Státní duma varuje EU před novým Černobylem

Avatar
Původní autoři

15. 4. 2016    zdroj
Poslanci se obracejí k Nejvyšší radě Ukrajiny s výzvou, aby se sežností postavila situaci, která vznikla v oblasti jaderné bezpečnosti. Státní duma projedná 15. dubna návrh prohlášení “O 30. výročí černobylské tragédie a zajištění jaderné bezpečnosti v Evropě v současné etapě”, oznámil předseda Státní dumy Sergej Naryškin. Státní duma hodlá oslovit parlamenty a obyvatelstvo států Evropské unie, světovou veřejnost s výzvou, v níž je vyjádřena nutnost vzdát se politické konjunktury při hodnocení stavu jaderné bezpečnosti na Ukrajině, přijetí všech opatření k ochraně obyvatelstva Evropy před hrozbou technogenních katastrof na ukrajinských jaderných elektrárnách, nedovolit, aby v centru Evropy vznikl zdroj nekontrolovatelného šíření jaderných a radioaktivních materiálů.


Poslanci rovněž vyzývají Nejvyšší radu Ukrajiny, aby se v zájmu současnosti a budoucnosti postavila se vší vážností situaci, která vznikla v oblasti jaderné bezpečnosti.

Státní Duma prohlašuje, že je připravena zajistit svůj přiměřený přínos k podpoře zajištění bezpečnosti na jaderných objektech Ukrajiny. “Jsme pro otevřenou spolupráci s Nejvyšší radou Ukrajiny a parlamenty států Evropské unie za účelem pomoci při zajištění jaderné bezpečnosti jak na Ukrajině, tak i celkově v Evropě”, je uvedeno v dokumentu.

Poslanci věnovali pozornost tomu, že vláda Ukrajiny přijímá, v rozporu s mezinárodními normami a bezpečnostními opatřeními Mezinárodní agentury pro atomovou energii, rozhodnutí o prodloužení životnosti řady jaderných elektráren o deset roků bez koordinace se zpracovatelem – státní korporací Rosatom, potvrzení existence potřebných finančních prostředků, a také bylo zahájeno vytvoření celoevropského skladu jaderných odpadů v černobylském pásmu, což vyvolává mimořádné obavy.

“Pokračování konfliktu na Ukrajině, absence politické a ekonomické stability v zemi, existence ozbrojených seskupení, nepodléhajících kontrole vlády, včetně teroristických, vytvářejí nebezpečí nekontrolovatelného šíření v Evropě a v celém světě odpadních jaderných materiálů, které jsou skladovány v Černobylu. Zvláštní znepokojení vyvolává hrozba spáchání teroristických útoků na ukrajinských jaderných elektrárnách”, je uvedeno v návrhu prohlášení.

Podle názoru poslanců Státní dumy to všechno vytváří vážnou hrozbu jaderných havárií a velkorozměrného radiačního znečištění nejenom Ukrajiny a sousedních států, ale také celé Evropy. Poslanci vyzývají současnou ukrajinskou vládu, aby dodržovala všechny mezinárodní závazky v oblasti jaderné bezpečnosti.

26. dubna roku1986 se na černobylské jaderné elektrárně stala největší technogenní katastrofa na světě, která vedla k radiační kontaminaci značné části území Běloruska, Ruska a Ukrajiny, k četným obětem na životech v těchto zemích.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová