Katolická církev se činí

Avatar
Původní autoři

– jip – 6.5.2016 Vaše věc
 

V současné době katolická církev, a zejména její řády, podniká rozsáhlou ofenzivu, která má dvě hlavní části.

Ta první probíhá u soudů, které především církevní řády zaplavily žalobami na instituce státu, se kterými se soudí o majetek, jehož se domáhají.

Nejznámější, zřejmě nejrozsáhlejší a nejnechutnější, je samozřejmě případ v Březiněvsi, kdy se jeden z řádů domáhá tak rozsáhlého majetku, že by jeho vydání prakticky ochromilo rozvoj pražské městské části Březiněves. Příslušný řád ani nijak nenaznačil, že by snad v případě předání majetku ze strany států na tento řád byl tento řád s městem Prahou a s úřadem Městské části Březiněves ochoten spolupracovat na rozvoji příslušného území.

Druhá část ofenzivy, kterou katolická církev provádí, je marketingová akce. Je pozoruhodné, jak hladce proniká bývalý arcibiskup pražský a stále ještě kardinál Vlk do českých médií, aby napadal všechny, kdo podle katolické církve stojí v cestě co největšímu profitu této církve.

Nejvyšší preláti katolické církve si své úlohy rozdělili na hodného a zlého. Tím hodným, usměvavým jako měsíček, je obvykle kardinál Duka (pokud ovšem ve svých vyjádřeních není přistižen při blábolech, kdy přirovnává potraty k hromadnému vraždění) a tím zlým je toho času bývalý primas český M. Vlk.

Jestliže vicepremiér Babiš jako ministr financí cítí povinnost upozornit na to, že podklady pro restituční náhrady byly propočteny z, mírně řečeno, hodně špatně spočítaných čísel, vysloužil si za to od kardinála Vlka nenávistný odsudek, kde se pan kardinál vyjádřil zhruba tak, že A. Babiš ideově vlastně pokračuje ve svém předlistopadovém členství v komunistické straně… Je to prostě půvabné kádrování za to, že si ministr financí dovolil přijít s myšlenkou zdanit církevní náhrady…

Jestliže v roce 1991 zvěčnělý kardinál a arcibiskup pražský František Tomášek, poté co parlament rozhodl o vydání desítek církevních objektů, prohlásil, že toto byl poslední restituční nárok, který církve vznesly, dnes samozřejmě církve mluví jinak…

Kardinál Vlk používá k argumentaci jakousi Kasalovu zprávu, což byl materiál, který vznikl na objednávku klerikální části lidové strany, jež chtěla vytvořit co nejlepší podmínky pro budoucí restituce majetku katolické církve. Je to tedy materiál značně tendenční, a je zcela v rozporu s tím, co v roce 1991 říkal kardinál Tomášek. To by měl někdejší lidovecký předák a věřící katolík Kasal vědět a měl by to také respektovat.

Katolická církev, a zejména církevní řády, nyní zatěžují soudní systém státu nebývalou měrou, a zvyšují tak náklady v oblasti soudnictví. Bylo by proto plně na místě, pokud by došlo ke zdanění církevních náhrad. Stát tyto vícenáklady musí z něčeho pokrýt.

Smutný postoj v tomto směru zaujala ČSSD, kde skrytý katolík B. Sobotka obratně manipuluje stranickými orgány tak, aby nebylo třeba plnit závazky, které strana udělala vůči voličům ve vztahu k církevním restitucím.