Rusko nasadilo v Sýrii Raptory (video) – O tom, jaké úkoly budou v Sýrii plnit rychlé čluny

Avatar
Původní autoři

Anton Mardasov
19. 5. 2016 Eurasia24

Jak oznámil ruský blog BMPD, do kterého přispívají odborníci z Centra pro analýzu strategií a technologií (dále jen Centrum), byly na palubě plavidla Černomořské flotily KIL-158, které ráno 8. května projíždělo Bosporem směrem na Sýrii, umístěny dva bojové čluny zakryté maskovacími sítěmi. Podle charakteristických obrysů byly tímto způsobem do Sýrie dopraveny dva ruské rychlé čluny sil zvláštního určení postavené podle projektu 03160 Raptor.

Čluny projektu 03160 Raptor patří do kategorie rychlých hlídkových člunů určených pro službu v pobřežních partiích moří, v zálivech a ústích řek. Koncem prosince 2015 jejich projektant a výrobce, závod Pella předal ministerstvu obrany již devátý takový člun. Sedm těchto člunů je do sestavy Černomořské flotily zařazeno jako protidiverzní čluny (s výjimkou velitelského a průzkumného člunu, které trvale kotví na Frunzeho nábřeží řeky Moskva poblíž Národního centra řízení obrany RF). Jak uvádějí odborníci, v praxi jsou tyto čluny používány jako průzkumné prostředky námořních sil zvláštního určení.

Jaké úkoly budou Raptory plnit v Sýrii?

Připomínáme únorovou zprávu, že bojovníci Islámského státu se zmocnili muničního skladu s hlubinnými minami. Dobře obeznámený vojensko-diplomatický zdroj tehdy pro sdělovací prostředky uvedl, že v souvislosti s tím začne plavidlo Černomořské flotily Kovrovec provádět preventivní tralování („lovení“ námořních min pomocí vlečných sítí) kolem břehů Sýrie, a to průběžně.

A i když je nepravděpodobné, že by IS, který nedisponuje nosiči min, zaminoval přístupy k námořním základnám, přesto bude tralování kolem syrských břehů začleněno do bojových plánů s cílem zajistit bezpečnost lodí a jejich posádek, uvedl stejný zdroj.

Spolupracovník Centra, šéfredaktor časopisu Export zbraní Andrej Frolov předpokládá, že Raptory budou v Sýrii využity k ochraně pobřežních vod a vlastního pobřeží:

Čluny jsou potřeba jako ochrana proti diverzním akcím, a to ani ne tak lodí naší flotily, jako spíš civilních plavidel, která připlouvají do Sýrie.“

Kapitán prvního stupně v záloze Konstantin Sivkov si myslí, že přesun dvou člunů Raptor do Sýrie je spojen s plánovaným postupem vládních syrských jednotek k řece Eufrat a s potřebou organizovat tam bojovou činnost:

„Uvedené čluny jsou určeny k plnění úkolů v pobřežních vodách a na řekách. Protože od počátku zainteresovanosti Ruska v syrském konfliktu uplynulo už víc než půl roku, je přesun Raptorů právě nyní určitě diktován novými okolnostmi.“

Vojenský expert Vladimir Jevsejev uvádí, že teoreticky je možné předpokládat, že čluny by mohly být využity pro přepravu skupin „specnazu“ uvnitř země; pokud se ovšem podíváme na linii fronty a rozložení sil, bude nám jasné, že ruské síly zvláštního určení nemohou působit na Eufratu, protože právě kolem něj jsou soustředěny hlavní síly IS. Jedinou spojeneckou silou, která kontroluje jednotlivé úseky řeky na severu země, jsou Kurdové.

Co se týká dalších vodních ploch, těch je v Sýrii poměrně málo. Na východ od řeky Al-azi neboli Oront, která protéká rovinami provincií Homs a Hamá, nyní probíhají boje, ale je nepravděpodobné, že by tam byly zapotřebí čluny – tím spíš, že proti Eufratu je Oront nevelká říčka. Není také jasné, jak by se tam dostaly. Známá je praxe Američanů, kteří čluny a jejich posádky dopravují při různých akcích pomocí vrtulníků a stejným způsobem postupují i při dopravě těžkých nafukovacích člunů kategorie RHIB. Naše transportní vrtulníky Mi-8 jsou schopny přepravit zátěž do 4 tun a Raptory neunesou,“ uvedl dále.

„Nejpravděpodobnější je proto možnost, že čluny budou využity k ochraně základny Tartus. Skutečnost, že zde nebyly nasazeny dříve, může nasvědčovat, že naše vojenské velení má informace o přípravě nějakých diverzních akcí IS. Tomu lze věřit tím spíš, že v jeho řadách působí zahraniční instruktoři.“

Člen odborné rady kolegia Vojensko-průmyslové komise RF, šéfredaktor časopisu Arzenál vlasti Viktor Murachovskij uvádí, že čluny Raptor patří k hlavním prostředkům ochrany před diverzními akcemi:

„Čluny byly konstruovány především jako prostředky ochrany míst soustředění, základen, přístavů, kotvišť vojenských lodí a podobně. Je to pochopitelné; honit potápěče – diverzanty nebo teroristy na loďkách opatřených motorem a naplněných výbušninami nebo s pomocí velkých lodí není efektivní. Všichni si přitom pamatujeme na rok 2000 a americký torpédoborec Cole, který byl těžce poškozen nárazem člunu naplněného výbušninami. Výbuch způsobil v lodním trupu otvor o rozměrech 9 krát 12 metrů, na jeho následky zahynulo 17 námořníků a 39 dalších bylo zraněno.“

Proč nebyly Raptory nasazeny v Sýrii k ochraně základny Tartus dřív? Za prvé: bylo nutno vyčkat na dokončení posledního člunu z celé skupiny, a ten dostalo vojenské námořnictvo teprve nedávno – na konci prosince 2015. Za druhé: není vyloučeno, že ruské velení skutečně dostalo informaci o možných útocích. Vždyť ozbrojenci nepoužívají jen vyzbrojené pickupy, ale i čluny.

„Použití Raptorů na Eufratu je podle mne fantazie. Pokud zvážíme všechny okolnosti, byla by tam k provedení bojových operací zapotřebí plavidla typu obrněných člunů používaných v říčních flotilách za druhé světové války. V porovnání s nimi má Raptor příliš slabé pancéřování, které může být proraženo i dávkou z obyčejného kulometu,“ dodal Murachovskij.

Předseda Výboru pro obranu Státní dumy RF, kapitán 1. stupně v záloze Boris Vjaclovskij dospěl k závěru, že přesun člunů Raptor se uskutečnil v souladu s plánem na posílení ruského PMTO (пункта материально-технического обеспечения, tj. střediska materiálně technického zabezpečení) základny Tartus:

V Sýrii budou čluny použity jednak jako čluny rejdařské. To znamená, že budou zajišťovat dodržování plavebního řádu při příjezdu a odjezdu lodí, na kotvištích i při přesunech velkých lodí i dalších plavidel po plavebních drahách a v přístavu. Jak asi víte, naše válečné lodě tam kotví na vnější rejdě přístavu z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany. Takže se dá říci, že čluny jsou určeny k posílení prostředků PMTO jak z pohledu posílení bezpečnosti, tak i zajištění ‚služeb’ pro válečné lodě (přeprava členů jejich posádek, doprava zboží a materiálu apod.).“

„Za druhé budou Raptory sloužit jako hlídkové čluny v určeném prostoru. Není žádným tajemstvím, že náš raketový křižník (buď vlajková loď Černomořské flotily Moskva, nebo střídající křižník Varjag z Tichooceánské flotily), ale i ostatní plavidla, jsou střeženy námořní pěchotou a vojenskými potápěči, kteří průběžně kontrolují dno i trupy lodí pod čarou ponoru, aby (ze strany teroristů) nedošlo k položení min nebo k jiným útokům.“

Informace o člunu

Projekt 03160 Raptor byl realizován v Konstrukční kanceláři v.a.s. Leningradské loděnice Pella na základě objednávky Vojenského námořnictva RF. Podle nepotvrzených informací se na projektu podíleli odborníci švédské společnosti Dockstavarvet, která vyvinula a staví vojenské čluny Strb 90H/CB9. Jinými slovy – Raptor je vlastně licenční variantou švédského vojenského člunu. Ten je určen k plnění následujících úkolů: hlídková služba, obrana základen vojenského námořnictva, zajištění bezpečnosti plavidel na nechráněných kotvištích, zjišťování, napadání a zadržení malých nepřátelských cílů, rychlá přeprava ozbrojených skupin a jejich výstroje, podpora činnosti jednotek zvláštního určení a provádění pátracích a záchranných akcí.

Člun je 17 m dlouhý, kolem 4 m široký a prázdný má hmotnost 8 t. Motor o výkonu 2000 HP umožňuje člunu dosahovat rychlosti až 50 uzlů (přes 90 km/hod). Kromě dvoučlenné posádky je schopen pojmout až 22 dalších lidí – výsadek, zdravotníky apod., v závislosti na bojovém úkolu.

Výzbroj člunu tvoří dálkově ovládaná střelecká věž Uprava-Kord se zabudovaným kulometem Kord ráže 14,5 mm. Systém je schopen detekovat pohybující se cíl, určit dráhu jeho dalšího pohybu a provádět korekci střelby podle vnějších podmínek. Na bocích trupu jsou upevněny další dva kulomety Pečeněg ráže 7,62 mm.

Překlad: mbi, Eurasia24.cz
Zdroj: svpressa.ru