Povinné kvóty jen pro viníky exodu do Evropy, válečné reparace pro rekonstrukci Libye

Avatar
Původní autoři
Petr Vavruška
4. 2. 2016
Barbarský nájezd 12 zemí po němž Libye jako stát přestala existovat, otevřel cestu masivní imigraci před kterou Kaddáfího režim Evropu izoloval. Exodus nelze zastavit jen porážkou IS, ale rekonstrukcí zničených zemí. K tomu neexistuje žádný plán přesto, že přežití Evropy je nedělitelné s obnovenou stabilitou Libye. Chování EU připomíná jen předepisování analgetik nevyléčitelným pacientům. Příspěvek definuje zásadní kroky, které se dosud nikdo ani neodvážil vyslovit. Sem patří: schválení povinných kvót jen pro viníky agrese, příprava projektu Rekonstrukce Libye, obvinění z válečných zločinů, stanovení výše podílů válečných reparací viníků i způsob uvedení zničené země do stavu před agresí. 
Jsou výše uvedená řešení fantasmagorií autora? Než řeknete ano…

1. krok – Povinné kvóty jen pro viníky masívní imigracie do EU

Preventivní zásah“spojenců“, který zmasakroval 160 000 Libyjců, z nichž 3/4 byli civilisté, (údaje MČK) a při kterém nikdo z  jejich sniperů nepřišel o život, prý podle nositele Nobelovy ceny míru Obamy „zabránil hrozícímu masakru obyvatel Benghází, který by potřísnil svědomí obyvatel světa”. A dnes se už ani nikdo nepozastavuje nad tím, že tyto „humanitární operace“ Západu jsou vedeny na území suverénních států bez jejich svolení, bez mandátu RB OSN i zákonného zmocnění Severoatlantickou aliancí. Na Západě se už zákonnost nikdo ani nepokouší předstírat. Křižácké tažení Západu“, které na základě očividných lží uvrhlo do středověku prosperující a nikoho neohrožující Libyi, vygenerovalo nebývalou rasovou, náboženskou a sektářskou nevraživost a zdevastovaly zemi, o jejíž životní úrovni a se nnoha zemím EU ani nezdálo. Do podlého a zbabělého útoku na 6,5 milionovou zem se zapojilo kromě USA i jejich 11 satelitů. Nasazeno bylo přes 100 bombardérů, desítky vrtulníků, 22 válečných lodí, 5 útočných ponorek, které dohromady provedly 9000 náletů a desítky tisíc útoků na civilní cíle. Kromě Francie dalo k dispozici svá letiště Španělsko a Itálie.

V důsledku toho Libye jako stát prakticky přestala existovat a otevřela se tak cesta pro masívní imigraci do EU, před kterou diktátor – vizionář Kaddáfí Evropu mnohokráte bezúspěšně varoval. V režii převaděčské mafie a rozšiřujícího se IS využívajícího mocenské vakuum v zemi, proudí už čtvrtým rokem přes zcela otevřenou hranici, milionová migrační vlna uprchlíků ze severní a západní Afriky vedoucí přes Středozemní moře do Itálie /cena 5-8 tis dolarů za osobu/. Ta situaci, stejně jako Řecko nezvládá a snaží se uprchlíky co nejrychleji odeslat, přes další bránící se země, do Merkelovou zaslíbeného ráje – Německa.

Ještě k nevinnému Řecku – prý neschopnému uhlídat své ostrovy před exodem valícím se z Turecka do Evropy. Právě s tímto „spojencem“ z NATO je, po okupaci části Kypru Ankarou v r.1974, Řecko de facto ve válečném stavu, když tento sponzor Daeše mnohosetkrát ročně narušuje jeho území.. Je zábavné sledovat předstírání aktivity impotentních politiků a množící se hlasy na vyloučení „nezodpovědného“ a mj. zbrojením z obavy před Tureckem vysíleného Řecka ze Schengenu, nebo přímo z EU. A i nápad – v Athénách zřídit uprchlický tábor pro 500 000 uprchlíků! K ostraze stovek ostrovů prý ČR velkoryse nabídne až 50 vojáků!!

Snaha o řešení probíhajícího exodu je jako předepisování analgetik lidem trpícím nevyléčitelnou chorobou.. Celou tu dobu EU bezúspěšně řeší jen v praxi neproveditelnou ochranu tisíců km hranic Schengenu. Zmohla se jen na tvrzení, že imigrace tohoto rozsahu je prospěšná pro EU. To přes skeptické odhady, že to povede během mála let ke snížení HDP zemí EU až o 7% a obav, že imigranti budou žít na úkor původních obyvatel. Ti se v zemích jako Nizozemsko, Švédsko, Francie, Německo, během několika desetiletí stanou ve vlastní zemi menšinou, a tuto populační výměnu si sami zaplatí. Rozhodně si ani my nepřejeme, abychom za několik málo desetiletí sousedili s „Německým islámským státem“ s právem šaría.

Přijímat a přerozdělovat uprchlíky v EU, bez odstranění příčin migrační vlny, inscenované viníky devastace řady muslimských zemí, nic nevyřeší. Asimilaci stávající vlny migrantů musí Evropa zvládnout. Nic jiného ji nezbývá – není je kam vracet, ani to neumíme Dnes už i prodloužená ruka USA Merkelová, která miliony uprchlíky do Evropy zvala, mění rétoriku a očekává prý, že se po skončení války uprchlíci vrátí do svých vlastí. Neříká ale, kdy a kdo válku ukončí, kde budou navrátilci přežívat, jak a za co budou svou rozbombardovanou zem znovu budovat a kdo na tom bude jako obvykle parazitovat. K odstranění příčin je velmi dlouhá cesta na kterou ještě nikdo nevykročil. Udělejme první krok! Maďarsko, Slovensko, ČR a Polsko, zatím jen rétoricky nesouhlasící s povinnými uprchlickými kvótami pro celou EU, musí svůj nesouhlas změnit na zcela zásadní stanovisko: Podat žalobu na státy EU zúčastněné na zničení suverénní Libye a požadovat povinné procentní kvóty pouze pro ně. A odsoudit je i k hrazení všech nákladů s jimi vyvolanou uprchlickou vlnou spojených!

Zde je namístě citovat slovenského zpěváka a herce Ibrahima Maiga, znalého Afriky: „Ať se o utečence starají ti, kteří zničili jejich země tak, že se nemají kam vrátit, ti kteří vykradli jejich přírodní bohatství. A ať nevnucují pomoc jiným zemím, které s koloniálním i postkoloniálním rabovaním Afriky neměli nic společného“. A ke společné žalobě na viníky by se měla připojit i alibisticky vyčkávajíci ČR a dokonce ji iniciovat a prokázat tak svoji svébytnost a suverenitu . Mohlo by ji podpořit i dalších 14 zemí EU na agresi se nepodílejících.

Koordinovaná pomoc nezúčastněných zemí imigrantům může mít různé formy. Ne však takové, k jakým se, patrně na podkladu „Kancéřské smlouvy s USA“ hlásí Německo zvoucí imigranty do země a které by rádo rozložilo své náklady pomocí „celoevropské solidární daně k řešení imigrace“. Solidarita nezúčastněných musí zůstat dobrovolná. To ale jen v případě, že budou běženci identifikovatelní, stát o začlenění do jejich společnosti a prokáží-li alespoň základní znalosti reálií a jazyka země a budou v plném rozsahu respektovat jejich zákony. Podmínkou bude bezúhonné chování po dobu nejméně 5 let, jako např. ve Švýcarsku. Pro země poskytující pomoc, tedy ČR, to bude kromě soucítění i určitá satisfakce za to, že proti agresi v r.2011 ostře neprotestovaly.

2.krok – Projekt Rekonstrukce Libye po agresí Západu

Západ zoufale potřebuje ohromné přírodní zdroje Afriky. Díky PR systémům má svět dojem, že Afrika je chudá a bez „milosrdné“ pomoci Západu by nepřežila. Jakým způsobem Západ udržuje systém vykořisťování bohaté Afriky popsala africko-německá ekonomka Malence Bart-Williams. „Jedna ruka Západu před světly reflektorů a kamer dává, ta druhá ukrytá ve stínu krade. Všichni víme, že dolar je bezcenný, zatímco za eurem je jen německý intelekt a  technologie, říká. Postkolonialistický Západ své nepřetržitě tištěné barevné papírky stále jednoduše mění v Africe a Středním východě za ropu, zlato, diamanty… K tomu standardně slouží systematická destabilizace nejbohatších afrických národů a jejich systémů.“ Tomu chtěl Kadáfí svého času navržený na Nobelovu cenu míru učinit přítrž (důvody viz. http://proinvestory.cz/emil-kalabus-konec-kaddafiho-libye-dil-2) a jako předsedající Africké Unie slíbil, že Libye bude financovat tři ambiciózní africké projekty – vytvoření Africké investiční banky, Afrického měnového fondu a Africké centrální banky. Tak by mohla Afrika skoncovat se svou závislostí na MMF a SB. Důsledkem měl být obchod s ropou a africkým nerostným bohatství za zlatem podložené měny mj. i za Africký Dinár. Tím si ale podepsal rozsudek smrti.

V americké režii, za vydatné pomoci zejměna Francie a VB, byl zinscenován teroristický puč, bombardováním se “rozšíříla” rezoluce OSN o bezletové zóně, Kaddáfí, byl ze dne na den označen jiným nobelistou Obamou, za zločince a  jeho lynč, který AI nazvala válečným zločinem, byl oslavována jako velký úspěch v “boji proti terorismu”. To přestože se s ním ještě před 2 roky Obama, Blair, Berlusconi či Sarkozy objímali. Prosperující Libyi, která byla příkladem i pro budoucnost Afriky, podobně jako Irák vybombardovali do doby kamenné /oblíbený citát US jestřábů/ a ukradli co jen šlo, včetně zlata pro financování výše uvedených afrických projektů. Vše samozřejmě opět se servilní podporou zbožštělého militaristy Havla. Dnes se Libye, zmítá v občanské válce. Je roztříštěná mezi dvě frakce, tvořené nesourodou koalicí ozbrojenců. K přípravě voleb a nové ústavy, které by vytvořily alespoň nějaký prostor pro existenci národní politiky je třeba vytvořit podmínky míru a stability. S přihlédnutím k současné situaci je jasné, že se Libye z chaosu občanské války sama nedostane a k nápravě neexistuje žádný plán. A to přesto, že by to měla být hlavní prorita EU pro její zachování! Mimochodem – soud po letech prokázal, že Libye není zodpovědná za Lockerbie, což už v servilních médiích nestojí ani za zmínku…

Stejný scénář, je připraven pro svržení v pořadí již třetího prosperujícího státu – Iránu..Viz.: The Path to Persia: Options for a New American Strategy toward  Předtím je ale prý nutno podobně neutralizovat Sýrii. K tomuto účelu byl za podpory tureckých a saudskoarabských despotů zřízen propuštěným americkým vězněm, dnes agentem CIA Abu Bakr Baghdadím, Islámský stát a ziscenována komedie po 4 roky předstírající boj proti němu, plně odhalená až díky legálnímu vstupu Ruska do konfliktu, jehož konec je ale ještě zcela otevřen.

Čím déle bude Libye ve stavu úpadku, tím silnější bude tok uprchlíků z oblasti,“ varuje min. zahraničí Německa. Dnes už i mnozí západní politici, zleva i zprava, označují tažení proti Libyi za velkou chybu a chápou, že příval uprchlíků nelze zastavit jen porážkou IS, ale rekonstrukcí zničených zemí. A to do stavu před agresí. Tady ale jejich plané řeči končí. Prvořadou evropskou hodnotou, je totiž bezvýhradná poslušnost a poddajnost Spojeným státům americkým pro něž se Evropa stává jakousi „chaloupkou strýčka Toma“.

Z válek USA a jejich přisluhovačů na Středním východě je zděšen nejen prezidentský kandidát Trump: „Podívejte se na Libyi co jsme tam vyvedli – to už není ani země, to je zkáza“. Dokonce 14.10.2015 v reláci pro tv CBS i Obama jako 1. americký prezident označil války v Iráku, Afganistanu, Líbyi, Jemenu či Sýrii jen za chybu. Označíme-li ale takto tažení proti Libyi – je to jako bychom nazvali v r.1945 válečné tažení hitlerovského Německa jen za „velkou chybu“, rezignovali na odsouzení jeho válečných zločinců a na veškeré reparace za destrukci světa. Ty byly v Jaltě pro Německo stanoveny na 20 mld. USD, což byl tehdy ekvivalent 10000t zlata.

Servilní vedení EU se neodváží výši škod vypočíst a ani naznačit, jak obnovu Libye realizovat a profinancovat. Je nepochopitelné že se touto podmínkou, nezbytnou k omezení důsledků neřízené a chaotické vlny imigrace, kriticky narušující podstatu Evropy, její bezpečnostní, ekonomický, zdravotní a sociální systém, dosud nikdo ze ze zodpovědných politiků EU ani z 751 poslanců v Europarlamentu nezabývá. Ptáte se také proč tam vlastně jsou? Přitom ale na tématu imigrace, v Evropě i v ČR, exibují v médiích stovky politiků, umělců a politologů. Jediným rozdílem stále opakovaných bervýchodných vyjádření, je jejich „razantnost“.

Prvními logickými kroky na cestě k obnově Libye musí být redistribuce úkolů v rámci EU: Viníci humanitární krize vytvoří, na základě povinných kvót, podmínky pro přijetí jim nařízeného kontingentu uprchlíků. Státy Vyšegrádu i země, které se na devastaci země nepodílely, připraví „zadávací dokumentaci“ s inventurou škod a následně zpracovat vzorový projekt „Rekonstrukce Libye“. To může podtrhnout smysluplnnost a emancipaci skupiny V4. Z projektu musí vyplynout náklady i způsob rekonstrukce. Tu je nezbytné zahájit vrácením zkonfiskovaných zahraničních finančních aktiv, včetně 144 t ukradeného zlata, splatit dluhy zemí EU a USA za dodávky ropy ve výši 200 mld. USD a vrátit ropný průmysl zpět do rukou státu.. Potom znovu vybudovat zničenou infrastrukturu, plně obnovit „humanitárně“ rozbombardovaná města, obnovit policii, armádu, sociální systém, obytné i vládní budovy, školy, nemocnice, elektrárny, obnovit ropný průmysl i největší světový závlahový systém, odškodnit desetitisíce rodin poškozených agresí, které přišly o živitele. A rozpracovat přerušené zúrodňování Sahary a projekt využití sluneční energie se ss přenosem proudu do Evropy.

Dobrovolná forma zpracování projektu musí obejít byrokracii vedení EU. Odtud nevyšel dosud jediný konkrétní návrh nabízející alternativu k Islámskému státu, který se nejen v Libyi silně aktivuje a pro mnohé vyznavače islámu se stává synonymem Blízkého východu a jeho budoucnosti.. IS – Daeš totiž čerpá svoji sílu i z vlastního sociálního systému, schopného se postarat o potřebné, jak to potvrzuje i velvyslankyně EU v Iráku Hybášková, – vybírá daně, podporuje zemědělství, má sociální, zdravotní a právní systém. Bezradné vedení Evropy v tomto teritoriu, poznamenaném kolonialismem, pak neúčinnou rozvojovou pomocí i agresemi, nikde něco takového nabídnout nemůže a nemá pro stabilitu válkou zasažených arabských zemí, žádný plán.

Projekt Rekonstrukce Libye může dát i razantní a smysluplnou odpověď Vyšegrádu na aroganci a „rozhořčení“ přímých viníků exodu nad nesolidárním přístupem vých. Evropy k imigrantům, který je prý skandální a nerespektuje evropské hodnoty. I tato iniciativa by mohla vzejít na popud ČR z V4, nebo od aktivované skupiny europoslanců. Rekonstrukce pak může změnit styl diskuse v EU a zaměřit se na to nejpodstatnější pro budoucnost Evropy, která je nedělitelná s obnovenou stabilitou Libye a dalších zemí zasažených zinzcenovanými barevnými revolucemi.. Středověké opevnění v hranicích EU nic neřeší, protože každé bylo časem, jak z historie víme, dobito. Unie má šanci svou sebereflexí dokázat, že ne všechny její státy jsou ve vleku USA schopné jen barbarského drancování bohatství zemí 3. světa. Neobjeví-li se rychlá a logická cesta k rekonstrukci, příliv milionů imigrantů do EU se všemi devastujícími důsledky, se nezastaví.

3.krok – Obžaloba z válečných zločinů

Je nutné přestat mluvit o velkých chybách – jsou to podle všech kritérií civilizovaného světa válečné zločiny! Začněme u Libye. Je třeba obvinit tehdejší vlády USA, Anglie, Francie, Kanady, Španělska, Itálie, Dánska, Belgie, Norska, Švédska, Holandska a Saudské Arábie u Mezinárodní trestního soudu v Haagu, za agresi, zločiny proti lidskosti a za genocidu 160000 obyvatel Libye, která odstartovala exodus milionů lidí. Přímé viníky zrůdné a primitivní politiky není obtížné identifikovat a pak je soudit jako v Norimberku či Malajsii za válečné zločiny. Neméně důležité je direktivně stanovit válečné reparace, což je dosud jediný známý způsob jak financovat obnovu původního stavu země!! Ke stanovení jejich výše může jako jeden z podkladů sloužit právě projekt „Rekonstrukce Libye“. Náklady spojené s uprchlickou vlnou i reparace, lze mezi viníky rozpočítat např. z tonáže cca 9000 t bomb svržených na 6,5 mil. Libyjců.. To vše navzdory tomu, že hlavní investor této války usilující o světovládu a z válek nejvíc profitující, tento soud ignoruje a arogantě ústy Condolezzy Riceové sděluje: „Spojené státy nejsou povinny nikomu na světě skládat účty ze svého konání!

Lze pochybovat o tom, že by se Haagský soud odvážil své chlebodárce odsoudit. Jaký efekt tedy bude obvinění mít? Takový, že se brutální útoky na vše o čem jsou demokracie a lidskost, poprvé nazvou pravými jmény, že provinivší se politici získají přívlastek „obviněný z válečných zločinů“, budou nuceni svou roli v genocídě země, které nevyhlásili ani válku, všude vysvětlovat a jejich volební ambice výrazně poklesnou. I Hagský soud bude muset svá rozhodnutí objasňovat, porovnávat s Chartou OSN a zjišťovat kam se poděla ukradená aktiva, přičemž může padnout i dosavadní tabu vylučující diskuse na toto téma. To není málo! A nejen to – poslední srovnání bojových schopností vzdušných sil USA a Ruska dokazuje, že arogantní vojenská hegemonie USA a nadřazenost práva USA nad právem světovým patrně končí. To může ovlivnit emancipaci názorů mnohých politiků i ve věci stíhání válečných zločinů. K sepsání kvalifikovaného obvinění se otevírá značný prostor pro právníky v EU i jinde. Vyšetření zločinů NATO v Libyi požaduje také Africká unie. Najdou se takoví stateční i v ČR?

Jean-Claude Juncker velkoryse nabízí za EU postiženým zemím směšnou 1 mld. EUR /mimo 3 mld. na na neúčinné zadržování uprchlícké krize Turecku – dnes už požadující 5 mld./, které ve skutečnosti slouží k další podpoře IS! Ale jenom zmar Libye, který vyvolal exodus, lze vyčíslit na cca čtvrt bilionu EUR! Způsobené škody představují zhruba 1,3% HDP všech 12 zúčastněných agresorů, který dosahuje v souhrnu 18 bilionu USD. Je nezbytné aby žaloba za škody vzniklé pošlapáním mezinárodního práva agresorů požadovala válečné reparace nekompromisně hradit z jejich vlastních rozpočtů, byť s důsledkem snížení životní úrovně jejich voličů. Ne tedy z peněz dalších 18 nezúčastněných zemí EU na barbarských loupežích se nepodílejících!

Rekonstrukce Libye – jak na to?

Že evropskému neookolonializmu není zdaleka konec, dokreslují zachycené e-maily mezi H.Clintonovou a Sarkozym, v aféře E-mailGate. Ty podle webu Antiwar identifikují tehdejšího francouzského prezidenta, spolu s tehdejší min. zahraničí USA, jako hlavní iniciátory útoku na Libyi s cilem: získat její ropu, zajistit fr. vliv v regionu, upevnit svou reputaci doma, uplatnit vojenskou sílu a eliminovat Kaddáfího vliv ve frankofonní Africe. Není to jeden z  nesčetných důkazů k obvinění z válečných zločinů, které tragicky ovlivňují budoucnost Evropy? A představa, že oba tito politici vstupují do prezidentských kampaní a znovu mluví o novém vojenském zásahu v Libyi je tristní. Samozřejmě že ve hře jsou opět největší zásoby mimořádně kvalitní ropy v Africe.

Připomeňme si, že již před lety vyčíslil, Kaddáfí), koloniální škody jen Africe, na 8 bilionů USD! Varoval, že Afričané si pro ty peníze jednou přijdou do Evropy. Tušil tehdy, že se jeho prognóza začne vyplňovat tak rychle? Bývalý fr. prezident Chirac nedávno řekl, že „musíme si přiznat, že velká část peněz v našich bankách pochází z vykořisťování afrického kontinentu a že bez Afriky by se Francie propadla na úroveň krajin třetího světa“. A pro ilustraci – jen francouzská pokladna přijímá každoročně přibližně 500 miliard dolarů ze splátek prý „afrických koloniálních dluhů“! Znalci Afriky si jsou jisti, že tento bohatý kontinent je schopen se sám uživit a že uprchlíkům obecně, je třeba pomáhat v Africe. A nápomoc tomu se musí stát prioritou Evropy.!!

Na obnově Libye se, kromě placení válečných reparací, nesmí podílet žádný z viníků současného stavu.. Ještě v r.2011 velmi bohaté zemi, musí ale viníci nejprve vrátit zlato a všechna „zmražená aktiva“ /jak je v západním bankovním žargonu nazýván lup/, jejichž výše přesahuje 200 a s úroky už cca 270 mld. USD.. To je to zásadní co může celý proces odstartovat. Financování obnovy bude muset probíhat nejlépe v režiii banky rozvoje BRICS či Asijské banky pro infrastrukturu a investice AIIB, které hodlají pracovat s měnami podloženými zlatem. Tak jak si to představoval nejen Kaddáfí. Ne tedy formou předražených půjček ve FEDem či ECB recyklovaných či virtuálních a ničím nekrytých měnách, z nich pak stahovat již prací podložené splátky a úroky. Navíc manipulovatelné SB, ECB nebo MMF přes „centrální banky“ v nichž mají právě agresoři rozhodující slovo.

Že to může být cesta k financování obnovy lze vyvodit z  návštěvy prezidenta Číny Si Ťin-pching na Blízkém východě
, který nabídl až 60 miliard dolarů v rámci speciálních půjček na industrializaci. A navíc členství Íránu a patrně časem i dalších islámských zemí v neustále se rozrůstající Šanghajské organizaci pro spolupráci. Čína odmítá i použití síly, západní koncept sfér vlivu, vnucování „řešení zvenku“, navrhuje společné hledání příčin a řešení terorismu a „akční plán“ upevnění industrializace v regionu. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tereza-Spencerova-Cinske-zjeveni-na-Blizkem-vychode-419254

Nelze pochybovat o tom, že z válečných zločinů obviněné země, se budou nařčení zuřivě bránit a použijí k tomu všechny prostředky. Přesto ale existence povinných kvót pro viníky agrese, projekt Rekonstrukce Libye, vznesení obvinění z válečných zločinů, vracení zkonfiskovaných aktiv, návrh podílů reparací viníků, i způsob uvedení zničené země do stavu před agresí, mohou otevřít nové a  zcela zásadní diskuse, které dosud nezazněly. Nejenom Libye potřebuje životní jistoty a prosperující stát /jaký zde již byl/ a definovat způsob jak ho na jeho rozbombardované zemi znovu vybudovat. Stát konkurující zrůdným islámským fanatikům v Daeš, zrozeným až v posledním desetiletí za aktivní podpory Západu. Tomu se ale dění, jako obvykle, vymyká z rukou..

Jsou výše uvedená řešení fantasmagorií autora? Než řeknete ano, popište a publikujte nějaký sofistikovaný návrh jak zabránit největší krizi od 2. SVV, vedoucí podle mnohých, k sebevraždě evropské civilizace, o které se již vážně mluví napříč celým politickým spektrem. A také co udělat pro to, aby lidé mohli opět normálně žít ve svých zemích a neutíkali někam kde je nechtějí? Celý tento proces nesmí ale skončit jen u Libye …

Tento příspěvek je jen zestručněním rozsáhlejšího seriálu, který bude ještě pokračovat, obsahujícího pro zájemce celou řadu zevrubných popisů problematiky s  množstvím dalších odkazů.Viz.:

www.ac24.cz/zpravy-z-domova/6795-novy-serial-na-ac24-cz-100-otazek-ceskym-medialnim-sniper um-1-dil

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7034-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum-2-dil-co-s-nekonecnym-exodem-ze-znicenych-zemi

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7080-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum-3-dil-ohlednuti-za-genocidnimi-valkami-usa

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7117-kdo-vytvoril-a-kam-smeruje-islamsky-stat-4-dil-serialu-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7233-jsou-jeste-usa-demokracii-a-rusko-uz-se-stalo-5-dil-serialu-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum

www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7347-srovnani-vojenskych-doktrin-usa-a-ruska-6-dil-serialu-100-otazek-ceskym-medialnim-sniperum

Na závěr si položte otázky:

1. Domníváte se, že by státy V4, které jen rétoricky nesouhlasí se zavedením povinných uprchlických kvót pro všechny státy EU, měly společně podat žalobu na státy EU zúčastněné na zničení Libye a požadovat stanovení povinných kvót pouze pro ně i  jejich odsouzení k hrazení všech nákladů s uprchlickou vlnou spojených?

2. Přejete si aby se země V4 na základě iniciativy ČR ujaly zpracování projektu „Rekonstrukce Libye“, z něhož musí vyplynout náklady a způsob obnovy země do stavu před jejím zničením a zároveň tak daly razantní odpověď na aroganci a „rozhořčení“ přímých viníků exodu, nad nesolidárním přístupem východní Evropy k imigrantům, který je prý skandální a nerespektuje evropské hodnoty?

3. Souhlasíte s tím, že je nezbytné obvinit tehdejší vlády agresorů u Mezinárodní trestního soudu v Haagu, za agresi, zločiny proti lidskosti a za genocidu 160000 obyvatel Libye, která odstartovala exodus milionů lidí a požadovat válečné reparace hradit z jejich vlastních rozpočtů?