadž tabulky jističů podle ERÚ začínají hodnotou 20 A a většinou žádný uživatel garáže nebo chatky větší jistič nemá. A za ten s nižší hodnotou se platí stejně.

ERÚ si zatím dělá s postižených občanů blázny. Mluvčí ERÚ v rozhlasové besedě na Dvojce dne 8.2.2016 přirovnával odběr elektřiny ke službě internetu. Osobně neznám nikoho, kdo by v garáži měl mimo elektrické přípojky ještě připojení na internet. Ředitelka ERÚ má na webových stránkách prohlášení, že návrh NTS nepodepíše, kdyby měl poškodit spotřebitele! Ale to je v rozporu se samým návrhem, z kterého je jasné, že skupinu spotřebitelů bydlících v bytech možná výrazně poškodí a v televizi připouští, že tito občané budou poškozeni. Tak kde je pravda paní Vitásková?

A jak se může bránit poškozený, zdánlivě svobodný občan? Soudně? Existuje v našem státě nějaká spravedlnost? A co na to naši, námi volení zástupci v parlamentu?