Komunikaci systému S-500 nepřítel neuslyší

11.4. 2016   Eurásia24

napsal/přeložil mbi
Vyvíjený ruský raketový protiletadlový a protiraketový systém S-500 bude v následujících dvou letech vybaven mimořádně kvalitními zařízeními pro skrytou radiokomunikaci. ServerGazeta.ru o tom informovala přímo vývojová organizace OPK, vyrábějící prostředky spojení, velení a radioelektronického boje (REB) pro ruské ozbrojené síly. Díky tomuto zařízení bude vyloučeno, aby nepřítel komunikaci související s činností S-500 odposlouchával nebo rušil.
Podle původních předpokladů měl být ruský nejnovější raketový protiletadlový a protiraketový systém S-500 zařazen do výzbroje armády ještě letos. Později byl plán pozměněn na rok 2017 a v současné době pracuje na dosažení co nejlepších vlastností systému stále ještě celá řada dílčích dodavatelů.

Jak serveru Gazeta.ru prozradili v OPK (z ruského Objediněnnaja priborostrojitělnaja korporacija – tj. Sjednocená strojírenská korporace), S-500 bude vybaven zcela novým systémem radiového spojení, který nemá konkurenci, co se týče dosahu spojení a ochrany před odposlechem.

Charakteristickým rysem raketového komplexu S-500 dlouhého dosahu (až 600 km) je skutečnost, že je schopen napadat nejen typické vzdušné cíle jako letadla a vrtulníky, ale také balistické a křídlaté rakety.

„V současné době vyvíjí naše společnost spojovací prostředky další, šesté generace k využití v různých typech vojenské techniky, a to včetně protivzdušných raketových systémů – jak těch, které již armáda používá, tak i nově vyvíjených,“ řekl Gazetě mluvčí OPK s tím, že jedním z těch vyvíjených je právě systém S-500.

Jak dále vysvětlil, předchozí generace spojovacích prostředků pracovaly s přednastavenými frekvencemi. To zvyšovalo pravděpodobnost zachycení a odposlechu přenášených informací. V nově vyvinutých systémech to již nebude možné.

Spojovací prostředky, které dnes společnost dodává armádě (jako např. spojovací aparatura raketových systémů PVO středního doletu Buk-M2), mají vysoký stupeň ochrany proti rušení – pracují na principu náhodné změny frekvencí a kódovaného spojení.

„Zařízení bude disponovat zcela novými možnostmi a významně zlepší jak kvalitu, dosah a bezpečnost, tak i utajení komunikace. Vybudování komunikační technologie šesté generace – to je otázka nejbližších dvou let,“ upřesnil zástupce OPK.

Odborník v oblasti systémů protivzdušné a protiraketové obrany Michail Chodareňok pro magazín Gazeta.ru uvedl, že hlavními požadavky na prostředky spojení u komplexů protivzdušné (PVO) a protiraketové obrany (PRO) jsou jeho utajenost a odolnost proti rušení.

Je používáno několik systémů spojení – radiové, radioreléové (druh pozemního spojení – přenos informací mezi několika přesně určenými body prostřednictvím směrovými anténami soustředěného paprsku elektromagnetického vlnění „od bodu k bodu“) nebo zařízení pro přenos hlasové a obrazové (telekódové) informace (TKI).

„Požadavky na přenos hlasových informací a TKI jsou v první řadě utajení a odolnost proti rušení tak, aby je nepřítel nezachytil,“ zdůraznil Chodareňok

Protože systémy PVO a PRO jsou mobilní a nemohou tedy být použity kabelové linky, je možné pouze spojení radiové a radioreléové. Vůči němu existují dva rozhodující požadavky: utajení skutečnosti, že komunikace probíhá a jaké informace obsahuje, a odolnost proti rušení; tedy aby spojení fungovalo v jakýchkoli podmínkách a činnosti (radioelektronického boje – REB) nepřítele.

Žádný způsob rušení použitý nepřítelem ve vlnovém pásmu předávaných TKI se nesmí nijak odrazit v provozuschopnosti jednotlivých prostředků celého systému, protože velitelské stanoviště systému je na jednom místě, nadřízené velitelství na druhém, odpalovací zařízení na třetím – a tok informací prostě probíhat musí. K tomu slouží speciální (směrové) antény, které komunikaci umožňují.

Jak již bylo uvedeno, S-500 představuje akciovou společností VKO Almaz Antej (VKO – z ruského vozdušno kosmičeskaja oborona) vyvinutou novou generaci systémů země-vzduch s velkým dálkovým i výškovým dosahem a se zvýšenou schopností obrany proti raketovým útokům.

Nový systém bude znatelně převyšovat v současnosti nejmodernější ruský protivzdušný a protiraketový systém S-400 Triumf, který se představil v průběhu operace ruských Vzdušných a kosmických sil v Sýrii. Tam svým dosahem o poloměru cca 400 km překryl území státu a změnil ho tak prakticky v bezletovou zónu.

S-500 dokáže současně zaútočit proti 10 balistickým nadzvukovým cílům letícím rychlostí až 7 km/s a ničit hlavice hypersonických raket.
Zdroj: Gazeta.ru