Jan Keller: Odsouzeni k modernitě

Avatar
Původní autoři

Stanislav Blaha 
13. 7. 2016  E-republika

Proč by sociologové měli číst klasickou literaturu? Co hledá sociologie a našla beletrie? Upoutávka na knihu Jana Kellera Odsouzeni k modernitě. 

 


Jan Keller v Odsouzeni k modernitě napsal:

Tvůrci pravidel strategického managementu se k nerozeznání podobají úředníkům z Kafkova Zámku. Obsahem jejich práce je vypracovávat předpisy použitelné k řízení aktivity těch, s nimiž se nikdy nedostanou ani do letmého kontaktu. Nikdy nepracovali s lidmi, vždy jen s procedurami. O firmách, které se budou jejich předpisy ve svém provozu řídit, vědí jen to, co o nich vyčetli ze spisů pořízených jinými vzdálenými experty.
Mezi tvůrci dispozitivů je nápadně mnoho mladých absolventů vysokých škol, kteří nikdy nebyli v podnikové praxi. Tvrdí, že je to jejich velká komparativní výhoda. Potřeby firem lze prý posuzovat mnohem efektivněji, jestliže sledujeme pouze údaje typu nákladů, stavu zásob, cen apod. a nevíme nic o tom, jak vypadá samotná firma. Takový kontakt by nás, podle jejich mínění, jen odváděl od racionálního rozhodování. To, že nemají žádnou zkušenost s tím, co řídí, je podle jejich slov jednou z nejužitečnějších kompetencí.

Všechno nové je jen dobře zapomenuté staré. Tuhle moudrost nám loni vydaná kniha ekologa, sociologa, publicisty a europoslance Jana Kellera připomíná téměř na každé stránce.

Alespoň ti starší z nás vědí, že problémy masové nezaměstnanosti, deklasování středních vrstev, či sociální marginalizace celých velkých skupin obyvatelstva nejsou nic nového pod sluncem. Překvapením však možná bude, že nic nového nejsou ani deregulace trhu, instrumentalizace vědění, financializace ekonomiky, komercionalizace sociálních rizik, orientace na sběr zážitků, zbytnělý indvidiualismus, sociální konstruktivismus a další jevy připisované moderně a postmoderně. A pokud by snad současní modernisté a postmodernisté tvrdili něco jiného, doporučme jim společně s Janem Kellerem, aby pozorně četli klasickou literaturu od Dickense po Orwella a vzali si k tomu na pomoc díla moderních sociologů.

KELLER, Jan. Odsouzeni k modernitě: Co hledá sociologie a našla beletrie. Praha: Novela bohemica, 2015. ISBN 978-80-87683-53-8.

Knihu s ilustracemi Borise Jirků si v brožované úpravě za 194 Kč můžete koupit např. zde

– – –

 

Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 250 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články: