Světová rada míru pořádá dne 8. 7. 2016 ve Varšavě mezinárodní konferenci proti NATO.

21. 6. 2016
Konference se uskuteční přesně v den, kdy tamtéž NATO zasedá. Účastníci: Výbor pro mírové Polsko, Světová federace odborových svazů, Světová federace demokratické mládeže, Mezinárodní federace demokratických žen či Mezinárodní asociace demokratických právníků atd. atd.
Českou republiku zastupují Asociace Vojáci proti válce, České mírové hnutí, České mírové fórum a další.


Témata konference:

• odhalení nových plánů NATO ve východní Evropě a na Středním východě, stejně jako v jiných částech světa, spolu s odsouzením probíhajících imperialistických intervencí a agresí;

• výměna názorů a zkušeností z boje proti NATO v jednotlivých členských státech a vyjádření protestu proti dalšímu rozšiřování NATO a sjednocení sil pro jeho rozpuštění na globální úrovni;

• požadavek na zrušení vojenských základen NATO a všech dalších cizích vojenských základen na světě;

• deklarace solidarity s národy bojujícími za svá práva o využití svého bohatství, a to bez cizího vojenského nebo politického vměšování.

Protestní shromáždění je pak plánováno na sobotu 9. července ve 12:00 v centru Varšavy.

V Praze se k zasedání NATO plánují dvě akce:

1. Dne 25. 6. 2016 – symbolicky za 5 minut 12, tedy přesně v 11.55 – se pořádá na Václavském náměstí u koně demonstrace „Ano míru! Ne válce!“ Akci organizují občanské iniciativy, aktivisté a KSČM.

2. Dne 8. 7. 2016 ve 14:00 – tedy přesně v čas zahájení mezinárodní konference ve Varšavě – se v Praze uskuteční setkání zástupců mírových organizací, občanských sdružení, jednotlivců a politických stran, které v současném chování NATO vidí vážné ohrožení světového míru. Například zástupci Asociace Vojáci proti válce, Českého mírového fóra, Českého mírového hnutí, Aliance národních sil, Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Česká strany národně socialistické, KSČM a některých malých neparlamentních politických stran či hnutí.

Toto setkání naváže na konferenci „ANO MÍRU! NE NATO!“, která se konala 11. 6. 2016 v zasedací místnosti pražského Magistrátu. Jednalo se o součást kampaně Světové rady míru proti NATO. Prostory na Magistrátu zajistil pro konferenci zastupitel za KSČM. Komunistická strana totiž jako jediná politická parlamentní strana vystupuje proti NATO a vůbec aktivně v otázkách světového míru. Opakujme – JAKO JEDINÁ!!!!

V této souvislosti jistě není bez zajímavosti, že na účastníky konference byl puštěn plyn – a to do slova a do písmene! A zastupitelé za ODS se vyjádřili velmi agresivně k tomu, že se na Magistrátu mírová konference konala – považovali to dokonce za vlastizradu! Neboť jak pravili: „Bezpečnost naší země se odvíjí od členství v NATO a naše ekonomická prosperita vychází ze spolupráce se západoevropskými „demokraciemi“, jako jsou například USA, a kdo toto zpochybňuje, jedná proti zájmům České republiky.“

V Praze dne 21. 6. 2016                                                       Vladimíra Vítová, České mírové fórum