Modlitba pražské kavárny

Avatar
Původní autoři


Lubomír Man
20. 2. 2016

Vládo USA, jež jsi ve Washingtonu,

posvěť se jméno tvé a přijď království tvé i vůle tvá na Zemí i na moři,

všude, kam slunce dohlédne, a hlavně tam, odkud denně vyjde,

v to úpěnlivě věříme,

a za víru svou, jakož i za služby, jež jsme ve jménu tvém a též pro tebe vykonali,

i za lži a hříchy, jichž jsme se při tvé obraně dopustili,

chléb vezdejší i další požitky dej nám dnes

a odpusť nám, lhali-li jsme kdy tak,

že se nám lidé smáli a básničky uštěpačné na nás kroutili,

a neuveď nás v pokušení kvůli tomu pravdu přece jen zbaběle pokoušeti

a hlavně, zbav nás od všeho dobrého
Amen