NE ZÁKLADNÁM o průjezdu konvojů Velkého bratra přes naše území

Avatar
Původní autoři

7. 6. 2016  Občanská iniciativa NE ZÁKLADNÁM

Znovu musíme upozornit na vystoupení ministra ,,obrany” pana Stropnického a jeho protichůdná tvrzení. Zákonodárci přijali stav, kdy k určitým tématům  ( kromě poslance Mackovíka) se nevyjadřují, jsou plně loajální s Tržištěm.

Jakákoliv následující tvrzení pana ministra:

  • je to v první řadě posílení nějakého elementárního partnerství armád obou států a nějakého kontaktu
  • je to demonstrace interoperability společných vojenských činností
  • dochází k doplnění a k jakési vzájemné závislosti činností
  • výměna zkušeností pomocí již vámi zmíněného výcviku, a to se jedná o výcviky ve střelbě, v řízení bojových vozidel, ve společné pozemní přípravě
  • výměna zkušeností pomocí již vámi zmíněného výcviku, a to se jedná o výcviky ve střelbě, v řízení bojových vozidel, ve společné pozemní přípravě,
  • schopnosti poskytnutí podpory hostitelským státem, tzv. host nation, podle standardů NATO,
  • nácvik přesunu alianční země přes území jiného aliančního státu je také jakýsi atribut, který je potřeba vyzkoušet,
  • odpovídá to zostřené bezpečnostní situaci a ty přesuny jsou součástí nějakých schopností

odporují předchozím činnostem, které lze doložit přehledem přesunů, průjezdů a cvičení z minulých let. Použitá tvrzení pana Stropnického měla zakrýt skutečné důvody a cíle uskutečněného přesunu americké armády na území Estonska, popřípadě jiného státu Pobaltí.

Další prohlášení pana Stropnického by vnímavého zákonodárce muselo vymrštit z jeho teplého místa – sedadla v Poslanecké sněmovně České republiky. Jedná se o urážku soudnosti a schopnosti přemýšlet.

Pan Stropnický tvrdí:

Nácvik rychlého přesunu, který je potřeba cvičit tímhle způsobem, to znamená, po běžných silničních komunikacích s cílem zkrátit čas.
– Samozřejmě, pokud by se jednalo o čistě logistický přesun, jenom dostat materiál z bodu X do bodu Y, tak ta železnice se používá standardně a  běžně, ale není to potom nácvik.

– Tohleto je nácvik něčeho, co by mělo proběhnout rychle, organizovaně a bez velkých technických problémů.

Neodporuje tvrzení pana Stropnického skutečnosti, že dálnice D1 je na řadě míst v opravě, průjezd je ztížen a tvoří se na ní kolony. Co měla americká armáda cvičit? Jízdu v koloně s cílem zkrátit čas?
Proč nikomu ze zákonodárců nevadí tvrzení o rychlém přesunu když vzápětí pan Stropnický uvádí:
– že po tom loňském poměrně velkém přesunu už s tím máme docela solidní zkušenosti a myslím, že to nebude znamenat ani velké omezení pro občany, což se vždycky snažíme omezit na minimum.

– proto je také celá ta kolona rozdělena do devíti proudů. Je to 500 osob, 225 vozidel, zhruba. A těch devět podkolon, řekněme, bude mít mezi sebou třicetiminutové rozestupy. Jsou tam také vytipovány zastávky na odpočívadlech, tak aby to co nejméně narušovalo plynulost dopravy. 
Co pan Stropnický zamlčel a zákonodárce to nezajímá:

Maximální rychlost na silnici dosahuje u všech verzí 100 km/h, plavba ve vodě pomocí vodometů pak až 10,5 km/h, dojezd 500 až 800 km (dle verze Modulární koncepce umožňuje rychlou výměnu celé pohonné jednotky. Je možné nainstalovat motory MTU 6V183TE22, Scania DSJ9-48A (oba 400 hp) s automatickou převodovkou ZF Ecomat 6hp 600, nebo Caterpillar 3126, Detroit Diesel 6V53TA a Cummins 6CTAA8.3-T350 (každý 350 hp) s automatickou převodovkou Allison MD 3560P ). 

Co se tedy cvičilo? Doplnění pohoných hmot? Kdo je zaplatil? Byl to výhodnější kšeft? Po železnici by to zadarmo nebylo? Co se vezlo?
Proč je veřejnost takovým to ubohým způsobem obelhávána. Proč to nikoho ze zákonodárců nezajímá, proč to nerozporuje?

Pan Stropnický v doplněném vystoupení na interpelacích drtí zákonodárce rozporuplným prohlášením v porovnání s tiskovou zprávou :

– takže optimální způsob, jak to využít, je to, že už po tom prvním noclehu, který proběhne v kasárnách na Ruzyni, tak potom druhý den dopoledne bude výcvik ve střelbách.
– potom přesun bude pokračovat do Vyškova a Přáslavic a tam to následující minimálně dopoledne bude věnováno těm činnostem, včetně třeba výcviku na trenažerech, o kterých jsem se už zmínil.
– následující den potom bude pokračovat výcvik a teprve na jeho sklonku, tam jsou ty noclehy dva. A v pondělí, myslím, že je to 30., teď mě neberte úplně doslova, je to pondělí a to je den, kdy se ta kolona vydá přes Bohumín do Polska.

Ptáme se, kde se v Ruzyni budou američané cvičit ve střelbě?

Dopis Ministerstva obrany ČR, který Iniciativa Ne základnám zveřejnila tvrdí, že v průjezdu nebude převážena ostrá munice.

Pan Stropnický v interpelaci uvádí, že ostrá munice je v kontejnerech. Kolik těch kontejnerů bylo neuvádí, co bylo přes ČR provezeno, také ne.
Ve svém vystoupení pan Stropnický na interpelacích ani jednou nezmínil, že by průjezd americké armády přes naše území byl projednán ve vládě.
Armáda České republiky se neřídí dodržováním  Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.
V demokratickém, právním státě by musel pan Stropnický rezignovat ze své funkce ministra. V  suverénním státě by nepřicházelo v úvahu, aby výkon vojenské činnosti zajišťovalo americké velvyslanectví.  

(Byli jsme požádáni někdy v  listopadu loňského roku, kdy jsme dostali ze strany Spojených států požadavek na zabezpečení tohoto přesunu. Pak o tom byla vedena jednání. První bylo 30. 11. loňského roku. Toho se zúčastnili také zástupci velvyslanectví Spojených států a rezortu obrany a Armády ČR, našeho zpravodajství a naší policie.)


Kdo vlastně velí Armádě České republiky?
Pane premiére, pane Stropnický, protestujeme a nenecháme si to líbit.

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám
Eva Novotná, mluvčí