OSN se zhrozilo rozměrů represivního aparátu ukrajinské státní moci

Avatar
Původní autoři

5. 6. 2016    zdroj
OSN vydala zprávu, podle níž pronásledování z politických důvodů tzv. orgány Ukrajiny nabylo masového charakteru. Zpráva obsahuje informace o stovkách nelegálních zatýkání a mučení zadržených ze strany represivních orgánů “euroasociovaného státu.” V OSN je sice silná americká lobby, avšak možnost zastavit represe na Ukrajině a v dalších zemích zde je a hlavní je, aby byla kvalifikovaně využita.


Podle asistenta generálního tajemníka OSN pro lidská práva Ivana Šimonoviče informace, shromážděné aktivisty v oblasti lidských práv, odhalují “rozsah a brutalitu systému mučení, podporovaného státním aparátem Ukrajiny.”

Je zajímavé, že informací o zvěrstvech majdanového režimu mohlo být více. Aktivistům OSN pro lidská práva bylo na Ukrajině bráněno ve vyšetřování. Delegaci organizace nebyl umožněn vstup do míst, kde SBU drží v nelidských podmínkách “nepřátele režimu.” V této souvislosti byla zvláštní mise OSN nucena předčasně přerušit svou práci “na nezávislé Ukrajině”. Přes odpor ukrajinské strany je ve zprávě zmíněno 5 tajných věznic SBU, kde je proti zadrženým používáno mučení.

Pro ruské aktivisty v oblasti lidských práv a veřejné činitele není hrůzné porušování lidských práv na Ukrajině ani zdaleka tajemstvím. Právě ruským aktivistům a vládním činitelům se nakonec podařilo upozornit mezinárodní společenství na represe majdanové vlády proti vlastnímu národu.

Ochránci lidských práv se po dlouhou dobu chovali na způsob monitorovací mise OBSE na Donbasu. Jinými slovy, raději přivírali oči nad nepohodlnými událostmi a incidenty.

Evropa, na niž postupně přechází řízení Ukrajiny od USA, se snaží zobrazit svatou prostotu. Evropští politici prý nevěděli, že na Ukrajině udávají politický tón nacistické ozbrojené gangy a že bezpečnostní služba země se změnila na kopii gestapa.

Jako by Evropanům nebylo známo, že vnější správa USA v jiných zemích zanechává po sobě charakteristické krvavé stopy. Rozruch kolem uzavření věznice Guantánamo, kde bylo oficiálně potvrzeno mučení vězňů americkými dozorci, není nic víc než zastírací manévr. USA s pomocí svých zahraničních vazalů otevřely po celém světě desítky věznic, jako je Guantánamo.

Například v Gruzii se doposud zabývají následky represí americké loutky v prezidentském křesle, nyní gubernátora Oděsy, Michaila Saakašviliho. Události, které probíhají na Ukrajině, lze dnes studovat podle gruzínské dokumentalistiky. Tím spíš, že mnozí aktéři gruzínských represí nyní pracují na Ukrajině.

Aktivisty OSN pro lidská práva je teď nutno přimět k vysledování celkového obrazu represivního aparátu vnější správy USA. Situace na Ukrajině je jen její nedílná součást. Zpráva o mučení na Ukrajině poslouží ruským diplomatům jako vynikající platforma, na jejímž základě bude postavena práce na ochranu lidských práv na celém světě. V OSN je sice silná americká lobby, avšak možnost zastavit represe na Ukrajině a v dalších zemích zde je a hlavní je, aby byla kvalifikovaně využita.


Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová