Výsledkem má být jeden světový pronárod bez vlastních kořenů, bez historie, bez národní hrdosti a předků, který nebude ničím jiným, než masou otroků a konzumentů vlastních, nekvalitních podřadných potravin a výrobků, neúnavně pracující pro blaho a přepych horních etnicky čistých 3% kteří jsou dle jejich názoru bohem vyvolení a předurčení vládnout našemu světu!

Avatar
Původní autoři

Ladislav Kašuka
5.4. 2016   zasláno redakci NR
Na změnu máme maximálně 10 let – pak už bude na mírové řešení v současnosti vznikajících problémů asi pozdě!
Pokud v Evropě nedojde nejdéle do deseti let k naprostému obratu v politickém a ekonomickém kursu, bude nenávratně ztracena a nastane doba zmatku, kulturních a sociálních bouří a demence nastupujících generací!


Současní americko – izraelští kormidelníci západního světa vedou Evropu zcela záměrně ke krachu a snaží se z ní udělat teritorium, na kterém budou žít lidé, kteří nebudou znát opravdovou historii svých národů, Evropy a světa, ani příčiny a opravdový průběh a výsledky světových válek.
Zatímco starší generace ještě vědí, kdo byl v historii kdo, a jaká země nese největší zásluhy na porážce nacismu a zachování evropských národů, které měli být za druhé světové války zcela vyhlazeny, současná mládež se ve školách učí již zcela jinou, záměrně upravenou historii a vyznává naprosto jiné morální zásady a hodnoty, než naši předci!

Většinu mládeže nějaká historie vlastně ani nezajímá a stačí jim těch pár „hovadin“, co jim nalije do hlavy ve škole nějakou americkou neziskovou silně motivovaný pan profesor a později jim potvrdí naše slavná ČT! Naši vlastní potomci jsou pak pevně přesvědčeni, že válku vlastně vyhrálo USA, kterým odněkud z východu jen přicmrndávalo nějaké komunistické Rusko!

Dalším problémem, který dnešní mládež neřeší, je nějaké národní sebeuvědomění, nebo státní příslušnost! Ve školách jim lijí do hlavy, že budoucnost je v globalizaci, v jednotné centrálně řízené ekonomice a v zániku národů, státních útvarů, ras a jednotlivých kultur (Marx by z toho na rozdíl třeba od Stalina zajisté měl velkou radost)!

Tohle všechno se děje nyní a teď! Dlouho odkládaná realizace plánu na nový světový řád již začala a právě probíhá všude kolem nás! Jejími průvodními znaky je odvracení pozornosti lidí vymyšlenými epidemiemi, lokálními vojenskými konflikty a pro ty jednodušší, mediálními skandály a ukazováním naolejovaných zadků a umělých koz současných rádoby celebrit!

V. V. Putin, Ruská federace a její spojenci jsou tak stejně, jako byl před 75 lety J. V. Stalin a Sovětský svaz poslední překážkou, aby výše jmenovaná 3% ovládla a řídila celý svět! Před 70 lety byl tento pokus o světovládu za cenu životů desítek milionů lidských životů Sovětským svazem zmařen a jen díky tomu, ještě existují nějací Češi, Poláci, Maďaři, Bulhaři, Srbové, Rusové, Francouzi, nebo Rakušané!

Povede se tento šílený plán zmařit i tentokrát, a pokud ano, kolik životů to bude stát teď, miliardy, nebo nakonec úplně všechny?!