Francouzský generál: Evropa nepotřebuje ochranu USA, ale spojenectví s Moskvou


11. 7. 2016    zdroj
Ve vysílání analytického programu na kanálu TV5 Monde, věnovaném napjatým vztahům mezi Ruskem a NATO, vyjádřil francouzský generál a vojenský analytik Vincent Desportes naději, že Evropa “se vzchopí” a zřekne se spojenectví s USA. Podle něj Američané nepřijdou Evropanům v těžké chvíli na pomoc na rozdíl od přirozeného spojence EU – Ruska, s nímž je třeba co nejdříve uzavřít “gentlemanskou dohodu”.


Takže mluvíme o rovnováze sil, nebo ne?

Vincent Desportes, divizní generál pozemních vojsk:
Rovnováha sil není příliš důležitá na rozdíl od rovnováhy projevů vůle. Zde je hned vidět, že existuje jeden stratég, který má zcela konkrétní přání – je to Vladimír Putin. A před ním je skupina slabochů – států, které zcela odlišným způsobem vnímají hrozbu, jak již bylo řečeno, a ne všichni chtějí stejně bojovat. Což je dobře, protože pan Putin ví, že Evropané a Američané s ním nepůjdou do války, ať zabírá Krym a posílá své pomocníky na Donbas. Myslím, že právě to je důležité – rovnováha projevů vůle.

Pokud jde o rovnováhu sil, tak ruská armáda téměř čtyřikrát převyšuje francouzskou, ale zároveň je o polovinu menší než americká armáda. A co je NATO? NATO je maličkost, je to součást americké armády.

Ale je NATO účinný nástroj? Promiňte, ale pro vás generály, promiňte, že o tom tak mluvím, se to zdá být směšným, maličkostí? Nebo si myslíte, že NATO může být užitečné a efektivní? Ptám se vážně.

Vincent Desportes:
Zabývám se otázkou, zda NATO představuje nebezpečí. V souvislosti s tím, že NATO, které mělo zmizet před 20 nebo 25 lety, stále existuje. A NATO má samozřejmě zájem na tom, aby mělo protivníka, aby zvyšovalo napětí a podobně. Takže je jasné, že naše zájmy … Myslím, že NATO je nyní pod větší hrozbou než naše bezpečnost.

Proč?

Vincent Desportes:
Protože kdyby NATO neexistovalo, kdyby zmizelo před 25 lety, Evropa by dnes byla schopna se samostatně bránit. Dnes bychom měli evropskou strategickou organizaci.

Promiňte, ale jak to můžeme posuzovat?
Vincent Desportes:
Protože pocit nebezpečí se k nám vrátil. Vždyť co udělaly evropské vlády? Řekli svým lidem: “Nebojte se, jste chráněni, Američané nám dávají mimořádné záruky, takže můžeme snížit obranný rozpočet.” To je to, co se stalo. Ale kdyby NATO neexistovalo, Evropa by se vzchopila. A já velmi doufám, že se vzchopí.

Chcete říci, že toto cvičení [Anakonda] představuje nebezpečí?

Vincent Desportes:
Ne, to jsem neřekl, že je nebezpečné, ale chtěl jsem říci, že dnes je třeba být rozvážný. Dříve jsem také říkal, že jsme nyní mezi eskalací a zadržováním. A v určitém okamžiku, když napětí stále roste a roste, nemůžeme předvídat, jak dlouho to bude trvat.

A v takové situaci vždy nastává okamžik, kdy někdo opravdově vybuchne.
Vincent Desportes:
Přesně tak. Všechny konflikty právě tak začínaly. Kromě toho víme, že Rusové jsou dost nedůtkliví. Domnívám se, že přirozeným spojencem Evropanů a Francouzů je Rusko, nikoliv USA. Jsme předurčeni najít společnou řeč, abychom společně řídili ten velký prostor s názvem Eurasie. Musíme si uvědomit, že za několik let, ať se stane cokoliv, Američané nebudou zasahovat do evropských záležitostí z několika důvodů, které nyní mohou být formulovány, pokud si to přejete. V našem zájmu tedy je, abychom uzavřeli gentlemanskou dohodu s Ruskem a případně společně restrukturalizovali Evropu. Zdá se mi to samozřejmým. Zatím všechno nezašlo příliš daleko. Zda je možno považovat NATO za efektivní? Ano, je to efektivní nástroj. Ale tento nástroj je zcela zbytečný, když vede k protikladným výsledkům, pokud jde o všeobecnou bezpečnost.

Odvysíláno 8. června 2016.
Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová