Brexit nám ukázal, že EU vládne společnost namyšlených elitářů

Avatar
Původní autoři

Gerd
26. 6. 2016 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Mají plná ústa demokracie, jen dokud s nimi všichni souhlasí. Ale když nastane nějaká událost, která se do jejich vidění světa nehodí, jsou zděšeni. Pak by demokracii okamžitě vyměnili za totalitu. Jsou pevně přesvědčeni, že musejí páchat dobro i proti vůli většiny ostatních obyvatel.


Označil bych je za namyšlené elitáře, kteří všemi prostředky prosazují své názory proti ostatní společnosti. Někdy se jim hodí demokracie, jindy totalita. Ve všech případech nejsou zdaleka tak chytří, jak si o sobě myslí. Naopak, jsou docela hloupí. Nedovedou argumentovat a nedovedou přesvědčit ostatní občany o jejich myšlenkách. Nemají ani trpělivost demokraticky naslouchat názorovým oponentům. Ve všech případech hledají zkratky, jak by nemuseli ostatní přesvědčovat a rovnou rozšířit své přeci tak bohulibé ideje. Chybí jim základní smysl pro demokracii, respekt k názoru oponenta.

To jsou ty nikým nevolené komise EU, různí šiřitelé dobra za cizí peníze, především evropských hodnot, o kterých nikdo pořádně neví, co se pod nimi má skrývat. Jsou zastánci kulturní rozmanitosti, aby ji pak následně potlačovali kvótami, pokud k té rozmanitosti opravdu dojde. Třeba kvótami na zastoupení žen, kdy nerozhodují schopnosti pro danou práci, ale pohlaví. Brzy budeme mít kvóty na zaměstnávání gayů a lesbiček, katolíků, protestantů a sunnitských muslimů podle jejich procentního zastoupení v populaci. Možná absurdita v EU dojde tak daleko, že např. v Německu budou kvóty na zaměstnávání Řeků a Turků.

To vše bude šířeno pod záminkou nejvyššího dobra a odporu vůči nechápavým národoveckým občanům, kteří nemohou pochopit radostný svět kosmopolitní rozmanitosti. Proto jim bude vnucen silou! Tedy nařízen směrnicí z Bruselu. Už se ani nevyznám ve všelijakých komisích a radách EU, neziskovkách a think-tancích na šíření kulturní tolerance, a ani mě to nezajímá. Proč ztrácet čas tak absurdními spolky, které nutně musí skončit na smetišti dějin?

Sice naprosto pohrdají zbytkem té nekulturní, netolerantní, přízemní a upocené generace zajímající se jen o svou výplatu, ale nikdy se nestydí vzít si podíl z jimi vytvořených daní. Pravda, štítivě a s velkým sebezapřením, ale pro vyšší dobro se obětují a nakonec milostivě peníze přijmou očištěni vědomím, že za ně budou šířit dobro a všehumánní ideje těm tak přízemním občanům.

A tak nám káží, co je pro nás dobré, což vědí vždy nejlépe. Pokud se zmýlí, nikdy nehledají chybu u sebe, ale vždy u těch druhých, kteří nepochopili jejich krásné myšlenky hodné obdivu. Totéž soudruzi z KSČ nikdy nehledali chybu v idejích marxismu – leninismu, ale vždy v lidech, které by nejraději vyměnili. U těch nejvzpurnějších k výměně docházelo, a stejně to nepomohlo a socialismus se zhroutil.

Radostně rozdávají knížecí rady těm netolerantním občanů, kteří přemýšlí, jak zaplatí složenky, zda nepřijdou o práci a zda na ně někde nečíhá exekutor kvůli zapomenuté nezaplacené složence, kterou nejspíše nedostali v hromadách letáků na nejskvělejší zboží pro ty nejúspěšnější.

Je to pořád stejné, ať již jde o volbu prezidenta, přijímání ekonomických imigrantů, postoj k ukrajinským zločincům vraždícím vlastní občany nebo nejnověji Brexitu. Vždy si najdou něco, čím by druhé ohromili a hlavně se živili hubou, nikoliv prací. A dokázali svou prospěšnost, o které jsou pevně přesvědčeni. Natolik pevně, že je vždy překvapí, jak někdo nedokáže jejich nenahraditelnost a výjimečnost jejich myšlenek rozeznat. Falešná skromnost jim nedovolí vyzdvihovat jejich genialitu, tak ji vyzdvihují skrytě přes své myšlenky. Nejlépe zabořeni v pohodlných měkkých křeslech diskuzních klubů ČT, v přítmí nebo záři reflektorů, vždy hotovi ujmout se nelehkého úkolu vedení davu směrem ke světlým zítřkům za jedinou pravdu jim zjevenou.

Jejich superiorita vynikne jen ve skupině navzájem se podporujících lidí, kteří citují sami sebe a jim podobné pořád dokolečka, až je metoda výběru nejzajímavějších výroků založená na počtu citací katapultuje mezi privilegovanou skupinu několika tisíc vyvolených, kteří se navzájem podporují a tak díky efektu dalších nabalujících se příležitostí (např. pozvánky do ČT) mají možnost hlásat jejich názory, jakkoliv jsou absurdní, jen když je zajímavými shledávají lidé jim názorově spříznění.

Klasickým příkladem je Miroslav Kalousek, kdy jednu dobu neuplynul den, aby v zájmu politické korektnosti neměl možnost se vyjádřit k úplně každému dění v ČR nebo ve světě. Byl v ČT dokonce častěji než premiér nebo prezident. Nebo jeden nedopečený hošík z Evropských hodnot vždy příhodně po ruce, aby se vyjádřil k jakékoliv nové události. Po ruce byl z důvodu, že jeho tlachání nemá za groš cenu a tak měl na rozdíl od lidí z továrny vždy čas, jakmile jej podobní hošíci z ČT potřebovali přizvat pro zdání vyváženosti zpravodajství (pozn. jak je ČT zpravodajsky vyvážená ukazuje 500stránková stížnost https://vlkovobloguje.wordpress.com/tag/televizni-stiznost/, kterou radní z Rady pro rozhlasové a TV vysílání nejspíše ani nečetli. Kdybyste jim dali kontrolní otázku, ani by nevěděli, v které části 500 stran by měli informaci hledat. Navíc přečíst detailně 500 stran je práce pro tým analytiků a ne pro rychlé rozhodnutí, jakého jsme byli svědky. Tihle radní měli už předem jasno a rozhodli dříve, než byla stížnost vůbec podána).

Takoví lidé, kteří mají čas a ochotu se kdykoliv vyjádřit k čemukoliv a jsou geograficky příhodně blízko (i když moderní prostředky takové omezení eliminují), jsou pak v TV natolik často, až vzniká dojem, že bez jejich názoru se nepohne stéblo trávy.

Jejich pohrdání všemi, kdo mají jiný názor na jejich mozkové výrony, je zjevné. Jednou je to pohrdání obyvateli zemí z postsovětského bloku pod záminkou nedostatečné demokratické tradice, pak pohrdání odpůrci migrace po záminkou nedostatku evropských hodnot (jako by ti příchozí byli nějakými nositeli evropských hodnot – stejně nevíme, co se jimi myslí), pohrdání odpůrci konfliktu na Ukrajině (proxy válka USA s Ruskem na území Ukrajiny za peníze evropských daňových poplatníků, kteří nesou všechny negativní náklady války) a nejnověji pohrdání odpůrci EU v dnešní podobě, kteří dali svůj hlas najevo Brexitem.

Tak vznikají nikým nevolené elity.

A to jsme ještě ani nezačali mluvit o TTIP, která je projednávána v nápadné tichosti stranou zájmu novinářů, zato s fatálními důsledky pro všechny obyvatele EU a stejnou hrozbou, jakou je imigrace z muslimských zemí.

Vlastně se Jean-Claude Juncker nebo kterýkoliv eurokomisař tolik neliší od radikálního immána proroka Mohameda, oba jsou stejně fanatičtí a nebezpeční v šíření jejich idejí za každou cenu a všemi prostředky. Byla šance Británii v EU udržet, kdyby EU více naslouchala obavám občanů a hlavně něco udělala. Nestalo se nic, odtržení Bruselu od reality je zřejmě trvalé a nezvratitelné.

Jsou to krysaři s falešnou rozladěnou píšťalkou, kteří nás vedou jen k útesu a násilí, aby si, sami skryti, nahrabali pod falešnými záminkami a idejemi, kterým ani nevěří.

EU se nehodlá změnit ani trochu, aby se stala lepším místem k životu pro své občany. Tak nás čeká jen tužší dirigismus po vzoru RVHP. Až jednoho dne bude absurdita současné EU natolik zřejmá všem obyvatelům EU, bude stačit jen malý nepatrný impuls ke konečnému pádu.

Nemusíme se obávat, že by EU přežila dalších 50 let, pokud vrchnost v Bruselu nezmění radikálně přístup. Radikální změny bruselská vrchnost není schopna, proto je pád nevyhnutelný. Neznámou proměnnou tvoří jen vysoký věk vrchních představitelů Bruselu, kdy budou odvoláni z funkcí i ti neodvolatelní a nevolení. Jenže systém výběru jejich nástupců zaručuje, že je nahradí ještě horší lidé. Může to být klidně novodobý svazák Jakub Janda.

Tak se můžeme připravit na rozpad EU. Nebude to trvat už moc dlouho, do 20 let je po EU veta a ještě si užijeme dobrodiní rozpadu. Komunistům také stačilo na znemožnění se 41 let. Z toho období má EU za sebou už 26 let. Dvě generace stačí, aby se EU totálně odtrhla od myšlenek svých zakladatelů a stala se direktivně řízeným byrokratickým molochem.

Dokud bude EU na každou změnu vnějších i vnitřních podmínek reagovat jen další byrokracií, nemá šanci přežít. Nakonec bude nařízení z EU tolik, že nebude nikdo, kdo by nějaké neporušil. a když se přestane respektovat jedno absurdní nařízení, proč ne i ty další? Nikdo nebude zkoumat, zda je mezi nimi nějaké prospěšné opatření, zruší se všechna.

Spojení všech zemí světa pod jednou vládou se nepovedlo Římu, Španělsku, Anglii, Napoleonovi, komunistům a Hitlerovi, nepovede se ani úředníkům z EU.

Sen o globální vládě musí ještě počkat.