Bášar Asad chtěl zabránit teroristickým útokům v Paříži a Bruselu

Avatar
Původní autoři

Alena Bajowa

31. 5. 2016     zdroj
Nabubřelá politika Západu je někdy divná a pobuřující vůči ušlechtilým lidem, kteří znají všechny nuance vztahů v západním světě. Dokonce i politici, kteří neprotestují proti civilizovaným pravidlům hry, přijatým v západním světě, to mají často těžké. Snad právě proto mají tito lidé v důsledku všech výše uvedených faktorů vytříbenou, hlubokou vizi jakékoliv politické situace, a ne zkreslenou různými naplaveninami. Ale co naplat …


Jak víme, prezident Sýrie Bašár Asad získal vynikající západní vzdělání, což s velkým potěšením přivítal veškerý západní establishment v naději, že “vlastní člověk” se bude v politické struktuře Sýrie dokonce velmi líbit v případě, že bude nápomocen, když bude potřeba nějak ovlivnit “vnitřní” Blízký východ.

Mimochodem, nikdo si nemyslel, že se stane prezidentem, a ještě k tomu neposlušným vůči Západu, samostatným a nezávislým, hrdým a ušlechtilým – jak to učí velká světová literatura a jak o tom vyprávějí životopisy významných osobností. A stal se, nikoli jen prezidentem Sýrie, ale postavil se také do cesty nechutných osobních zájmů jiných významných osobností, možná arivistů. Přímo stanul na křižovatce silných geopolitických požadavků množství států, v jediném okamžiku se změnil na nepřítele Západu, ale ze všeho nejvíc – ve vymyšleného nepřítele demokracie v očích Washingtonu.

Bašár Asad však všemožně projevuje svou nevšední inteligenci, obezřetnost politika s velkým rozhledem a ochotou spolupracovat s ostatními zeměmi ve jménu míru ve strádající syrské zemi. To vše potvrzuje znovu a znovu.

Novináři z německých novin Welt am Sonntag upoutali pozornost veřejnosti zajímavou informací, jež potvrzuje vše výše uvedené. S odkazem na své osvědčené zdroje publicista tohoto listu poskytl čtenářům informace o tom, jak Bašár Asad opakovaně varoval Evropany o připravovaných protizákonných činech proti Evropské unii.

Ukázalo se, že syrské zpravodajské služby opakovaně poskytovaly evropským státům na příkaz prezidenta arabské republiky průkazné a mimořádně důležité informace o připravovaných teroristických útocích a teroristech, kteří pronikli přes hranice pod rouškou uprchlíků.

Ale žádná z těchto informací nevyvolala žádné kroky v bezpečnostních službách v žádné ze zemí, které se posléze staly oběťmi sebevražedných atentátníků. A byla to přece nejkratší cesta, která mohla vést k osobám, jež objednaly a organizovaly teroristické útoky v Paříži a Bruselu.

Dovolím se troufalost a učiním drsný závěr: úroveň politického rozhodování v západním světě je tak nízká, že už není jasné, jak se všem těmto státům vůbec daří existovat. Jediná věc, které rozumí a řídí se jí, je vyhrožování a hrubá síla, což jim v plném rozsahu zabezpečuje politika USA. A s technickými možnostmi USA je hrubá síla mocný mechanismus teroru a ničení v rukou opic … Co dělat?

Dobře, že prezidenti států s rozvážným přístupem a politikou, která odpovídá době, se ještě neodnaučili si navzájem porozumět … Jedním z nich je Bašár Asad, druhým – Vladimír Putin. Vzniká dojem, že pouze na těchto lidech se nyní země drží . A to téměř v pravém slova smyslu, když musíme mít stále na paměti opice s jadernými zbraněmi …

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová