Otevřený dopis ministrovi zahraničních věci ČR L. Zaorálkovi

Avatar
Původní autoři

Jiří Baťa
15. 3. 2016
Dobrý den, pane ministře Lubomíre Zaorálku,
dříve, než budete na politickém kolbišti a před českou veřejností věrolomně a tvrdě obhajovat ukrajinskou „majdanovskou“ hrdinku (suku) Naděždu Savčenko, leteckou navigátorku fašistického batalionu „AJDAR“, podle vašeho názoru nevině a nespravedlivě zadrženou a obviněnou z účasti a nabádání k vraždě ruských novinářů VGRK na Donbasse, dnes zadrženou, vězněnou a souzenou v Rusku, dovolte mi připomenout obligátní konstatování, že každá mince má dvě strany.

 

Ta jedna, Vaše strana této mince, je jen trapné, pokrytecké a falešné tvrzení, podlézání Vašim eurounijním, ale hlavně americkým lídrům protiruské propagandy, začaté sestřelením letadla nad Ukrajinou a konče současnou obhajobou majdanské vražedkyně. Ta druhá strana mince, pane ministře, jsou fakta a důkazy, které však zřejmě mají pro Vás cenu pokáleného toaletního papíru. Jak Vám ale také komunistický poslanec Zdeněk Ondráček připomenul,  Vaše shánění či zjišťování „seriozních“ informací prostřednictvím ČT je stejné, jako je získat někde na tržišti, nebo způsobem JPP (jedna paní povídala).
     Nepochybuji, že toho mnoho pravdivého o  činnosti N. Savčenko nevíte a  nejste dostatečně seznámen s „hrdinskou“, přesněji fašisticko-nacistickou činností této ženy, zvráceného člověka a vyvrhele lidské společnosti, pro Vás ovšem „oběti“ ruských protidemokratických,  proti lidských a proti právních postupů a jednání. Ale i kdyby tomu tak bylo nevěřím, že vzhledem k Vaší závislosti na západním diktátu (USA) byste byl  jste schopen tyto skutečnosti čestně akceptovat a chápat jako  činnost, která je v příkrém rozporu s mezinárodními úmluvami o zacházení s vojenskými zajatci, Listinou lidských práv, v rozporu se samotnou lidskostí a životní existencí a že N. Savčenko zasluhuje exemplární potrestání. Na druhé straně však nelze nepřipomenout, že činnost Naděždy Savčenko byla prováděna s chorobnou nenávistí k Rusku a ruskému člověku, když přistupovala k jejich zajetí jako k lidem necivilizovaným, méněcenným, podřadným, snad vůbec nezasluhující žít. Předpokládám, že až takto jste osobnost Naděždy Savčenko nepojímal, vlastně se o ni ani  nezajímal. A v tom je tragedie Vašeho jednání.
     Pane ministře zahraničních věcí, pro Váš nezájem se blíže zabývat osobou a její činností, která se stala předmětem  soudního jednání v Moskvě, které sleduje veřejnost celého světa, činností, kterou jste ochoten loajálně hájit ze samotného principu, že jde o dvě znesvářené strany, tedy  ukrajinskou majdanovskou „hrdinku“ a ukrajinskou vládu a ukrajinské politiky, kteří  Ruskou federaci považují za „super“ nepřítele Ukrajiny č. 1, dovolím si Vám připomenout  některé důvody, pro které je N. Savčenko v Moskvě také souzena.
     Kauza „Savčenko“ se vyvolává řadu nejen ohlasů, ale také jiných informací, svědectví faktů a důkazů, které vnášejí mnohem více světla do „hrdinského“ jednání N. Savčenko, než kterými jste ohlupován Vy. Například bývalý starosta Užgorodu Sergej Ratušňak na svých FB stránkách napsal či popsal, jak N. Savčenko, navzdory tomu, že byla profesně v ukrajinské armádě zařazena jako letecká navigátorka, „vyslýchala“ ruské zajatce. S. Ratušňak nemluví o klasických výsleších, ale o trýznění, nelidském mučení zajatců. K tomu říká: „ Osobně jsem mluvil s učitelem a farářem, kteří zcela náhodou přežili fyzické mučení a zvěrstva, které vedla nová „hrdinka Majdanu“ Naděžda Savčenko. Říkali, že N. Savčenko normálně zajatce svázané na rukou i na nohou mučila, týrala, bila železnou tyčí po genitáliích, zhasínala nedopalky cigaret o živé oči zajatců a pod. Stále křičela a vybízela další, aby je bili, tělesné orgány že prodají jako těch před nimi, nebo ať je roztřílejí na „sračku“!
    O stejných zkušenostech již dříve mluvil představitel Svato-Nikolského chrámu Vladimir Mareckij, osvobozený z ukrajinského zajetí. Říká: „Mluvit o tom, že nás bili, to je naprosto nicotné. Oni nás totiž mučili a ubíjeli k smrti, lámali nám kosti, mlátili nás nejen rakama a kopali do nás nohama, ale mučili nás všemožnými způsoby,“ vzpomíná V. Mareckij. Říká také, že zvláště se vyjímala osobní krutost Naděždy Savčenko, kterou tak aktivně obhajují a chrání kyjevský vláda a také Vy, pane ministře Zaorálku.  Omámená svou slávou osobně mučila zajatce, při čemž pronášela různé hrubé a urážlivé slova na účet nacionální příslušnosti zajatců. Kromě této „bohulibé“ činnosti se také zabývala prodejem tělesných orgánů zabitých zajatců, s čímž ne vždy také souhlasili další příslušníci batalionu AJDAR. Ta potom doporučovala je rozstřílet, aby zbytečně nevyhazovali peníze na jejich transport do SBU (Bezpečnostní Služba Ukrajiny). Podobné zkušenosti má i opolčenský bojovník Satnislav Stankevič, který díky náhodě přežil, ale udatnými „ajdarovci“  byl navždy poznamenán vypálením jejich svastiky na jeho těle.
     Pane ministře, to není zdaleka vše, co se týká zvěrstv, kterých se aktivně zúčastňovala „ubohá“ poslankyně Verchovnoj rady (ukrajinského parlamentu) Naděžda Savčenko v době své služby v ukrajinské armádě. Ptám se pane ministře, je na místě nazývat tuto ženu Hrdinkou Ukrajiny, ženou, která se neštítila vyslýchat, mučit a zabíjet vojenské zajatce? Chcete snad tvrdit, že soud, který s ní v Moskvě probíhá je nespravedlivý, že je obviňována z činnosti, kterou nespáchala, že je to vlastně mučednice, která je Ruskem neprávem držena a souzena? Pokud ano, tak z ní mučednici a Hrdinku Ukrajiny dělají lidé jako Vy a Vám podobní pane ministře, aniž byste respektovali skutečnosti, které tato žena spáchala na ruských občanech. N. Savčenko je stejná „hrdinka“ za lidská práva jako hrdinné Pussy Riot, pane ministře.
   Jinak Vás chápu a rozumím Vám, pane ministře, že nemůžete jinak, protože v opačném případě byste zřejmě už dávno na postu ministra skončil i s některými dalšími Vašimi spolustraníky, třeba panem Sobotkou. Víte,  jedno ruské přísloví říká, že : „Pravdě rot nezakrojiš“, neboli „Pravdě ústa nezavřeš“. S těmito a podobnými hesly se oháněli i odpůrci komunistického režimu, takže  tato slova by Vám měla být varováním a poučením. O tom, že s Vámi nesouhlasí většina občanů ČR, Vám snad ani nemusím připomínat. Ale zajímá Vás to vůbec? Zřejmě ne, jinak byste bral na zřetel názory těch, kteří Vás do politiky zvolili. Což je ovšem již jiná kapitola, která s N. Savčenko souvisí jen okrajově.
S pozdravem 
Jiří  B a ť a , důchodce
Dne 15. března 2016 
(PS:  nelze popřít, že tento památný den má s činností N. Savčenko hodně společného).