Globální imperiální síť vysvětlená globalisty

Tony Cartalucci
4. 5. 2016    Zvedavec  (kráceno)
Mechanika světového impéria, konkrétně současné korporátní-finanční oligarchie, byla zkoumána velmi podrobně. Americké ministerstvo zahraničí, podporující Nevládní organizace – NGO financované přímo jak penězi amerických daňových poplatníků, jak financemi korporací Fortune 500, kterým slouží, představuje globální dosah, neustále se vměšující homogenní síť pracující na podkopání jak osobní, tak státní suverenity, zatímco nahrazuje národní vlády na celém světě.

Globalistický válečný štváč a degenerát Anne-Marie Slaughter si vydělává ve Fortune 500 financovaném Chatham House. Je autorkou knihy „Nový světový řád“ a věří, že zahraniční politika by měla být předána do nevolených a nezodpovídajících se rukou korporací, nadací a NGO.

Anne-Marie Slaughter napsala rozsáhlé pojednání, ve kterém otevřeně připouští, že „zahraniční politika“ se přesunuje mimo vlády a je dávána do rukou nevolených organizací, korporací, NGO a „sociálních hnutí“. Je to pouze poslední trik sociálního inženýrství, vykořisťování lidí, propagandistický scénář.

Jak oloupáváme vrstvy vize Slaughter o „hranicích nové zahraniční politiky“, vidíme, že téměř všechny instituce, organizace, NGO nebo konsorcia jsou napojeny na korporátní sponzory z Fortune 500 a na představitele prosazující globální ekonomickou agendu a vojenskou hegemonii. Nikdo by neřekl, že manipulování lidí v masovém měřítku, překrucování legitimních ideálů, jako svoboda a lidská práva, aby se prosadila agenda korporátně-finanční oligarchie, představuje něco pokrokového,

nicméně se zdá, že Slaughter věří, že nejen že je to budoucnost zahraniční politiky, ale také budoucnost žádoucí. Slaughter věří, že budoucnost patří „globálním sítím“, které, jak zjistíme po bližším prozkoumání, vedou, financují a řídí Fortune 500.

Je třeba poznamenat, že Slaughter seděla v představenstvu McDonalds a Citigroup z Fortune 500, a že byla také členkou představenstva Council on Foreign Relations. Je autorkou knihy s doslovným názvem „Nový světový řád“, jejíž hlavní myšlenkou je „globální vládnutí je tu“. V ní tvrdí, že takové vládnutí je prováděno prostřednictvím „komplexní globální sítě vládních sítí“. Po prozkoumání je zjevné, že každý, kdo se na tyto „sítě“ podívá, vidí, že zastupují Fortune 500, nezodpovídají se nikomu a uplatňují právo odrážející egoistické zájmy, které se mění podle politických vrtochů. Navzdory nadšení Slaughter pro „nový světový řád“ je to ve skutečnosti recept na vytvoření korporátního fašistického planetárního režimu a představuje to největší hrozbu pro lidstvo. Je to logické vyústění britské říše a amerického „osudového předurčení“, zkombinovaných s moderní transatlantickou korporátně-finanční oligarchií.

Závěr

Tato zločinná globální síť je přesně to, co Slaughter propaguje ve svých textech, a představuje to, co pravdivě nazývá „nový světový řád“ umožňující globální vládnutí. Ti, kteří věnují svůj čas prozkoumání, kdo stojí za „NGO, univerzitami, mozkovými trusty, církvemi, občanskými skupinami, politickými aktivisty, skupinami na Facebook“, o kterých Slaughter mluví, zjistí, že jsou to korporace jako Exxon, Dyncorp, Goldman Sachs, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Rothschild, Halliburton, Bechtel, BP a mnoho dalších.

Chcete-li vědět více o nelegitimních parazitech, kteří představují „mezinárodní společenství“, a o tom, jak se jich zbavit, přečtěte si prosím následující: 

Globalist Imperial Network As Explained by a Globalist

Bangkok, Thajsko, 30. července 2011 –