Putin: Moskva si „bude hlídat“ hrozby amerického protiraketového systému

Kira Latuchina
14. 5. 2016  Eurasia24

Rusko se nenechá vtáhnout do závodů ve zbrojení, je však nuceno se zamyslet nad tím, jak si pohlídat bezpečnostní hrozby po rozmístění prvků protiraketové obrany Spojených států ve východní Evropě. V Soči to uvedl Vladimír Putin v úvodu svého vystoupení k výsledkům řady porad s vojenskými představiteli z poslední doby.

Je nutno udělat vše nezbytné pro zachování strategické rovnováhy sil a zabránit tak vzniku rozsáhlých válek, nesrovnatelných svým dopadem s konflikty v ‘horkých místech’ planety,” řekl dále.

Poslední události potvrzují, že situace se nevyvíjí zrovna nejlépe,“ uvedla hlava státu. „Bohužel se spíš zhoršuje. Tím mám na mysli skutečnost, že v Rumunsku byla uvedena do provozu radarová stanice jako jeden z prvků systému protiraketové obrany (dále jen PRO) Spojených států. Již mnohokrát jsme hovořili o našich obavách, nabízeli spolupráci, společnou práci s americkými partnery. To vše bylo v podstatě odmítnuto. Je nám nabízena nikoli spolupráce, ale pouze konverzace na dané téma, nic konkrétního, vše si (USA) provádějí podle svého, bez ohledu na naše obavy. Je to politováníhodné, stejně jako to, pod jakými záminkami vše probíhalo a probíhá. Vždyť si to připomeňme,“ řekl prezident.

Ještě před několika málo lety nám naši oponenti jedním hlasem tvrdili, že systém PRO potřebují naši partneři na Západě – v Evropě i v USA – kvůli odvrácení raketových jaderných hrozeb ze strany Íránu. Kde jsou ty hrozby v současné době? Žádné nejsou. Samotné USA podepsaly smlouvu s Íránem, patřily mezi iniciátory jejího podepsání. Postupovaly zcela správně a my jsme tento postup americké administrativy podporovali. Co se ale stane? Hrozba zmizí – a budování systému PRO pokračuje,“ uvedl prezident.

A pokud (USA) mohou s využitím možností, které mají ve světových médiích, stále ještě někoho

uvést v omyl s tím, že PRO Rusko neohrožuje, že se jedná výhradně o obranný systém, pak tady v Soči se nikdo ze zúčastněných, sedících za tímto stolem, na tomto shromáždění, v omyl uvést nenechá,“ zdůraznil Putin.

Nic takového! Nejde o obranný systém, ale o součást strategického jaderného potenciálu USA, umístěného na periférii mimo vlastní území. V tomto případě periférii představuje východní Evropa. A lidé, kterých se příslušná rozhodnutí týkají, by měli vědět, že až do této doby žili klidně, spokojeně a v bezpečí. Nyní, po rozmístění prvků PRO, jsme přinuceni přemýšlet o tom, jak eliminovat hrozby vznikající tím ve vztahu k bezpečnosti RF. To za prvé.

Jde o jasné porušení smlouvy o raketách středního a krátkého doletu. To proto, že odpalovací zařízení, která budou nainstalována v Polsku po spuštění rumunského radaru, mohou být velmi snadno použita právě k odpálení raket středního a krátkého doletu,“ uvedl prezident.

Přitom úprava (odpalovacích zařízení) může být provedena ve velmi krátkém čase a my v té době nebudeme schopni zjistit, co se to tam (na raketové základně) děje, nejsme schopni to kontrolovat.

A to je pro nás ještě další hrozba poté, co USA jednostranně vypověděly smlouvu o PRO, což byl očividně první krok ve snahách porušit strategickou rovnováhu sil ve světě; je to další rána pro systém mezinárodní bezpečnosti. Vytvoření podmínek pro porušování této smlouvy vyvolává nové obavy, a to nejen v Rusku. Myslím, že každý normálně uvažující člověk a nezaujatý pozorovatel to musí pochopit a že si udělá příslušné závěry,“ je přesvědčen prezident Putin.

Rozmístění systému Aegis ve Středozemním moři, radaru v Rumunsku a odpalovacích zařízení v Polsku – to vše jsou další kroky k narušení systému mezinárodní bezpečnosti a ke startu nových závodů ve zbrojení. Jak už jsme vám řekli, do těchto závodů se vtáhnout nenecháme a půjdeme svou vlastní cestou, rozhodovat se budeme velmi pečlivě tak, abychom nepřekračovali ty finanční limity přezbrojování armády a námořnictva, které jsme si již stanovili,“ zdůraznil prezident „Ale upravíme své plány tak, abychom eliminovali nové bezpečnostní hrozby vůči Rusku.“

Mnohokrát jsme o tom hovořili, upozorňovali, varovali – ale nikdo nechce slyšet, nikdo na naše žádosti o spolupráci v tomto směru řádným způsobem, seriózně a na profesionální úrovni nereaguje,“ pokračoval Putin. „Co tedy dál? Budeme vycházet z toho, co se děje – z těch skutečností a událostí, které probíhají ve světě v oblasti zajišťování bezpečnosti.“

A samozřejmě uděláme z naší strany vše potřebné, abychom zajistili a udrželi strategickou rovnováhu sil, která je tou nejspolehlivější ochranou před vznikem velkých vojenských konfliktů, jejichž následky jsou nesrovnatelné s následky konfliktů v současných ohniscích napětí ve světě,“ prohlásil prezident.

To dopustit nemůžeme – a také nedopustíme,“ zakončil své vystoupení V. Putin.

Zdroj: rg.ru
Překlad: mbi, Eurasia24.cz