Аллилуйя – tip kulturního referenta

Avatar
Původní autoři

13. 6. 2016, Petr Ďoubalík, písnička Hallelujah v pořadu Hlas Děti, video, text – překlad, procvičení ruštiny a angličtiny, Leonard Cohen

Ta krásná Cohenova písnička už je tak známá, že snad i obehraná. Určitě ji také znáte v podání mnoha interpretů, v nejroztodivnějších provedeních, často velice povedených. Přesto ji teď přidávám na Novou republiku s pocitem, že může někoho opět potěšit. 

Je z hudebního pořadu Golos Děti (Hlas Děti) 2016, ruský text pro potřebu dětské soutěže udělal Leonid Agutin (jeden z porotců Golosu, zpěvák, hudebník, básník, písničkář, skladatel, Zasloužilý umělec RF).

Děkuji ti, Bože, za měsíční svit, za podivuhodný svět jiných planet

Děkuji ti, Bože, za měsíční svit,
Za podivuhodný svět jiných planet,
Za každý okamžik, který prožiji já.

Za radost, smutek, za světlo i stín,
Za nejlepší den života,
Za každý můj nový vzdech – Hallelujah.

Děkuji ti, Bože, že jsi se mnou,
Za každý nový den pozemský,
Za všechno, co v tomto světě tak miluji já, –

Za šumění listů, déšť a sníh,
Minut neúprosný běh,

Za světlo v mém okénku – aleluja.

Odpusť, že ti lidé jsou zlí,
Co ve světě šera a temnoty,
Žijí, navzdory všemu, s Tebou bojujíc…

Dovol mi, zapomenout, odpouštět, milovat,
A žít dobrem a velebit
Za blaho tohoto života – aleluja.
překlad: Ďouba


Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет

Спасибо, Бог, за лунный свет,

autor textu Leonid Agutin

За дивный мир других планет,
За каждый миг, который проживу я.

За радость, грусть, за свет и тень,
За самый лучший в жизни день,
За каждый новый вздох мой, – аллилуйя.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя….

Спасибо, Бог, что Ты со мной,
За каждый новый день земной,
За всё, что в этом мире так люблю я, –

За шум листвы, за дождь и снег,
Минут неумолимый бег,
За свет в моём окошке, – аллилуйя.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя….

Прости, что эти люди злы,
Что в мире сумрака и мглы,
Живут, всему вопреки, с Тобой воюя…

Позволь, забыть, простить, любить,
И жить добром и прославить
За благо этой жизни, – аллилуйя.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя….

Спасибо, Бог, за лунный свет,
За дивный мир других планет,
За каждый миг, который проживу я.

За радость, грусть, за свет и тень,
За самый лучший в жизни день,
За каждый новый вздох мой, – аллилуйя.

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя….

A pro každý případ ještě pojďme ke “zdroji” – kanadský hudebník Leonard Cohen a jeho písnička Hallelujah (1984):

-jedna z nejznámějších verzí:

-z koncertu:

-audio:

zdroj anglického textu a překladu zde

Now I’ve heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don’t really care for music, do you?
Well, it goes like this
The fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew you
She tied you
To a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

You say I took the name in vain
I don’t even know the name
But if I did, well really, what’s it to you?
There’s a blaze of light
In every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

I did my best, it wasn’t much
I couldn’t feel, so I tried to touch
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you
And even though
It all went wrong
I’ll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah

Slyšel jsem o tajném akordu,
který David zahrál a to potěšilo Boha
ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
Je to takhle:
kvarta, kvinta, poklesnutí v moll, zdvih v dur
Bezradný král skládá Aleluja
Aleluja, Aleluja, Aleluja

Tvá víra byla pevná ale potřeboval jsi důkaz
viděl jsi ji koupat se na střeše
její krása a měsíční světlo tě srazily k zemi
Přivázala tě ke kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn a ostříhala ti vlasy
a z tvých rtů vyloudila Aleluja

Aleluja, Aleluja

Říkáš, že jsem vzal to jméno nadarmo
Já to jméno ani neznám
Ale i kdybych ho znal, stejně, co je ti po tom?
Světlo září v každém slově
Nezáleží na tom, které jsi slyšel
zda posvátné nebo zlomené Aleluja

Aleluja, Aleluja

Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo to moc
nemohl jsem cítit, tak jsem se zkusil dotknout
řekl jsem pravdu,nepřišel jsem tě oklamat
A ačkoli to vše dopadlo špatně
Budu stát před Pánem Písní
Pouze s Aleluja na jazyku

Aleluja, Aleluja