Pochod na Východ je poučením i varováním!

Přemysl Votava 22.6.2016  Vaše věc
 

Před 75 lety, 21. června 1941, Německo se svými satelity přepadlo tehdejší Sovětský svaz. Zákeřně a s nebývalou krutostí si hodlalo porobit – po Československu, Polsku a Jugoslávii – i další slovanské národy, které měly být v zájmu nového nacistického uspořádání Evropy vyhubeny či zotročeny.

Ani po 75 letech nelze zapomenout na milionové oběti tohoto válečného tažení proti národům SSSR, na tisíce vypálených měst a vesnic, na zcela rozvrácenou ekonomiku. Nelze také zapomenout na obrovské úsilí sovětského lidu zastavit toto německé tažení Evropou. Osud evropských národů ležel před 75 lety na hrdinství sovětských občanů.

Při snaze nových vykladačů dějin je třeba zdůrazňovat, že národy SSSR nesly největší tíhu této války. Jakékoliv dnešní pokusy o vytváření nového dějinného výkladu, nebo zcela záměrného přebarvování historie, jsou urážkou milionů nacistických obětí.

Tuto skutečnost nedávno v Terezíně připomenul i Milan Štěch, předseda Senátu PČR : „Národ, který se neustále pokouší nějak zkreslovat svoje dějiny v zájmu současných politických potřeb – ať domnělých, nebo skutečných -, takový národ neví, kde stojí a za čím si stojí.

Za mlčení evropských politiků se kolem Ruska budují nové vojenské základny, do NATO se verbují další státy, Evropou projíždějí směrem na východ, obrněné kolony americké vojenské techniky… Místo dialogu se stupňují protiruské sankce, v médiích se vyrábí protiruská nenávist. V duchu nového výkladu dějin se pak kácí pomníky obětí i hrdinů této války, z obětí se dělají viníci, z viníků pak hrdinové. To vše může vést k návratu studené války, tedy k další eskalaci válečného napětí. Nelze zakrýt, že Evropa stojí opět na pokraji nové války.
Československo bylo první obětí německé rozpínavosti. Našim politikům sdělujeme, že jako Češi jsme nestavěli protiruské legie. Naopak českoslovenští zahraniční vojáci byli ti první, co se postavili po bok Rudé armády proti německým okupantům. Svůj hrob v Československu našlo 140 tisíc sovětských vojáků. Tisíce našich hrdinů padlo na společné cestě od Sokolova, přes Kyjev, Charkov, Bílou Cerkev, Duklu, až do Prahy. Nezapomínejme !

V mohutných prostorách Ruska našlo svůj hrob i několik milionů německých, italských, maďarských, či rumunských vojáků a dalších německých spojenců. Na to také nezapomínejme a varujme!

V úctě k padlým varujeme před novým tažením proti národům Ruské federace.