Poslední migrační vlnu jsme do značné míry vyprovokovali tím, že válčíme (jako Západ) všude, kde se dá. Kvůli pokusům napravovat svět a vyvážet typ demokracie, která nemá v těchto zemích místo, se nacházíme v situaci, že se vracíme do období před první světovou válkou. Migrační vlna vytváří sociální napětí

Avatar
Původní autoři

Stanislav Novotný

7.6. 2016   Rukojmí

Migrační vlnu do značné míry vyprovokoval Západ. Mezinárodní právo je v troskách. Migranti s sebou nesou sociální napětí. Jde o to, dostat Evropu na kolena. To jsou názory bývalého policejního prezidenta Stanislava Novotného, jak je prezentoval v Třebíči. Vyjádřil se i k chování německé kancléřky: „Paní Merkelová pro mě není žena, která může rozhodovat sama za sebe. Před pěti lety prohlásila, že multikulturalismus selhal. Aby o tři roky později začala říkat něco úplně jiného. Je tu celá řada dalších momentů. Je to vzdělaná žena, ve skutečnosti je i dost tvrdá. Já ji ale považuji za velmi nesvobodnou,“ vysvětlil.
Do Třebíče na besedu o migraci a bezpečnosti zavítal bývalý policejní prezident Stanislav Novotný, nyní podnikatel, publicista a předseda Asociace nezávislých médií. „Migrace doprovází lidstvo po celou jeho historii. Lidé se stěhovali, aby se vůbec uživili, nebo naopak přepadali ty, kteří se měli lépe. V nedávné minulosti stěhovali celé národy násilně jak stalinské Rusko, tak nacisté,“ upozornil v úvodu. Příčin současné migrace je mnoho. „Měli bychom odstraňovat ty, které jsme sami zavinili. Migrační vlna, jež se na Evropu valí z jihu a jihovýchodu, případně se povalí později z východu – hlavně z Ukrajiny, má hlavně ekonomické důvody. Což je přirozené. Lidé se chtějí mít lépe. Nejhorší ale je, že tuto poslední vlnu jsme do značné míry vyprovokovali tím, že válčíme (jako Západ) všude, kde se dá. A že my sami chceme urvat další zdroje a podělit se o něco, co původně patřilo těm národům,“ domníval se. „Často jsme vytvořili nesnesitelné podmínky v celé řadě zemí,“ doplnil.
Mezinárodní právo je v troskách

„Rozvorali jsem to, co jakousi bezpečnost doposud vytvářelo. Mezinárodní právo do určité míry existovalo – Rada bezpečnosti, OSN. Bylo důležité, aby, pokud se chtělo někde zasáhnout, celý tento proces proběhl. Kosovem byl tento princip opuštěn a mezinárodní právo je teď v troskách,“ řekl bývalý policejní prezident. „Kvůli pokusům napravovat svět a vyvážet typ demokracie, která nemá v těchto zemích místo, se nacházíme v situaci, že se vracíme do období před první světovou válkou. Do bismarckovské doby, kdy se politika dělala velice pragmaticky a zároveň velmi tajně, potichu, složitě. Nikdo nevěděl přesně, kdo uzavřel s kým smlouvu a proti komu vlastně. To byl potom důvod, proč došlo k první světové válce. Kvůli vychytralosti a neschopnosti neexistoval systém, který by byl většinou velmocí respektován. Do takovéto situace se dnes dostáváme,“ uvedl.

O co tady vlastně jde?

„Opravdu vlastní vinou. I vinou těch, kteří něco takového odsouhlasili. Co si tehdy neuvědomovali, že sáhnou-li na území cizího státu nedostatečně zdůvodněně, bez souhlasu OSN, potom se i ostatní budou chovat obdobně. A nelze se divit gruzínské válce, Osetii, Abcházii a tak dál. To samé se týká nároků Turecka, provokací Saúdské Arábie či rekolonizačních snah Francie,“ konstatoval. „Všechny tyto ataky vytvářejí další. A když k tomu ještě zjistíte, kdo toto všechno podporuje, protože se vytváří z imigrantství velký byznys. Do značné míry jsou i ti lidé verbováni. Typické je to hlavně v severní Africe. Když dokonce zjistíte, že sběrné tábory třeba v Rakousku jsou ve správě firmy, která je součástí banky, kde je pan Soros, jenž figuruje v kdejaké barevné revoluci, tak si říkáte, o co tady vlastně jde,“ sdělil Stanislav Novotný.
Migrační vlna vytváří sociální napětí

Jde podle něj o velký byznys. „Ale pozor, imigranti samotní z něj mají jen zlomek. Obrovsky však bohatnou firmy, které poskytují za státní prostředky oděvy, potraviny, pronajímají prostory a další. A také různé neziskové organizace působící i propagandisticky,“ řekl. Velmi zásadní věc je podle něj neopírat se přímo do uprchlíků. „Chtějí se prostě mít dobře. Pokud si přijdou v Německu bez práce na tak slušné prostředky, proč by do toho nešli. To je naše vina, náš problém,“ zdůraznil.
Podle Novotného se náklady na jednoho uprchlíka vyšplhají se všemi náklady na 100 tisíc. „Srovnejte prosím se starobními důchody. Takovou nerovnost není možné vytvořit. Migrační vlna už jenom tímto faktem vytváří sociální napětí. Což znamená velké nebezpečí. Je to bezpečnostní ohrožení. Dříve nebo později musí docházet ke konfliktu,“ objasnil. „Pokud by docházelo k řízené migraci, kde si stát bude určovat, koho chce a koho nechce, jestli je ten člověk schopen pracovat, naučit se jazyk, vyučit se řemeslu a nenese si problém z minulosti – tomu se dá ještě rozumět. Ale nedá se rozumět tomu, že bez ohledu na to, kdo to je, budeme udělovat občanství,“ upozornil. Jednou z největších zhůvěřilostí, ke které podle něj přistoupila i Česká republika loni v květnu, je to, že budou mít i hlasovací právo na místní úrovni. „Při druhém čtení byli v loňském květnu proti jen dva poslanci. Takže těm, kteří se teď snaží přihřát si polívku na migrační vlně, bych rád tohle nedůstojné hlasování připomněl. Pokud tedy zesílí počet migrantů, tak bez toho, že kdy vytvářeli v té obci nějaké hodnoty, budou mít volební právo. Což je velmi vážná věc a oslabuje to institut občana. Občanství je něco, co primárně patří k demokracii. Zasluhuje se. Ve Švýcarsku sousedi v té vesnici hlasují, jestli chtějí toho člověka za spoluobčana. Takže se musí snažit a přizpůsobit se,“ vysvětlil.
Hraběcí rady od těch, kteří sami do vlastního domu nepřijmou nikoho

„My si dovolíme přijímat tento těžko identifikovatelný proud lidí, většina přichází pravděpodobně z ekonomických důvodů. Řada z nich v sobě nese bezpečnostní riziko. A to je tím faktorem, že se dostanou do konfliktu s původním obyvatelstvem. Nemůže tomu být jinak. A jestliže někteří mudrci tvrdí, že české obyvatelstvo je nevyspělé, že musí migranty přijmout. Přitom to jsou lidé, kteří do vlastního domu nepřijmou nikoho. Jsou to hraběcí rady a často zaplacené. Radí nám, že máme sebevědomě přijímat někoho, komu nerozumíme a koho máme živit. Tak to prosím děkuji pěkně. Měli bychom hlasitě říci, že takto tedy ne,“ řekl Novotný. Naše politická scéna podle něj není schopna reflektovat to, že jsou lidé znepokojeni, že se oprávněně bojí. „Nejsou schopni za to nést odpovědnost a lidem situaci vysvětlovat. V tom případě musíte zafungovat vy jako voliči. Jinak to nejde,“ zdůraznil.
Jde o to, dostat Evropu na kolena

Poté se věnoval chybám minulým. Třeba kolonialismu, za něž Česká republika vinu nenese. „Obrovské máslo na hlavě mají Francie, Anglie, Německo, které potřebovaly obrovské migrační skupiny na práci ve svých zemích. Dnes se snaží svést odpovědnost na někoho jiného, kdo v tom v podstatě nejede. To není možné si nechat líbit,“ konstatoval. Velké migrační vlny jsou podle něj zcela zjevně podporovány. „Jde trochu o to, dostat Evropu na kolena. Ona už v podstatě na kolenou je. Jestli ji dorazí tato velká nekontrolovatelná migrační vlna, tak definitivně bude bez obrany. Už teď de facto se neumí bránit vojensky. Zbavili jsme se možnosti bránit svoje vlastní hranice,“ domníval se Stanislav Novotný.
Neexistuje podle něj žádná koncepce efektivní ochrany hranic. „Strašlivě se lže. I když někdy náhodou ministrovi unikne informace, že se po Evropě pohybují lidé, o jejichž identitě nic nevíme. Tento údaj je znám. Často unikají informace z tajných služeb – rakouských, německých, francouzských. Snaží se, aby se veřejnost dozvěděla, co se děje. Řada z nich nesouhlasí s politikou svých států. Problém je, že se dějí věci bez kontroly. Když jsem někde doma, měl bych rozhodovat o tom, kdo ke mně přijde na návštěvu, kdo u mě může bydlet. Dozvídáme se, že budou přijímáni lidé bez pasů. Tohle je nehoráznost. A pak jsme ještě označováni za xenofoby. Bohorovní lidé nám dávají různé nálepky. Přitom je zjevné, že právě oni se dopouštějí zrady na vlastním národě, vlastní kultuře, obyvatelstvu,“ prohlásil.

Musíme umět říci ne

Islámský stát je podporován podle názoru Novotného některými státy. „Bez nich by nemohl existovat. Prodává se ropa evropským i americkým společnostem hluboko pod cenou. Tato vina je obrovská. O Saúdech není třeba ani mluvit. Tam víme, že je zájem na podpoře Islámského státu obrovský. V Turecku se stále více hovoří o obnově Osmanské říše. To je třeba vědět,“ prozradil policejní exprezident. Jestli se chceme účinně bránit, opět potřebujeme podle jeho vyjádření národní stát. „Jen na úrovni národního státu jsme jakžtakž schopni zorganizovat nějakou správu země,“ domníval se. Vlastenectví podle něj stojí na jazyku a na nějakém ohraničeném teritoriu, ke kterému máme dlouhodobý vztah. „Dnes se v Evropě domlouváme lámanou angličtinou. Voličům ale potřebujeme věci vysvětlit v národním jazyce. Aby si Evropa opravdu rozuměla, musela by mluvit jedním jazykem. Teď mluvíme jazykem země, která možná z Unie vystoupí. I proto je důležité, aby zůstaly národní státy. Jediný smysluplný projekt je Evropa národů. To, co si představoval Jiří z Poděbrad. To smysl má. V České republice máme dělat vyváženou politiku, která se k nám hodí. Středoevropskou politiku. Velmoci vždycky budou mít svoje zájmy a do jisté míry přehlížet malé země. Máme je respektovat a bavit se s nimi se všemi. Mít vlastní politiku. Ne jít pořad od zdi ke zdi. Jednou poklonkovat Moskvě a pak zase Washingtonu a Bruselu. To nedává žádný smysl. Nikdo si nás potom ani nebude vážit. Musíme umět říci i ne. Dát najevo, že máme svůj vlastní názor,“ sdělil.
Merkelová nerozhoduje sama za sebe

Pokud se po Evropě budou podle něj pohybovat lidé, o kterých nic nevíme, nebude zajištěna ani bezpečnost naší země. „Což není privátně namířeno proti imigrantům. Ti jdou za lepším. Ale proti teroristům. A těm, kteří nám sem chtějí násilně implantovat nějakou cizí kulturu. Pokud chcete v nějaké zemi žít, musíte se přizpůsobit. Když jsem v nějaké zemi, také se snažím přizpůsobit místním zvyklostem,“ konstatoval. V závěru odpovídal na dotazy diváků. Třeba proč kancléřka Merkelová „pozvala do Německa neomezený počet migrantů“. Podle Novotného problémem Německa je, že je stále částečně okupovanou zemí. „Často tak vidíme, že Německo se stává nástrojem zaoceánské politiky,“ řekl.

Pak mluvil o lidech, kteří po převratu přešli na druhou stranu. Konkrétně Angela Merkelová podle jeho tvrzení před ním často jezdila za odměnu do Sovětského svazu a psala práce, které se až tak netýkaly chemie, ale spíše rozvoje socialismu. „Tento druh lidí se dost často zejména ve východní Evropě dostal do vedoucích pozic. Paní Merkelová pro mě není žena, která může rozhodovat sama za sebe. Před pěti lety prohlásila, že multikulturalismus selhal. Aby o tři roky později začala říkat něco úplně jiného. Je tu celá řada dalších momentů. Je to vzdělaná žena, ve skutečnosti je i dost tvrdá. Já ji ale považuji za velmi nesvobodnou,“ uzavřel Stanislav Novotný.