P.C. Roberts: Zabijte TTIP okamžitě

Avatar
Původní autoři

21. 5. 2016     zdroj
Ve svém projevu k evropským zdravotnickým profesionálům na shromáždění SANICADEMIA v rakouském Villachu na počátku května t.r. prohlásil světoznámý americký finanční analytik a profesor ekonomie na univerzitě v Missouri Michal Hudson, že důsledkem smlouvy o  transatlantickém obchodním a investičním partnertsví (TTIP) bude zprivatizování systému zdravotní péče v Evropě a s tím spojené vyšší výdaje, které si za tuto péči budou lidé platit.


Z důkladné Hudsonovy analýzy smlouvy TTIP vyplývá, že politicky mocné korporace se už v  západních „demokraciích“ domohly moci nejen nad lidmi, ale i nad vládami. Tyto korporace je třeba tvrdě srazit na místo, kam patří, jejich moc je nutno omezit a pod hrozbou trestního stíhání je přinutit ke službě veřejnosti a nikoliv k odvádění svých nadbytečných zisků exekutivě a akcionářům, tvořícím jedno procento.

Michal Hudson dále řekl, že TTIP je mnohem víc než jen obchodní dohoda. Je to mechanizmus, ohrožující funkčnost vlád. Záměrem je odblokovat tyto vlády od ochrany evropské ekonomiky i od ochrany jejich obyvatel, a též od sociální filozofie, která se zde v minulém století za převážně sociálně demokratických vlád vyvinula. Evropa by se měla vyhnout (a zatím se jí to dařilo), všemu, co je ve zdravotní péči USA špatné, což jsou hlavně monopolně vysoké ceny za léky a podplácení lékařů. Smlouva TTIP vede ovšem k pravému opaku.

Překlad: Lubomír Man