Bašár Asad: Západ není čestný, to je nejdůležitější poznatek, který Sýrie získala

4. 4. 2015     zdroj
V současném světě neexistuje ani mezinárodní právo, ani morálka v politice, proto je velmi důležité si umět vybírat partnery, kteří poskytnou podporu v době krize, prohlásil prezident Sýrie Bašár Asad … …”Nejdůležitější poznatek, který jsme získali, ale myslím, že to víme dávno, je, že Západ není čestný. Západní země nejsou upřímné. Provádějí politiku dalekou od zásad, od mezinárodního práva a OSN. 

Na Západ nelze spoléhat při řešení jakéhokoliv problému. Čím lepší máte přátele, tím rychleji a s nejmenšími možnými ztrátami je dosaženo řešení. Proto si každý státník musí umět vybírat přátelské státy, které s ním budou i v době krize”, prohlásil Asad v rozhovoru s agenturou RIA Novosti.

Asad prohlásil, že by nepřál žádnému státu a národu, aby prodělal to, čím prošla Sýrie.

“Museli jsme projít nelidskými zkouškami. Žijeme však ve světě, v němž dnes neexistuje ani mezinárodní právo, ani morálka v politice. Cokoli se dnes může stát kdekoli na planetě. A co chci říci na základě naší zkušenosti v Sýrii, za prvé, že jakýkoliv projev fanatismus, ať religiózního, politického, nebo posedlost jakoukoliv ideou, je pro společnost destruktivní. Je nutno se fanatismus na cestě budování společnosti vyhýbat, je to povinnost státu, a také povinnost všech existujících složek této společnosti, povinnost každého občana”, poznamenal.

“Druhý moment, pokud dojde k té či oné krizi v kterékoli zemi, kterýkoli státní činitel musí vědět, že obráncem země je národ. A při volbě postupu pro vyřešení krize je nutno, aby odpovídal zvyklostem a tradicím národa, jeho historii, jeho současným tužbám. Řešení nesmí přicházet ze zahraničí. Na pomoc ze zahraničí mohou přijít přátelé, jak se to stalo dnes: z Ruska a Íránu. Ale neexistuje-li vnitřní vůle a dobré vztahy mezi národem a státem, není možné najít řešení, domnívá se prezident Sýrie.

Celý rozhovor s Bašárem Asadem je zde (rusky).

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová