Ukrajinské divadlo

Avatar
Původní autoři

4. 2. 2016   Vaše věc

Ukrajinská vláda slibuje ekonomické a politické reformy, ale více než přípravě a aplikaci reforem se věnuje rozchvacování státního majetku, což maskuje obviňováním Ruska, které podle jejího vystupování může za všechny problémy Ukrajiny…

S činností ukrajinské vlády již zřejmě došla trpělivost ukrajinskému ministru ekonomického rozvoje a obchodu, Aivarasovi Abromavičiusovi, rodilého Litevci, který ve středu podal demisi a uvedl, že mu bylo bráněno v prosazování reforem.

„Jde o aktivní kroky k paralyzování naší reformní práce. To už není jen nedostatek podpory a politické vůle,“ uvedl Abromavičius a dodal, že rostl tlak na to, aby do státních firem nebo přímo do svého týmu dosazoval pochybné lidi, o čemž hovořil jako o houževnatých pokusech získat kontrolu peněžních toků ve státních firmách. „Já ani můj tým nechceme být zástěrkou pro nepokrytou korupci”. „Nechceme být loutkami těch, kdo se chtějí ve stylu staré vlády zmocnit kontroly nad státními penězi,“ vysvětloval důvod své demise.

Čelní ukrajinští představitelé například rádi hovoří o tom, jak nutné je, aby Ukrajina přestala být závislá na ruském plynu. Ukrajina je jako tranzitní země s, eufemisticky řečeno, nepříliš funkčním průmyslem, na tranzitu ruského plynu do jisté míry ekonomicky závislá. A závislá je na něm, přes všechny řeči ukrajinského prezidenta a premiéra, i jako na energetické surovině pro svou zemi.

Ukrajina sice začala nakupovat plyn také na Slovensku, v Maďarsku či Polsku, ale všechny tři tyto země jsou do značné míry závislé na dodávkách plynu z Ruska, takže Ukrajina zkrátka stále nakupuje ruský plyn, ať už jej dostává přímo z Ruska nebo oklikou ze Slovenska, které nakupuje 90 % dodávek plynu právě z Ruska…

Ukrajinské politické elity by zkrátka svou naprostou nechuť zlepšit ekonomickou situaci své země a jejích obyvatel měly přestat schovávat za „řešení ruského problému“ a představitelé EU, kteří nějakou dobou s ukrajinskou vládou hráli stejnou písničku, by měli Ukrajině jasně ukázat, že tudy cesta nevede…


Foto: Protikorupční akce Femen.