Ivan David: Projev na demonstraci ANO MÍRU, NE VÁLCE! 25. 6. 2016, Václavské náměstí25. 6. 2016
Zdravím občany, kteří mají odvahu. Není odvaha přijít na Václavák. Je odvaha nezávisle myslet a jednat. Neustále si klást otázky, jestli věci jsou takové, jak nám kazatelé oficiálních pravd tvrdí.
Ptejte se svých sousedů, svých spolupracovníků, svých příbuzných, jestli chtějí válku.
 

Řeknou vám, že ne. Je to důležité. Ať se naučí říkat “ne”. Naučme se jim říkat ne, třebaže se nás nechtějí na nic ptát. Naučme se vynucovat si odpovědi na otázky. Oni se musejí zodpovídat nám, ne naopak.

Referendum o Brexitu nám ukázalo, že oni nejsou všemocní. Pokud by někdo namítal, že to nesouvisí s mírem, pak připomínám jiné britské referendum, a sice britské parlamentní volby v červenci 1945. Nevyhrál ani tak labourista Attlee nad konzervativcem Churchillem. Zvítězila nechuť britského obyvatelstva k třetí světové válce, kterou, jak nedávno potvrdily archivy, Churchill opravdu připravoval.

EU je projekt sjednocování Evropy pod vedením Německa. To je sedmdesát let okupováno Spojenými státy. Máme v Evropě dočasně umístěná vojska USA.

EU, to je také NATO a NATO je příprava na válku.

Představitelé našeho státu říkají: „Jsou to naši spojenci.“ Mají pravdu. Jsou to jejich spojenci. Naše armáda je ve skutečnosti jejich. Nebránila by nás, ostatně je vycvičena pro boj v poušti.

Mají nás rádi. Jak napsal Gabriel Laub: „Kočka nijak nepřehání, když tvrdí, že má rada myši.“

Prý nás chtějí chránit. Ale mafiáni také nabízejí ochranu. Pokud budeme platit.

Nebojme se používat slovo nepřítel. Otevřeně. To jsou ti, kteří nám vědomě škodí.

Už dlouho nebyly evropské národy reprezentovány vlastními nepřáteli tak, jako je tomu dnes.

Oni varují před xenofobií, protože se obávají, že jsme rozpoznali, že nejsou naši, ale cizí.

Naši nepřátelé v čele státu vyjednávají za našimi zády smlouvu TTIP. Proč tajně, když je údajně tak výhodná.

Místo Výborů pro neamerickou činnost, který pronásledoval jinak smýšlející ve Spojených státech padesátých let, vymysleli jakýsi „výbor pro neevropskou činnost“. Jmenuje se „Evropské hodnoty“. Zdá se, že pro ně jsou nejvyššími evropskými hodnotami cenzura a tupost a největším nebezpečím je demokracie.

Oni nás vlečou do otroctví a oni připravují válku.

V generálu Pavlovi vidím talentovaného plukovníka Emanuela Moravce z protektorátní vlády. Podle obou je největší hrozbou Rusko. Jenže Rusko nemá motiv ke zločinu války.

Na rozdíl od Západní Evropy má suroviny a obrovské možnosti rozvoje. Nepotřebuje vlastnit Evropu s jejím stagnujícím hospodářstvím, chce s ní obchodovat.

Oni ale nechtějí nakupovat ruské suroviny, oni je chtějí prodávat.

Připravují ozbrojenou loupež a genocidu.

Polní maršál vévoda z Wellingtonu, který vedl vítěznou bitvu proti Napoleonovi u Waterloo proslul výrokem, že to nejhorší po prohrané bitvě, je bitva vítězná.

V příští válce bychom zcela určitě nebyli na straně vítězů. Příští světová válka by měla jen poražené. Moderní války jsou stále více genocidami.

Genocida je mezinárodně uznávána jako největší zločin. I když ke stíhání dochází prozatím jen v tom případě, že jejími viníky nejsou Američané nebo jejich spojenci.

Ve skutečnosti největší zločin je válka. Válka je zločin, který by měl být trestný už ve stadiu přípravy.

Oni, stejně jako Hitler spoléhají na to, že vítěze nikdo nesoudí. Hitler tehdy nezvítězil, ale jeho duch kráčí světem dál.

Nechceme vyhrát válku, ale když budeme stateční, aktivní a neústupní, můžeme vyhrát mír!