Smekám před Jakubem Jandou a Kremlin Watch III.

Avatar
Původní autoři

– vlk –
22. 6. 2016   Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com


Doufám, že dneska svoje účtování s pány Jandou, Mácou, Kremlin Watch a tím spiskem, který tak bombasticky, leč nepatřičně, označili slovem analýza, dokončím.

Ale nejprve musím začít omluvou všem čtenářům, kteří si přečetli včerejší pokračování. Byl jsem jedním z  čtenářů, kteří mají server Palba.cz prozkoumán daleko důkladněji než já, že jsem se dopustil omylu, když jsem armádní hodnosti jednotlivých přispěvatelů na Palbě označil za jejich osobní hodnosti vojenské. Správně má být, podle autora mailu, který jsem včera dostal, že to vyjadřuje počet a kvalitu příspěvků, zveřejněných na Palbě. Tím to se p.t. publiku omlouvám. Nevěděl jsem to. Nicméně na věci to vůbec nic nemění. Palba.cz je specializovaný, vysoce sofistikovaný portál, co se týče vojenských tématik a pro mne naprosto důvěryhodný zdroj. A pokud byly mapy od kot-Ivanova dobré pro ně, jsou dostatečně věrohodné i pro vlka nebo kohokoli další. Zejména proto, že se v  čase naprosto jasně dokázalo, že kot-Ivanov své mapy kreslil v maximálně možném souladu s okamžitou situací, zatímco Kyjev, prokazatelně a  sériově, ve svých oficiálních situačních mapách lhal.

Tohle jsem pokládal za nutné sdělit veřejně, než začnu psát dál. Nejsem totiž ani bulvár a už vůbec ne nějaký podivný spolek, abych měl zapotřebí cokoli zamlčovat nebo překrucovat.

Ale pojďme k dnešnímu hlavnímu tématu, které je jednoznačně uvozeno zásadní otázkou – jsou Janda s Mácou opravdu tak duševně omezení, že vypracují cosi, co vydávají za analýzu, ani by si uvědomovali jak trapné dílko stvořili? Nebo jsou snad posedlí histrionským komplexem a chtějí být mocí mermo za veřejné blázny, hlavně, že se o nich píše? Jednoznačně odpovídám – ani jedno ani druhé!

To histrionství, zejména u Jandy, vyloučit nelze. Nicméně nemyslím si, že jde o hlavní motiv. Francouzi kdysi podobné problémy řešili s použitím úsloví Cherchez la femme. Nejsme ve Francii a  já bych ohledně konání Jandy Máci na nějakou femme fatale vůbec nesázel. Tohle se hodí do klasických knih anebo do života slabingrů typu Nečas, ale nikoli k těmhle dvěma našim panáčkům!

Tohle má daleko prostší a jednodušší vysvětlení – mediální známost, kariéru a  především hodně snadný a  dobrý byznys.

Nyní odbočím – Kremlin Watch vydal v  mezičase další hlubokomyslné dílko, plné nenávisti k  alternativnímu zpravodajství. Tentokráte se nijak netýká Kosy. Ta se akce, kterou si vzal Janda do klábosnice, nijak neúčastnila. Nebudu tedy tenhle nový prudký výron Jandova duševna nijak komentovat. Ale s  gustem si z něj vypůjčím jeden citát:

Ještě zajímavější je však fakt, že se Žantovský dopouští porušení článku 25.1 Kodexu Českého rozhlasu. Ve vysílání Českého rozhlasu zhruba dvě třetiny pořadu strávil při rozhovoru s Novotným představováním Asociace nezávislých médií, avšak posluchačům zamlčel, že se o tři týdny dříve (22.března 2015) stal jedním ze čtyř zakládajících členů této Asociace. Jeho osobní angažmá v této entitě, dokonce posluchači zamlčené, ho tak jednoznačně vylučuje z pozice nezávisle tázajícího se novináře. Tím zcela jednoznačně dochází ke střetu zájmů, jak ho definuje článek 25 Kodexu Českého rozhlasu.

Napsal Jakub Janda osobně. Musím před ním opět smeknout! Tentokráte před drzostí, s jakou právě on si dovolí vyčítat jiným střet zájmů! Když on a Máca se pasovali do role těch, kteří se cítí být oprávněni posuzovat stížnost na nekvalitu zpravodajství ČT o Ukrajině a  navíc jménem tzv. Evropských hodnot!!!

Než popíši proč, dovolím si ještě jeden úkrok stranou – je známo, že Jakub Janda se v poslední době dotazoval mnoha alternativních medií, zejména webů a  to razantní formou, aby mu DOLOŽILY, z  jakých zdrojů jsou financovány! Na rovinu musím uvést, že Kosa tenhle, řekl bych – vlezlý dotaz, neobdržela. Možná omylem, ale třeba protože ji nepovažuje za dostatečně významnou, možná si přečetl moje opakované vyjádření, že Kosa žádné peníze od nikoho nepřijme a  to i proto, že nemá žádný náklad. Nevím proč a je mi to, upřímně řečeno – egál.

Kdybych byl jako on a tím se vracím k dnešnímu tématu, byl bych se, při přípravě tohoto článku Jandy oficiálně mailem dotázal následujícím způsobem:

Sdělte mi laskavě kolikrát jste vy, Máca, Petr Kolář, Libor Rouček a  další lidé přímo napojení do funkční struktury a  správních orgánů Evropských hodnot a další osoby zapojené například na tzv. Poradního výbor Evropských hodnot, tedy nejméně následující pánové – Štefan Füle, Jan Bubeník, Šimon Pánek, Martin C. Putna, páter Halík, vystupovali v inkriminovaném období v České televizi k tématu Ukrajina a jaké jste za to obdrželi honoráře. Stačí mi celková suma.

Nejsem Jakub Janda a  podobný dotaz bych si nikdy, a  to ani Jandovi, poslat nedovolil. Hanba by mne fackovala. Připadal bych si jak šestákový fízl. Nicméně je nade vší pochybnost jasné, že lidé, kteří jsou jak v pracovním tak správním nebo přinejmenším zásadním vlivovém vztahu k tzv. Evropským hodnotám vystupovali a  vystupují jako tzv. experti ve zpravodajských pořadech ČT věnovaných Ukrajině a tamní občanské válce velmi, či spíše – mimořádně často! Co že to čerstvě vyčítá Janda Petru Žantovskému? Připomenu vám to:

Jeho osobní angažmá v této entitě, dokonce posluchači zamlčené, ho tak jednoznačně vylučuje z pozice nezávisle tázajícího se novináře.

Takže jsem pro jistotu právě nyní ještě 2x projel tu tzv. Analýzu a  hledal sebemenší informaci o tom, že Janda a další z Evropských hodnot jsou častými expertními hosty k Ukrajině v České televizi. Hledal jsem marně.

Proto si nyní musím dovolit konstatování – nikdo z tzv. Evropských hodnot a  už vůbec ne Janda nebo Máca nemá sebemenší právo posuzovat JAKOUKOLI stížnost na úroveň zpravodajství v  ČT! Protože oni jsou SOUČÁSTÍ toho nač si PP  stěžuje a co redakci zpravodajství a  vedení ČT vyčítá! A  to dokonce i podle kritérii takového Jandy, které on uplatnil vůči jiným!

Já, když už se mi stane ten případ, že píši o tématu, které se nějak dotýká přímo mé osoby a mohu nebo jsem v konfliktu zájmů, automaticky na to upozorním čtenáře. A to nejčastěji větou ve smyslu.. dnes píši ve vlastním zájmu.. Aby prostě čtenář věděl předem a měl jasno, že už na samém začátku nemusím naplnit kritérium objektivity a mohu být předpojatý. Kosířský čtenář si, podle mne, takovou informaci rozhodně zaslouží.

Janda tuhle zábranu zábranu nemá! Jeho pozice je taková, že on a  řada dalších, kteří mají s tzv. Evropskými hodnotami co do činění jsou ve zpravodajských a politických pořadech ČT častými hosty, berou za to honoráře /nic proti tomu a  rozhodně jim to nezávidím/, ale to je pro něj klidně kompatibilní s  pozicí soudce nad stížností někoho druhého právě na zpravodajství v  ČT a  jeho „kvalitu“, kterou oni spoluvytváří!!!! Janda a  další jsou nedílnou součástí PP popsaného problému, nikoli snad nějak jeho řešením! Zkrátka, abych to napsal maximálně triviálně, aby tomu Máca s  Jandou porozuměli – je to asi tak jako kdyby oni šli k soudu s nějakou spornou věcí se svým sousedem a  zjistili, že ten soused je přísedícím soudu, který ten spor rozhodne! A věděli, že ten soused má finanční příjem jednak z  toho příkoří, co činí Jandovi a  navíc i ze svého spolupůsobení v tom soudním tribunálu!!!

Takže když dovolíte, já v  tom starém, údajně vše vysvětlujícím francouzském přísloví nebudu hledat za vším ženu, ale dovolím si nahradit slovo la femme jiným – d’argent!

To je to oč tu běží, dle mého přesvědčení!!!

Když to úplně zjednoduším – napadá mne následující slogan: inkaso si rozvracet nedáme! To tak , aby se nějakej PP otíral o Českou televizi a  systém „zpravodajství“ které Jandovi a podobným sype!

Ale ani tohle není ještě finální vysvětlení.

Dostáváme se k mé pokloně vůči Jandovi poslední. Míněné úplně vážně. Ať chci nebo nechci musím toho hošíka obdivovat a  konstatovat suché – kdo umí, umí!

Zároveň při té příležitosti vysvětlím, proč, že Janda s Mácou jsou ochotni se na veřejnosti opakovaně svými výtvory zesměšňovat a  blamovat.

Mají to tihle skvěle vymyšleno! Jen co je pravda. Každý z nás ví, jak tvrdě se dneska vydělává, ve stále stoupající konkurenci a  tlaku okolí, na chleba. Že člověk neví dne ani hodiny, kdy vypadne z kola ven. Například kvůli nahodilé, ale nepříznivé souhře okolností. Takhle jsou na tom všichni v komerční sféře a  velká část pracujících ve veřejných/státních službách.

Zde opět odbočím – předpokládám, že máte ještě v živé paměti seriál Brouka Pytlíka o  propletenci českých nevládních a neziskových organizací. A  tu mapu oněch 2000 páchačů dobra, co mají prsty skoro všude v tomto sektoru. Vím, že řadě z  té mapy křivdím, napsáním následujících řádek, neb konají záslužnou a potřebnou práci pro nás všechny, ale neumím je, bohužel, rozlišit od těch, co do tohohle sektoru najeli a  neváhám si říci, že si ho přisvojili, protože zjistili, že svět nevládek a neziskovek

–  poskytuje titul a postavení už na základě sebeprohlášení, že něčím jsem a něco dělám a  něco ideálního obhajuji a  chráním, pokud najdu co nejúdernější název pro svou organizaci, který nějak významně zní a pokud najdu pro ni vlivné přímluvce

–  v takovém případě si nemusím dělat hlavu s  finančním zajištěním, protože přes vlivné kontakty se k penězům, zejména veřejným, lhostejno zda z českých nebo zahraničních zdrojů, vždycky dostanu

–  mám-li ty peníze jednou, mám je samozřejmě i vždy příště. Jsme totiž na seznamu uznaných a potřebných. Když už je nám, je jen na mně jak s nimi naložím. Jsem nestátní objekt, žádná státní kontrola, kromě finančního úřadu a sociálky na mne nemůže a  ty kontrolují jen to, jestli řádně odvádím daně a sociální odvody, což si samozřejmě ohlídám, ale nikoli , to , na co ty peníze vynakládám – nikomu nic není do toho, za co a proč utrácím. Do výročky nebo zprávy o činnosti už to vždycky nějak pěkně namáznu. Taď jde o kvalitu slohového cvičení a dostatečně dlouhý a přesvědčivý výkaz činnosti.

–  mám li pokryté a  vyřešené finance, musím dbát zejména o náležité PR  své, pro svět nyní už naprosto nepostradatelné, činnosti, k  čemuž nejlépe slouží centrální sdělovací prostředky, kam je potřeba proniknout v roli absolutního experta na nějakou speciální oblast

–  jestliže jsem ve sdělovacích prostředcích, nabaluji další zajímavé kontakty z politiky a byznysu, ale zejména z té politiky. Což otevírá dveře ke všelijakým dalším grantům a  fondům, ale stejně důležité je to, že to posiluje moji osobní pozici a společenský kredit, mezi těmi, kdo formují a řídí tenhle svět, takže

–  důsledkem toho získávám další a další peníze, stávám se ještě větším a větším expertem, jsem stále více zván do sdělovacích prostředků, prostě stoupám na společenském i finančním žebříčku, protože jsem se vlastně stal institucí typu sněhové koule, na kterou se všechno nabaluje stále více a více – zejména vliv a  peníze, aniž bych byl vystaven nějaké existenční konkurenci, hospodářským cyklům nebo nějakým jiným omezením. Svá pravidla si totiž stanovuji sám. Získáváte navíc také politickou moc, aniž by vám bylo zapotřebí jakkoli soutěžit o přízen voličů a opakovaně si ji museli nechat ve volbách znovu potvrzovat

–  navíc ještě získáváte a neustále posilujete oprávněný dojem, že zachraňujete svět před nějakou obrovskou hrůzou a jste něco jako nový spasitel.

A tohle dávno pochopila nejen část z  těch 2 000 na tom pavouku neziskovek a nevládek, ale i  Jakub Janda! Zkrátka jemu velmi rychle docvaklo, jak to chodí a co je poptáváno, těmi co drží v  ruce opravdové kormidlo

Kdysi žádal o zaměstnání Ladislava Jakla , když dělal Klausovi prezidentského tajemníka. Tehdy chtěl pracovat pro snad nejtvrdšího odpůrce Evropské unie, aby, když neuspěl, okamžitě udělal totální názorový kotrmelec.

Řekl bych, že mu tehdy, při Jaklově odmítnutí došlo to, co jsem právě popsal, takže začal být činný ve spolku s názvem Evropské hodnoty.

Ne, Janda a Máca a podobní nejsou žádná ořezávátka! Oni našli svůj Klondike! Našli sektor, kde když budou propagovat co je právě v kurzu, budou šikanovat a  okřikovat ty s jinými názory a budou v  tom důslední, bez ohledu na to, co budou muset propagovat a jak osobně směšní při tom vlastně budou pro obyčejné lidi, tak zkrátka mají vystaráno! A jejich kariéra bude strmě stoupat, stanou se na slovo vzatými experty, budou disponovat vlivem na mediální scénu, která bude citovat každé jejich, třeba sebevíce nesmyslnější, vyjádření! Jen musí, bez zaváhání a věrně držet linii!

Vy všichni, kteří čtete tyto řádky máte nebo jste ještě nedávno měli svou práci, než jste šli do důchodu. Dostávali jste a dostáváte výdělek za to, co jste nabídli/ nabízíte jako užitečnou protihodnotu svému okolí. Pekli jste chleba, vyráběli stroje, pěstovali obilí, léčili lidi, učili děti, stavěli domy, dopravovali zboží, organizovali zájezdy, produkovali hudbu, atd. atd.atd. Zkrátka vytváříte směnitelné hodnoty, které umožňují ostatním žít, pokud možno plnohodnotně. Nic z toho Janda ke svému bytí nepotřebuje a nehodlá tím ztrácet čas. Je to nezajímavé, člověk se při  tom zpotí a ještě nese existenční rizika. On si našel jinačí job! A  o ten se rozhodně nenechá připravit! A ještě při tom zachraňuje Evropu a možná celý svět! No neberte to.

Uznejte, že pře Jakubem Jandou a jeho klony je potřeba opravdu hluboce smeknout.

Činím tak, zároven se také kaji, že jsem už dávno nepochopil jeho očividného genia a  jako výraz úcty a osobní pokory si mu dovolím věnovat jednu písničku. Tuhle :