Ruští muslimové vnímají jakoukoli válku proti Rusku jako válku proti sobě

Avatar
Původní autoři

1. 2. 2016 zdroj
Spisovatel Zachar Prilepin o ohrožení muslimského světa v Rusku, Kadyrovovi a ruském nacionalismu
Zachare, nyní probíhá válka ve skutečnosti nejen proti DAEŠ (organizace je v Rusku zakázaná), ale proti všemu zlu, které zplodily Spojené státy americké. Co myslíš, je správné, že se Vladimír Putin rozhodl začlenit se do této kampaně, mnoho lidí říká, že nyní nás z tohoto důvodu, a také z důvodu Krymu a Donbasu, čekají nějaké ztráty …


Jde o to, že vše, co má Rusko v současné době – jeho geografie, jeho přírodní zdroje a mnohé další – všechno toto jsou důsledky těch či oněch ztrát, které naši předkové zakoušeli po tisíc roků. Jakákoli státnost je jako jízdní kolo: dokud se kola točí, pohybuje se kupředu, když se zastaví, padá a mizí. A myslet si, že některé národy se objevily navždy včetně ruského národa a všech národů, které patří do jeho sféry vlivu, je velmi naivní. Mizí národy, říše, jazyky, každý rok zmizí 20 – 30 jazyků. V průběhu posledních 20 let zmizelo mnoho států a Rusko není vůči tomu vůbec zabezpečeno. A samozřejmě že je vždy nutno, jako je tomu při budování státu, jako je tomu při každém tvůrčím procesu, si stavět laťku co nejvýše a dosahovat jí. Samozřejmě že “Ruský svět” není iluzorní pojem, je to zřejmá realita, jíž je třeba brát v úvahu v nejbližších stoletích. Sovětský svaz, stejně jako ruská Říše, je objektivní geografická realita, Rusko bude tak či onak opět postupovat do svého původního stavu.

A co se týká DAEŠ, to je zcela zřejmý problém pro celý svět, kdy si jistá radikální část islámu, která ve skutečnosti není klasickým islámem, činí nárok na nové ovládnutí světa. 21. století bude stoletím nových říší a jejich boje. Radikální mládenci DAEŠ usilují o novou imperiální výstavbu a Rusko je v tomto smyslu jedním z nejlákavějších kousků – s Dagestánem, Čečenskem a Tatarstánem. Proto pokud nezapadneme do historie, historie zapadne do nás. A to, že Rusko začalo řešit tento problém, bylo zcela nezbytné. Dříve nebo později bychom se tím museli zabývat.

Nyní probíhá celkově dialog o islámu jako o teroristickém náboženství, co přináší do mnohonárodnostního světa v Rusku?
Zde je možné všechno vysvětlit velmi jednoduše. Ruští muslimové, kteří žijí v Tatarstánu, Dagestánu, Čečensku atd., si musí uvědomit, že ve světě, který buduje DAEŠ, není pro ně místo. Zničí celý ten systém, který dnes vznikl v ruském muslimském světě. V jistém slova smyslu dnes probíhá muslimská revoluce, která by mohla zničit celý ten muslimský svět, který byl vybudován v Rusku za posledních 500 let. I krymští Tataři i všichni představitelé muslimského světa v Rusku by měli být prvními odpůrci tohoto, protože oni se tam nevejdou. Tam se nevejde Tatarstán se svou ropou, Čečensko s Kadyrovem, Dagestán se svými klany. Proto se musí jako první postavit celé této tendenci. A postoj, který nachází své vyjádření v etnicky zbarveném volném gestikulačním způsobu chování Kadyrova, je v podstatě naprosto správný. Vnímání Ruska jako místa existence muslimského světa je v případě Kadyrova naprosto jasně formulovaný smysl pro sebezáchovu. Dokonale si je vědom toho, že mimo Rusko bude zde vybudovaný muslimský svět v podstatě zničen. A odvaha, kterou projevili příchozí z Kavkazu na Donbasu – viděl jsem, jak přijížděli dobrovolníci z Čečenska a Dagestánu, zástupci jiných národností, včetně muslimů, ukázala, že podstatná část ideologicky motivovaných hochů tam si je vědoma, že je to jejich válka. Protože každá válka za Rusko je jejich osobní válka, a to s tím, že Kadyrov, pokud vím, dostal zákaz dodávání a vysílání dobrovolníků na Donbas. Ukazuje se, že tam jeli i přesto, že obcházeli příkazy Kadyrova. I když tam určitě má úhlavní nepřátele, protože na ukrajinské straně byli čečenští hoši, kteří tam tvoří jednotlivé oddíly. A Kadyrov má samozřejmě zájem i na zničení svých nepřátel.

Jejich vnímání jakékoli války v Rusku jako vlastní osobní války dokonce není spojeno s DAEŠ, ale s historií Ruska, kdy byly válka s Napoleonem a Velká vlastenecká válka vnímány jako osobní válka. Tatarská divize, složená z muslimských národů, vystupovala do popředí a drtila půl Evropy. Ve skutečnosti to byla účast na velké, pozoruhodné a svým způsobem krásné historii budování mohutného impéria. V tomto smyslu má část muslimů, kteří považují Rusko za nástupce Čingischána, dědice Hordy pravdu. Protože jsme dědici euroasijského prostoru, kde se směstnávají i buddhisté, i muslimové, i všichni ostatní. Proto budeme spolupracovat s muslimským světem.

Chci vám říci příběh: známá novinářka seděla v kavárně v Kyjevě a u vedlejšího stolu byli dva důstojníci z ATO. Telefonicky jim v její přítomnosti bylo oznámeno, že na letišti v Doněcku, který byl v té době ještě ukrajinský, bylo zajato, myslím, 15 Čečenců. Ptali se: “Co máme s nimi dělat?” Důstojník řekl: “Okamžitě zastřelit.” A tak těch 15 čečenských chlapců, které zastřelili bez soudu a šetření hned na letišti, je nejlepší odpovědí veškerým ruským psevdokvazinanacionalistům, kteří něco začínají mluvit o Kavkazu. Jeďte tam a chvíli s nimi bojujte. Já například znám “Motorolu”, který se spíše polohuje jako ruský nacionalista. Ale vždy, když ho vidím, jsou kolem něj 3-4 Čečenci. Jsou to vynikající kluci, kteří pracují jako bojové stroje ve jménu vytvoření velké ruské státnosti. Takže pojďme uzavřít tento problém jednou pro vždy.

Mladí chlapci skinheadi si stále myslí, že Čečenec, Dagestánec nebo Inguš, kteří přijeli, jsou z velké části zodpovědní za neštěstí A321 nad Sinaí, za sestřelené Su-24 v Sýrii atd. Jak vysvětlit těmto lidem, že je třeba trochu zmírnit zápal?

Celkovou masivní propagandou se tyto problémy nevyřeší, je nutná diskuse s každým jednotlivcem a vysvětlování některých věcí na prstech. Ruští nacionalisté musí pochopit, že 8000 lidí z řad civilistů, zabitých na Donbasu, z 99 procent čistě ruských, slovanského původu a, z jejich pohledu bílé rasy, to není dílo ruk Čečenců, ani Dagestánců, ale osob, které vedou ukrajinskou majdanovou politiku, kteří, mimochodem, pro skinheady to je důležité, nejsou etnicky ani Rusové, ani Ukrajinci. S použitím jejich terminologie (mně je to většinou jedno, ale pro ně to je důležité) Ukrajina, vedená finančními manipulacemi nejrůznějších postav, není nositelkou bílých ideí, nehájí zájmy bílé rasy, to je úplně jiný příběh.

Jak lidé, kteří sestřelili ruský letoun s ruským důstojníkem, a lidé, žijící v Rusku, mohou působit jako síla solidarity pro holohlavé? Jak mají být Dagestánci a Čečenci, kteří jsou zde, odpovědní za DAEŠ, který se nachází tam. Když Kadyrov otevřeně po celou tu dobu říká: dovolte mi, prosím, tam pustit vojáky, já osobně půjdu, povedu je, jako pěšák Vladimíra Putina s nimi budu bojovat. To znamená, že já sám dokonce nechápu vztah příčiny a následku a sotva to chápou oni sami.

Mnoho ruských nacionalistických organizací podpořilo Majdan, novou kyjevskou moc. Zdá se, že současný ruský nacionalismus odumírá … 

Určitě bych nechtěl, aby ruský nacionalismus zanikal, ale destruktivní postoj obrovského ruského pravého sektoru, deprimuje. Myslím ale, že je nutný restart. Samozřejmě že postoj Jegora Cholmogorova, Jegora Prosvirnina, Konstantina Krylova zůstává více či méně rozumný, ale doufám, že neurazím nikoho z těchto tří lidí, když řeknu, že nekontrolují ulici, celé hnutí. V oblasti Nižního Novgorodu bylo zadrženo 12 osob, které se vracely po účasti ve válce na straně ATO v praporech “Donbas” a “Azov”, a kolik jsme jich ještě nechytili, a kolik jich nejelo. Jsou to prostě katastrofální údaje. Myslím, že je trochu kryjí i naše tajné služby, protože dlouho si zahrávaly s tímto hnutím a ukázalo se, že jejich kontrola nic neznamená, všichni jejich chráněnci okamžitě odešli bojovat za údajně bílou ideu, za lidi, kteří se nepovažují za Rusy, považují Rusy za nepřátele a agresory. To je cosi absurdního, co nemohu nijak vysvětlit. Z tohoto důvodu je nutný restart, změna vůdců a pomalá, základní pouliční výchova ve sportovních klubech správnými ruskými mužskými, bojovníky jako je Fedor, výchova nové třídy ruských pravých nacionalistů. Protože s těmito to nějak nevyšlo.

Sečteno a podtrženo, co nám zbývá – strana Eduarda Limonova? Blíží se volby do Státní dumy a limonovci opět zůstanou s největší pravděpodobností mimo palubu. Jak se bude v nejbližší době měnit politický reliéf naší země?

Myslím, že ve skutečnosti před Limonovem a jeho kolegy včetně mě celkově není úkol politické legitimizace. Protože tato strana pracuje v metafyzickém prostoru a existence pěti nebo sedmi křesel ve Státní dumě nic nezmění. Strana má jiný úkol a doufám, že bude stále jasněji formulován: musíme se strukturněji zapojit do zahraničněpolitických záležitostí. Strana poslala 1,5 tisíce dobrovolníků na Donbas – a tato záležitost není ukončena ani na Ukrajině, ani v jiných republikách bývalého Sovětského svazu. Tyto procesy budou pokračovat. Myslím, že strana jako organizace, která se může zabývat i propagandou, i nějakými akcemi humanitárního zaměření, by měla najít uplatnění v této oblasti. To, co jsme se snažili dělat a částečně jsme udělali v Lugansku a Doněcku, kde bylo vytvořeno 1,5 jednotky jinorusů, limonovců, nacbolů, by mělo pokračovat v kontaktu s různými vládními strukturami. Hypoteticky vzato, stát by měl nad tím přivřít oči. V tomto smyslu měla strana vždy jen jeden cíl – pracovat pro ruskou státnost, pro budování ruské říše a “Ruského světa”. A pokud si to lidé u moci, kteří rozhodují, uvědomí, řeknou: “Hoši, no pasaran! Pojďte!

rozhovor vedl Igor Molotov

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr.Vladimíra Grulichová