Jan Campbell: Májové rozjímání

Jan Campbell 2.5.2016 Vaše věc
 

V židovské tradici je diskuze, týkající se svobodné vůle a sgulla, tj. doslova pokladu. Svobodná vůle je vědomou snahou opatřit si, nebo udělat něco, zatímco sgulla je vnitřní síla. Je nedílnou součástí duše, nezávisející na našem rozhodování. Proto existuje objektivní vzájemné působení mezi těmito dvěma silami. Podobné objektivní působení mezi dvěma silami lze konstatovat ve vztahu mezi USA-EU-NATO a RF-ČLR. Co mám na mysli?


Podobně jako člověk ukazuje svůj charakter svým talířem, svou kapsou a svou zlostí, ukazují společenství svůj charakter mimo jiné neochotou akceptovat, že život sám neustále osciluje mezi protiklady. Dnes začíná měsíc, v němž se nám budou prezentovat protiklady života ještě více, než v minulém měsíci. USA-EU-NATO se budou snažit dosáhnout vojenské taktické převahy v Pobaltí a Černomoří, budou dále rozdmýchávat požár v Sýrii, na Blízkém východě a Centrální Asii v naději na život po staru. RF-ČLR se budou snažit integrovat hospodářské potenciály hedvábných stezek a eurasijské hospodářské unie a upevňovat vojenské spojenectví. Současně se budou snažit udržet strategickou převahu na Blízkém východě a omezit působení USA v Jihočínském moři a JVA. V naději na život po novu.

Pro širší veřejnost a politiky ČR je bližší sousední SRN a nedaleký Stuttgart. Tam během sjezdu AfD hořela auta, zatklo se na 400 demonstrantů a potvrzuje se odhodlanost AfD, dostat se k moci. Ve vzdálenějším Turecku, v kontextu smlouvy o návratu migrantů, prakticky v téže době byla dána výpověď 400 opozičním novinářům. Odůvodnění výpovědi jim v představitelné době umožní hledat práci pouze někde na stavbě. Potvrzuje se odhodlanost Turecké moci zůstat u moci, co nejdéle. Tomu napomáhá EK (Evropská komise), úřad, který plní úkoly Evropské rady (ER), tedy představitelů členských zemí EU. ER byla, jak je již dlouho zvykem, i v tyto dny hluchá a slepá, když dovolila EK konat proti orchestru v Drážďanech. Ten si dovolil uvést kompozici v čest genocidy Arménů a použil ve zpěvu slovo genocida. Slovo bylo zakázáno, po protestu Turecka u EK. Nevídané, neslýchané, ale skutečné konání našich nevolených lídrů. Turecko tak úspěšně testuje svojí formu a pozici ve vztahu s EU. To je jedna stránka mince. Ta druhá ukazuje na paradoxní konání NATO ve vztahu k RF. Člen NATO, SRN bude mít svá vojska nejenom v Turecku, ale i v Pobaltí. V blízkosti státní hranice s RF. Je tomu asi proto, že jsme nepochopili, kdo vyhrál druhou světovou válku. Proto NATO pošle do Pobaltí, které se s pomocí EU stává zelinářskou zahradou, potřebnou pouze rostoucímu počtu důchodců, politiků a NATO úředníků, 4 tisíce vojáků. Mezitím budou mladí z Pobaltí dále hledat své štěstí mimo své domovy a armádu. Doporučuji si přečíst článek na téma konce NATO v britském The Week, seznámit se s postojem prezidenta Finska ohledně členství Finska v NATO, a s odpovědí Švédska na interview Sergeje Lavrova, týkajícího se následků vstupu Švédska do NATO. Krátké srovnání dovoluje tvrdit, že Achillova pata NATO je v tom, že čím méně se věří (v) NATO, tím více se blíží jeho konec. To ale neznamená, že NATO byrokracie zmizí. Byrokracie se bude snažit prodloužit svůj život pokusem plavit floty NATO po Černém moři. Mohu si představit, že tam jedna z lodí, a my s ní, můžeme skončit na hlubokém mořském dnu. Bez pomoci, vody a plynu.

V nedaleké Bratislavě se v minulém týdnu totiž konala plynárenská konference. Brusel, stejně jako Bratislavu reprezentovali hluší idealisté – optimisti, kteří si myslí, že jedna lodička s drahým zkapalněným plynem odeslána z USA (Chenier Energy) a přistávající v Portugalsku (Galp Energia) je symbolem a začátkem záchrany EU od závislosti na dodávkách z RF. Je pro mne nepochopitelné, jak mohou EK a Bratislava ignorovat skutečnost, že tranzitní smlouva mezi RF a Ukrajinou končící v roce 2019 nebude obnovena. Ukrajina bude ročně ztrácet přibližně 2 miliardy USD, Slovensko přibližně 800 milionů USD/Euro. Končící smlouvy o dodávkách plynu do Evropy přinesou na stoly v Bruselu další výzvy. Nechce se mi věřit, že Slovenská vláda a EK si myslí, že do 2018-2019 Rusko padne na kolena, nebo bude jinak poraženo, a tím tranzit a dodávky plynu do EU budou pokračovat jako doposud. Představa, že Kreml bude pokračovat v trendu změn platebních podmínek, které již omezují, prakticky ale vylučují USD z plateb, omezí akceptování Euro a přidá do podmínek požadavek částečné platby na příklad ve zlatu, nevěští nic dobrého ani pro horké léto, podzim a zimu. Uvádím tato fakta pro uvědomění si, že po posledním zvýšení ceny plynu na Ukrajině o 100 procent a ukončení tranzitu plynu přes Ukrajinu, zbídačelí Ukrajinci nebudou mít možnost ani krást. Jak se budou chovat, si mohu pouze představit. Především až nastoupí doba volného pobytu v EU, samozřejmě pouze na dovolenou těch chudých. Mezitím se bude Ukrajinská vláda chlubit omezením krádeže plynu a korupce, bude kritizovat útoky na homosexuály a lesby a zvýší frekvenci obrázků seniorských modelů a modelek v časopisech. Předpovědi o budoucnosti jízdy autem bez nutnosti sedět za volantem obohatí očekávání občanů EU a Ukrajiny. Auta budou spojena moderními IT, které ale nebudou schopny automaticky platit dálniční poplatky. Řidič se stane platičem poplatků, nenabídne-li Kapsch nová řešení. Proč by ale měl Kapsch spěchat, když nám arXiv.org a vědci sdělují, že asi tak za 1,5 tisíc let dojde ke kontaktu s cizí civilizací. Ta je prý od nás vzdálená více než 40 světelných let. Vědci podporují své hlášení zkouškou, kterou organizoval Adolf Hitler v roce 1936. Při otevření Olympijských her v Berlíně byl během jeho projevu odeslán silný signál do mezihvězdného prostoru. Mezitím co čekáme na odpověď a signály z daleka, kterým můžeme nehledě na pokrok nerozumět, dostáváme srozumitelné odpovědi a signály z blízka. Nejsme schopni je pochopit, protože se naplnila slova Alberta Einsteina: Obávám se dne, kdy vývoj technologie předčí vzájemné lidské vztahy. To potom svět bude mít generaci idiotů.

Obávám se, že generace idiotů již máme. Taková generace nebude schopna pochopit, že ti, kdo prohráli druhou světovou válku a s nimi spojený fašismus se s porážkou nesmířili a s pomocí USA opět zdvíhají hlavu. Proto v den pravoslavných velikonoc a práce, připomínám druhou nejznámější sovětskou vojenskou píseň po Kaťuši – Svatá válka (rusky Священная война). Jejím autorem je Vasilij Ivanovič Lebeděv. Hudbu složil zakladatel pěveckého a tanečního souboru Alexandrovců, Alexandr Vasiljevič Alexandrov. Slova písně se objevila 24. června 1941, dva dny po přepadení Sovětského svazu německým Wehrmachtem, v Izvěstijích. Alexandrov složil hudbu za dva dny. Již 27. června píseň doprovázela na Běloruském nádraží v Moskvě odcházející vojáky. Od 15. října 1941, kdy německá vojska okupovala Kalugu, Ržev a Kalinin, ji začal rozhlas vysílat každý den, a to hned po úderech moskevského orloje. Píseň připomínám proto, že se stala symbolem nezlomitelného odporu a odhodlání sovětského lidu v boji s fašismem a objevila se v mnohých filmech, i v epopeji J.Ozorova Boj o Moskvu. Píseň v zákopech vojákům zpívají právě Alexandrovci. Ti ji mají ve svém repertoáru dodnes. Možná i proto nebudou moci vystupovat v EU.

Povstaň, obrovská země, povstaň na smrtelný boj! S fašistickou temnou silou, S prokletou hordou. Refrén. Ať se blahodárná síla vzdouvá jako vlna! Začíná národní válka, svatá válka!

Nikdy od konce druhé světové války jsme nebyli tak blízko nutnosti pochopit, proč prezident Putin před několika dny sdělil světu, že největší hrdostí RF jsou dosažené výsledky vojenského průmyslu, který měl být již dávno mrtvý. Idiotismus, který měl usmrtit Rusko jako regionální velmoc, je nejtěžší forma slabomyslnosti. Má přímé spojení s utlumeným duševním vývojem z vrozeného snížení činnosti štítné žlázy při nedostatku jódu v potravě. Chci věřit, že budoucí TTIP dovolí kompenzovat nedostatek jódu v potravě nejenom občanů zemí bez přímého přístupu k moři. A současně umožní kancléřce Merkel přiznat, protože není idiotes (neznalec), že její politika a diplomacie jsou ve slepé uličce. Bezvýchodnost z ní může být pro kancléřku samotnou, SRN i nás v české kotlině, smrtelnou.

Nahlédnutí do díla například Karl Wenzeslaus Rodeckher von Rotteck (1775 – 1840), německého historika a liberálního politika, vzpomínka na zatknutí a odsouzení před sto lety Karl Liebknechta a Eugene Victor Debse (1855 – 1926), amerického vůdce odborů a vzpomínka na písničku Svatá válka, proto nemohou nikomu uškodit. Překonat své vlastní hranice rozptyluje úzkost a uzdravuje. Je to dynamika židovského cdáká. Ta souvisí s vděčností jako mírou naší schopnosti čerpat z bohatství jiných světů. V tomto případě světa ruského. Souhlasu netřeba.