Putin na Médiafóru v Petrohradu

Avatar
Původní autoři


– Lin –
10. 4. 2016 Koncepce společné bezpečnosti  a 
Eurasia24


„Vlastenectví, to je velmi vážná otázka, protože jde o národní identitu. V Rusku, pro ruského člověka, je vlastenectví nosnou součástí národního sebeurčení, hodnota, která se nachází přímo v jeho srdci. A toto, ke své vlastní škodě, ztratily a ztrácejí mnohé jiné národy v Evropě.“


Vladimir Putin se v týdnu účastnil Mediafóra v Petrohradu. Celý zhruba dvou a půlhodinový záznam je zde, kratší cca osmiminutový záznam je zde. Pokusím se obsah přetlumočit svými slovy.

Odpovídá zde na otázku stažení vojsk ze Sýrie a o úkolech ruské mise v Sýrii:

Úkol byl – upevnit státnost Sýrie, obnovit fungování státu. Jestliže chceme ukončit příliv běženců do Evropy, pokud chceme, aby lidé chtěli a mohli znovu žít ve své vlasti, je nutné udržet a upevnit fungování (jejich) státu, a to včetně (jejich) armády.

Všimněte si, že i po odchodu našich vojsk syrská armáda pokračuje v osvobozovacích bojích a dále se jí daří osvobozovat další a další území a k tomu stačí pouze naše podpora. A boj se vede výlučně proti teroristům.

Další otázka – izolace Ruska:

Nepovedlo se, protože vyloučit Rusko z mezinárodní scény prostě není možné. Tento fakt se stal očividným hlavně po začátku naší operace v Sýrii. Oni by to dneska nejraději přešli mlčením. Na druhou stranu se ale právě kvůli tomu muselo přejít na jiné, lepší formy spolupráce, které opravdu fungují.

Otázka k „papíru“ (tzv. „Panama Papers“):

Cílem bylo nějakým způsobem otřást ruskou společností. Byl dán úkol, bylo nutné pracovat a cosi vyplodit. Takže vytvořili „informační produkt“. Okolo mě našli nějaké lidi, nějak to pospojovali a slepili dohromady. Však se podívejte na ty obrázky. Na pozadí mého obrázku spousta mně neznámých lidí, ze kterých najednou udělali moje přátele a vyvodili, že když jsem s nimi na jednom obrázku, určitě musím mít prsty ve všem nekalém.

A to, že „tvůrci produktu“ jsou přímo navázáni na americké mocenské skupiny – to už nám vysvětlily WikiLeaks. A někteří američtí vládní úředníci se nám za to už omluvili. Ne snad proto, že by se styděli, ale protože jsou v tuto chvíli chytřejší než ti, kdo „produkt“ vytvářel. Proč? Protože když oficiální tváře Ameriky vytrubují do světa takové špinavosti, značí to, že na tom mají svůj zájem. Pro ně špatné, pro nás dobré, protože chápeme, kdo úkol zadal.

Krátký výňatek k vlastenectví (zdroj zde):

Slovy ruského vědce Lichačova: Vlastenectví se kardinálně odlišuje od nacionalismu. Nacionalismus – to je nenávist vůči všem jiným národům, vlastenectví – to je láska ke své vlasti.

Vlastenectví, to je velmi vážná otázka, protože jde o národní identitu. V Rusku, pro ruského člověka, je vlastenectví nosnou součástí národního sebeurčení, hodnota, která se nachází přímo v jeho srdci. A toto, ke své vlastní škodě, ztratily a ztrácejí mnohé jiné národy v Evropě.

A na závěr ukázka – Putin překladatelem z němčiny: