Radim Valenčík:Odpověděl Dienstbier na mé otázky? Neodpověděl!

Avatar
Původní autoři
 Současná politická reprezentace může maximálně zpomalit dopady narůstajícího zla na nás, ale obrat nepřinese. Nebude si chtít připustit, jaká hra se hraje a bude spíše zlu sloužit.Obrat k lepšímu je reálný jen na základě toho, že bude přibývat lidí, kteří se snaží chápat, o co jde, a také se jim bude víc a víc dařit, chápat, o co jde. K tomu je potřebná ucelená, srozumitelná vize s pozitivním vyústěním.

Jak jsem včera psal, rozhodl jsem se Jiřímu Dienstbierovi na FONTES RERUM (diskusní fórum organizované J. Mládkem) v návaznosti na hlavní téma položit dvě otázky:

1. otázka:
Na základě jakých informací, které jste měl k dispozici již 7.2., jste uvedl pro ČT24:
“Je to otázka celkové atmosféry ve společnosti, kdy se nenávistné projevy stávají zcela běžným, včetně výzev k osobní likvidaci nebo k použití střelných zbraní proti politikům.Fyzický útok na Kliniku tento víkend byl prozatímním vyvrcholením.”
Tj. na základě čeho jste již tehdy vyloučil možnost, že v případě útoku na “Kliniku” se jedná o provokaci vedenou s cílem diskreditovat demonstrace 6.2.
2. otázka:
Čím si vysvětlujete, že média neinformují veřejnost o Vašich postojích (jako ministra mj. i pro lidská práva) k hromadnému zatýkaní a perzekuování tureckých profesorů a dalších členů akademické obce, kteří se “provinili” tím, že vyzvali k zastavení masakrů civilního kurdského obyvatelstva.Viz: http://radimvalencik.pise.cz/3174-na-co-se-dnes-zeptam-jirky-dienstbiera.html

Sál na Novotného lávce byl přeplněn, část lidí stála v otevřených dveřích i na chodbě. Účast odhaduji na více než 300 lidí. Otázku jsem uvedl tím, že plně souhlasím s apelem na dodržování ústavnosti, a tím, že největší nebezpečí pro nás nepředstavují uprchlíci, ale my sami. Podotknul jsem, že vůbec největším nebezpečím je možné selhání institucionálního systému či používání dvojího metru v posuzování dění u nás i kolem nás. Pak jsem přečetl výše uvedené otázky.
Vystupoval jsem jako první, takže v první sérii panelové diskuse se dostalo ještě na další tři otázky. Bohužel jedna z nich patřila právě do kategorie těch, které nebyly ani tak otázkou (protože předurčovala odpověď), ale tím, co lze označit za “nenávistný projev”. Toho okamžitě využil J. Dienstbier a místo odpovědi na mé otázky poukázal na zmíněný projev jako na důkaz toho, že měl pravdu.
S tím jsem počítal, vstoupil mu do řeči (což jinak nedělám) a požadoval, aby odpověděl na jasně formulovanou (a přečtenou) otázku tak, jak jsem mu ji položil. Současně jsem po sálu i směrem k němu vyslal asi 15 exemplářů namnoženého textu otázek. To ho zarazilo (i v jeho případě platí, že někteří lidé už ani nedokážaou poslouchat, co říkají jiní) a začal improvizovat. V odpovědi či spíše neodpovědi začal místo toho, na co jsem se tázal, obviňovat z nenávistných projevů i Zemana. Tím sál pobouřil a rychle přibývalo těch, kteří chtěli, aby odpověděl na položený dotaz.
Situaci zachránil J. Mládek, který J. Dienstbiera požádal, aby si dotaz přečetl a připravil si na něj odpověď, současně vyzval V. Cílka, aby mezi tím odpověděl na další otázku. Ten využil situace k tomu, aby poukázal na to, že téma “uprchlíci” vyvolává značné emoce. K odpovědi na mnou položené otázky už nedošlo. I to se dalo očekávat. Podobně jako to, že někteří další tazatelé na tuto skutečnost upozornili.
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3180-odpovedel-dienstbier-na-me-otazky-neodpovedel.html

Měl jsem možnost bezprostředně po akci i delší dobu po ní hovořit s větším počtem účastníku. Dva z nich mě dokonce ještě o půl jedenácté v pozdní večer vytáhli z postele, abych s nimi v blízké vinárně sitaci probral. Stručné závěry z diskusí:

1. Lidé, kteří přemýšlejí o tom, co se v současné době děje, velmi dobře chápou, o co jde.

2. Současná politická reprezentace může maximálně zpomalit dopady narůstajícího zla na nás, ale obrat nepřinese. Nebude si chtít připustit, jaká hra se hraje a bude spíše zlu sloužit.

3. Roli současné i nejbližších budoucích reprezentací musíme z toho hlediska posuzovat pragmaticky. Nědělat si o nich iluze, ale ani v nich nevidět původ všeho zla. Současné i nejbližší další politické reprezentace jsou v podstatě bezmocné a část z nich si vůbec nechce připustit to, že se staly figurkami ve sviňské hře.

4.Obrat k lepšímu je reálný jen na základě toho, že bude přibývat lidí, kteří se snaží chápat, o co jde, a také se jim bude víc a víc dařit, chápat, o co jde.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3180-odpovedel-dienstbier-na-me-otazky-neodpovedel.html

5. K tomu je potřebná ucelená, srozumitelná vize s pozitivním vyústěním.

K tomu si dovoluji ještě připomenout kouzelnou (typicky “policejní”) oficiální zprávu o tom, kdy bude to, co se odehrálo 6.2. prošetřeno. Cituji z Novinek:
“Postup policie při demonstracích nyní prochází interní kontrolou, jejíž výsledky by měly být známy nejpozději po příštím týdnu.”

Viz: http://www.novinky.cz/krimi/394673-sef-unie-bezpecnostnich-sboru-kvuli-objasnovani-sobotnich-akci-rezignoval.html

Takže kdy budou známy? No v logice toho, co je napsáno, mohou být známy DŘÍVE než po příštím týdnu, ale také KDYKOLI POZDĚJI po příštím týdnu. Tedy vlastně KDYKOLI. Vypadá to jako legrace. Ale není to legrace. To si ti, kteří jsou do toho namočeni, dělají legraci z nás. Ale my si to nenecháme líbit. Budeme trvale sledovat a připomínat vyšetřování kauzy “Klinika”.


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3180-odpovedel-dienstbier-na-me-otazky-neodpovedel.html