Trýznitele učitelky je třeba potrestat citelně

Avatar
Původní autoři

Lubomír Man
25. 2. 2016
Vedení Prahy odvolalo ředitele Střední průmyslové školy na Třebešíně. O třech studentech, kteří svoji učitelku angličtiny doslova psychicky umučili, ještě rozhodnuto není. Odvolaným ředitelem byli už před časem ze školy jen podmíněně vyloučeni a snížila se jim známka z chování, čili se jim nestalo nic, z čeho by je mohla bolet hlava. 


Jak oznámil pražský radní Dolínek v ČT, o tomto rozhodnutí se bude ještě jednat, protože alternativou k předchozímu trestu by mohlo být i vyloučení nepodmíněné. K takovémuto verdiktu se však on osobně nepřiklání, protože takto postižení žáci by se prý ocitli na ulici.

K tomu bych rád připodotknul toto: Moje spolužačka J.K. byla v dobách mé školní docházky nepodmíněně vyloučena z bohumínského gymnázia za to, že v sedmi kopiích naklepala na stroji báseň Rytíř Smil – a septimu i oktávu si pak musela odsloužit na gymnáziu v Orlové.

Od té doby se tresty za přestupky žáků na našich školách snižovaly a snižovaly, až jsme dospěli do stavu, kdy se svět obrátil vzhůru nohama. Konkrétně na školách tak, že už nemají strach žáci z učitelů, ale učitelé z žáků, kdy na chodbách neuhýbají žáci protijdoucím učitelům, ale naopak uskakují žákům z cesty učitelé, a konečně, abychom se dostali k našemu případu na Třebešíně, kdy už nesužují učitelé žáky, ale veselí žáci tryzní své učitele – a to s gustem a invencí, o jakých se někdejším učitelům ani nesnilo.

Chceme,aby to takto pokračovalo i nadále – a k ničemu jinému verdikt o pouhém podmíněném vyloučení nepovede – anebo chceme tento ničivý trend na našich školách konečně zastavit?