Majetky občana knížete (nebo nástupníka) v Česku?

Jiří Jaroš Nickelli
1.5.2016  České národní listy

Domnívám se, že se nedopouštím ani přestupku proti dobrým mravům, když upozorním na jev, který předlouho zůstává s neuvěřitelnou cudností zahalen do mlčení mainstreamového tisku a médií. Totiž majetek občana knížete (potažmo jeho nástupníka) v České republice.
Zatímco majetky nejrůznějších oligarchů jsou tiskem propírány s důkladností takřka anatomické patologie, majetek občana knížete zůstává zahalen rouchem PERPETUA SILENTIA – čili “věčného mlčení” našeho vládnoucího tisku. Tak například v různých vydáních MF Dnes přebíraných např. z časopisu FORBES a jiných zdrojů, se propírají majetky uhlobaronů, solárních baronů, zbrojařských a průmyslových magnátů, agrárních latifundistů atd. Zajímavým jevem tohoto průzkumu zůstává skutečnost, že pouze dva fenomény majetkových vládců nejsou zkoumány komplexně – majetek občana knížete – a majetky církví. Totéž nacházíme v různých tiskovinách vydávaných pro rozšíření obzorů “střední a vyšší třídy” společnosti. Takže dnes se i v lékařských ordinacích při čekání na různé úkony můžete dočísti o majetcích nejrůznějších našich magnátů – s výjimkou občana knížete,potažmo jeho rodiny.

Proto jsme si předsevzali doplnit alespoň maličkým kukátkem profil našeho nejvěhlasnějšího arbiter elegantiae politické sféry pro jedny příslušníky tábora jeho vyznavačů, a vyslance společenského luciferismu, pro příslušníky tábora opozice. Kterýžto příkop hlubší propasti Macocha dělí národ již dávno před presidentskou volbou, nikoli po ní, jak nám to papouškují režimní média.

Na tomto místě podáme jen suchý výčet majetkových enkláv občana knížete (potažmo nástupníka) v naší republice:

Dohledané majetkové enklávy v držení knížete či nástupníka:

ČIMELICE
DŘEVÍČ
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU – OHRADA
HRABĚŠÍN
KARLOV
ORLÍK
RUKÁVEČ-TYROLSKÝ DŮM
VARVAŽOV
VYSTRKOV

ZVÍKOV

Neověřené údajné majetky

ČERVENÝ DVŮR (?)
DRAHENIČKY U ZVÍKOVA (?)

Zdroje:
Jan Bauer, Václav Havel. Necenzurovaný životopis, Ottovo nakladatelství,Praha 2003,str.286.
Petr David-Vladimír Soukup, 1000 hradů, zámků a tvrzí, Knížní klub Euromedia, Praha 2010.

Zdroje uvádíme, aby nás opět někdo neobvinil, že jsme postupovali technikou “stařečka Pagáče” – a uvedené citace jsme si tudíž nevymyslili. A ironií dějin jsou to zdroje, kde by to jeden až tak ani nehledal…jen tak na okraj, na margo problému…

Majetky občana knížete (či následníka) v jiných zemích (Německo, Rakousko, Švýcarsko) ponecháváme investigativcům.

Proč tedy, u všech čertů, naše média tak přecudně mlčí o majetkových poměrech občana knížete ( potažmo Nachfolgera čili následníka) v Česku, když na druhé straně neustále šíří obehranou politickou mantru o tom, že “kníže je natolik bohat, že nepotřebuje okrádat stát na rozdíl od ostatních” (rozuměj oligarchů)? Takže, když se například propírá majetek pana Babiše, který nerestituoval za oblaky zahalených poměrů, a na něhož se hlava nehlava střílí sračkomety všech typů, ve zkoumání majetkového zdraví a mocnosti “Seine Durchlaucht” (jak je titulován v Německu, viz dílo J.Bauera, str.286) občana knížete panuje celá desetiletí nejen SILENTIUM PERPETUUM, nýbrž i SILENTIUM MAGNUM. Určitě by to občany voliče i nevoliče alespoň trošku zajímalo.Nakonec poznámka. Nám prostým občanům, potomkům legionářů, je naprosto PUTNA, zdali majetkové enklávy jsou t.č. v držení občana knížete nebo nástupníka. My se na to díváme jedním metrem -” jako za starého Rakouska ty divizní soudy”,jak to psával náš klasik Havlíček, nicht wahr… Tož tak.

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I.