Dobré zprávy z Doněcké lidové republiky: úspěchy a další plány

Avatar
Původní autoři


Roman Pečatnikov
17. 4. 2016  Eurasia24

Když se řekne Doněcká lidová republika, asi jen málokdo si po dvou letech bojů představí zemi, kde se rozvíjí těžba, zemědělství, investuje se do nových podniků, zřizují se vědecko-výzkumné ústavy. DLR, to není jen permanentní napětí, ale především skutečné budování nové republiky. Eurasia24.cz pro zajímavost a ilustraci přináší stručný přehled pozitivních zpráv z Doněcké lidové republiky za období posledního půldruhého měsíce. Sepsal jej Roman Pečatnikov pro server Politikus.ru.
V Šachěrsku budou postaveny nové obytné domy (24. 2. 2016)

Z přidělených prostředků se podařilo uspořit cca 30 %, za které budou nad plán postaveny nové bytové domy.

V Šachtěrsku budou vytvořena nová trvalá pracovní místa (24. 2. 16)

Během krátké doby budou u města otevřeny dva nové uhelné doly, každý z nich bude přijímat kolem 350 pracovníků. Otevřen by měl být také oděvní závod – to představuje 500 pracovních míst převážně pro ženy.

Studenti absolvují stáž v Lidové radě DLR (29. 2. 16)

V rámci projektu „SSSR“ zahájili studenti DLR stáže v Lidové radě DLR.

Horníci v Ilovajsku jako letos první v republice otevřeli novou těžební štolu (2. 3. 16)

Na dole Ilovajskaja státního podniku Šachťorskantrasit otevřeli novou štolu s průměrnou denní těžbou kolem 900 tun uhlí.

Farmáři Amvrosijevského okresu DLR plánují do konce letošního roku zvýšit stavy prasat na trojnásobek (2. 3. 16)

Do konce roku se stavy prasat v okrese zvednou na 6000 ks. K tomu připomínáme, že v říjnu 2015 zahájila DLR realizaci Programu rozvoje živočišné výroby.

Rada ministrů DLR vydala výnos o zřízení vědecko-výzkumných ústavů (3. 3. 16)

Zřízeny jsou tyto vědecko-výzkumné instituce:

Státní zařízení Doněcký státní vědecko-výzkumný, projekčně-vývojový a zkušební ústav komplexní mechanizace těžebního průmyslu.

Státní zařízení Doněcké vědecké centrum.

Státní zařízení Doněcký státní vědecko-výzkumný ústav černé metalurgie.

Státní podnik Vědecko-technické centrum pro řešení otázek energetických úspor.

Jasinovatský strojírenský závod plánuje vyrobit za rok 10 důlních kombajnů (5. 3. 16)

V Amvrosijevském okrese bude v roce 2016 pěstována zelenina na 50 hektarech (5. 3. 16)

Vědci DLR zahájili výrobu mikrohnojiv, obsahujících stopové prvky pro zvýšení výnosů (6. 3. 16)

Mikrohnojiva obsahující řadu stopových prvků začalo vyrábět doněcké státní zařízení Vědecko-výzkumný ústav Reaktivelektron. První várku hnojiv již obdrželi pěstitelé zeleniny v hlavním městě – Doněcké skleníky TEK. Použití nových hnojiv při pěstování zeleniny pod střechou by mělo zvýšit výnosy až o 40 %.

V Amvrosijevském okrese zřizují rybochovné hospodářství a plánují i chov vodní drůbeže (10. 3. 16)

Vedoucí Amvrosijevské okresní administrativy zveřejnil Plán rozvoje průmyslu a zemědělství okresu“ (14. 3. 16)

V roce 2016 bude v okrese zahájena další průmyslová výroba. Půjde o s.r.o. Cement (cementárnu) a s.r.o. Techprom (azbesto-cementový závod). V plánu je také zahájení činnosti úřadu pro zadávání veřejných zakázek a výstavba druhé výrobny krmiv.

Ještě letos má být obnoven provoz závodu na obohacování rudy v Dokučajevsku (15. 3. 16)

Probíhají také jednání s investory o zahájení provozu dalších menších provozů.

Vědečtí pracovníci Doněckého ústavu železniční dopravy vytvořili jedinečný tréninkový simulátor pro výcvik vlakových čet (20. 3. 16)

Tým výzkumníků Doněckého ústavu železniční dopravy vytvořil multifunkční simulátor, na kterém se studenti středních škol a profesionální strojníci budou učit řídit lokomotivu a rychle reagovat na mimořádné události. Zařízení, jeho vybavení a naprogramování je určeno pro výcvik posádek lokomotiv a vzhledově odpovídá jejich pracovišti – kabině jedoucí lokomotivy. Během „cesty“ má posádka za úkol zvolit optimální řešení simulovaných nestandardních situací.

Na dole Cholodnaja balka v Makejevce byla zahájena těžba na nové šachtě (25. 3. 16)

Důl má nyní dvě šachty a vytěží se na něm až 2 tisíce tun denně. To výrazně napomůže ke zlepšení finanční situace podniku a stabilizaci mezd.

Na dole Severnaja v Makejevce byla zahájena těžba v nové sloji (30. 3. 16)

30. března byla na dole Severnaja, který je součástí státního podniku Makejevugol, zahájena těžba nové sloje, jejíž zásoby jsou odhadovány na cca 630 tisíc tun uhlí.

Jako letos ve čtvrtém v DLR byly zahájeny práce v začišťovacím porubu na dole Zarja národního podniku Sněžnojeantracit“ (31. 3. 16)

Doněčtí vědci spolu s farmáři zahájili montáž automatického řídícího systému provozu „chytrých skleníků“ (2. 4. 16).

Spolupracovníci odboru báňského výzkumu Vědecko-výkumného a projekčně-vývojového ústavu V. Antipova Avtomatgormaš v Doněcku se pustili do konstrukce automatizovaného systému řízení zemědělské výroby. Zařízení vyvinuté báňskými výzkumníky umožňuje automatickou regulaci vytápění a osvětlení skleníků, což spolu s klimatizací umožňuje udržovat ve sklenících optimální teplotu a vlhkost.

Doněčtí vědci vyvinuli systém řízení těžby uhlí s minimálním zapojením lidí (4. 4. 16)

Vědci doněckého výzkumného ústavu Avtomatgormaš vyvinuli systém řízení procesu těžby uhlí s omezenou účastí horníků. Pomocí řídicího systému lze stroje a zařízení pracující v porubu ovládat dálkově rádiem ze štoly. Použití dálkového ovládání je obzvlášť významné v místech s vysokou pravděpodobností uhelných závalů a výskytu plynu. Zařízení je navíc schopno předávat dispečerovi i všechny údaje o postupu těžby.

Vláda DLR se rozhodla obnovit provoz kombinátu na zpracování slunečnicových semen (5. 4. 16)

Probíhá příprava obnovení provozu doněckého závodu Kargill ležícího v Petrovském obvodu Doněcka. Tento velký kombinát se zabýval zpracováním slunečnicových semen a výrobou rostlinného oleje.

Roman Pečatnikov

Zdroj: politikus.ru
Překlad: mbi, Eurasia24.cz