Sdělení náčelníka hlavní operativní správy Generálního štábu Ozbrojených sil RF, generál-poručíka Sergeje Rudskovo: od 22. března může RF, po získání spolehlivých důkazů o systematickém porušování závazků příměří ze strany ozbrojených formací, začít proti nim používat vojenskou sílu

Avatar
Původní autoři

21. 3. 2015    zdroj
Při respektování ustanovení společného rusko-amerického prohlášení o zastavení bojových operací v Sýrii, Ministerstvo obrany Ruska zaslalo zástupcům USA 25. února prostřednictvím vojenských a diplomatických kanálů projekt návrhů na zabezpečení dodržování a kontroly režimu přerušení bojových operací v Sýrii.


V daném dokumentu je odražen mechanismus konzultací mezi Ruskou federací a USA pro případ získání informace o porušení příměří, a také způsob použití vojenské síly v souvislosti s formacemi, které průběžně přijaté závazky porušují. Předpokládáme, že tyto procedury umožní zformovat efektivní mechanismus pro kontrolu a zadržování potenciálních narušitelů v Sýrii.

Po obdržení postoje USA k danému dokumentu jsme rozpracovali a 5. března zaslali americké straně kompromisní návrh dohody. Ruská strana mimo to navrhla, aby se v maximálně krátké době uskutečnily konzultace expertů pro odsouhlasení jejího textu.

Avšak rusko-americké konzultace, které se konaly 18. března v Ammánu, odhalily nepřipravenost americké strany k věcnému projednání a sladění textu dohody.

Průtahy se vstupem v platnost odsouhlasených zásad reagování na porušování režimu příměří v Sýrii jsou neakceptovatelné. V důsledku provokačních akcí a ostřelování tam každý den umírají civilisté.

Ruská strana oznamuje připravenost k co nejrychlejšímu dokončení práce nad navrženým dokumentem včetně přijetí americké delegace v Moskvě nebo uskutečnění setkání kdekoli, kde to bude přijatelné pro obě strany.

V případě absence reakce USA na tyto návrhy přistoupí Ruská federace 22. března k jednostrannému použití zásad, předpokládaných dohodou.

Zdůrazňujeme, že vojenská síla bude používána až po získání spolehlivých důkazů o systematickém porušování závazků ze strany ozbrojených formací, jež byly přijaty v rámci realizace společného rusko-amerického prohlášení o zastavení bojových operací v Sýrii od 22. února 2016.

Vůči formacím, dodržujícím režim příměří, a také civilnímu obyvatelstvu, občanským objektům nebude vojenská síla používána.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová