Robejšek: Bez V4 se politika Merkelové a EU nepohnula!

Jindra Holotová

16.3. 2016   Rukojmí
Nacházíme se v době, kdy dochází k cirkulaci elit pohybem zespoda společnosti a vzniká poptávka po stranách, které kladou prst do rány! Dlouhá léta jsme přenechali politickým elitám dominanci a rezignovali na vše politické!Chtěl bych připomenout tzv.Paretův koloběh elit. K tomuto jevu musí teď zákonitě dojít, protože obyvatelstvo evropského společenství se nachází v konzumní letargii. Evropský establishment přestal komunikovat a manipuluje s davem. Samo lidstvo ohrožuje svou existenci nejvíce tím, že se nedokáže o problémech, které existují, jako je terorismus, rozpad evropské měnové unie nebo ekonomický black out, pobavit naplno a nekorektně.
 Imunitní schopnost lidstva je omezena, bojíme se bránit, bojíme se pojmenovávat věci pravými jmény, nehledáme řešení, která by sice byla trochu složitější nebo náročnější, ale vedla by k cíli a pozitivnímu výsledku. Západní model fungování společnosti uplatňuje jen takové principy, které jsou co nejlevnější a nejrychlejší, bez velkého přemýšlení a bez diskuze se nám předepisuje řešení.
Bezpečnost v Evropě neohrožuje v tuto dobu nejvíce Rusko, které je sice samo ohroženo rozpadem, protože je nestabilní entitou. Rusko samozřejmě kontroluje veškeré impulsy z venku a snaží se ovlivňovat vývoj ve svém předpolí, což je logické. Všimněte si, že velký strach z Ruska a protiruskou propagandu tu vyvolávají především ti lidé, kteří se nedokáží vyrovnat se svou minulostí.

Pokud se týká USA, které se pasovaly do role ochránců a dozoru nad všemi nekalostmi světa, ty mají tak obrovské vlastní vnitřní potíže a rozevřené nůžky mezi chudobou a bohatstvím, že by bylo dobré, aby na čas z politiky světového hlídače lidských práv raději upustily. Všem by se teď dost ulevilo.

Pro nás je momentálně jediná možnost!

Nerezignovat, chtít věci řešit zdola, vyvíjet tlak. Záleží na každém z nás, stojí to čas a úsilí každého z nás, musí nás být čím dál víc! Dejme prostor stranám, kterým se říká populistické. Jsou produktem své doby, často jsou kriminalizovány, protože mluví dost natvrdo a možná bychom s některými jejich lidmi nechtěli teď ani sedět u jednoho stolu, ale tyhle strany jsou renesancí společnosti. Musíme jasně demonstrovat to, že se chceme a umíme bránit! A říkat jasně, co chceme!

Na závěr debaty Petra Robejška “Bez politické korektnosti”, kterému místo zaneprázdněného předsedy AfD Bavorsko Petra Bystroně, velmi dobře sekundoval bezpečnostní analytik Jan Šnajdr, jsem už mimo hlavní sál v kavárně Besedy v Plzni, položila panu Robejškovi otázku, na kterou nezbyl v oficiálním čase prostor a o které se v debatě nijak přímo nediskutovalo.

Zvládne Evropa migrační krizi? Nakolik jsou představitelé EU ovlivněni nějakým předem daným plánem Euromed či plánem o míšení ras?

Ano, plán Euromed tu je, ale nemyslím si, že by se měl naplnit pokud občané dostatečně vyjádří své názory a budeme se bránit. Míšení ras je jen přidružený produkt, který taky můžeme sami odmítnout. Evropa dozajista migrační krizi zvládne! Ale rozhodně to nezvládne bez nás, i díky V4 prakticky změnila Merklová svou politiku a díky V4 se mění povědomí v Evropě. Bez V4, bez Orbána, Fica, Poláků i nás, by se EU nepohnula a my musíme pokračovat!

Tolik hlavní myšlenky z debaty Petra Robejška 15. 3. 2016