Podepsal jsem. Jde o život (už zase, ale víc)

Avatar
Původní autoři

Radim Valenčík
6. 7. 2016
Ti, co nejvíce brojí proti Rusku a straší Putinem, jsou ti stejní, kteří říkají, že jsme dokonalí, že naši lídři (Juncker, Merkelová, Tusk, Schulz) jsou dokonalí, že jakákoli kritika současného stavu v EU je neopodstatněná, že je to jen důsledek vlivu Putinovy propagandy.


Dostalo se mi cti připojit podpis pod vzkaz české delegaci, která odjíždí na summit NATO ve Varšavě:

Vážení členové české delegace na summitu NATO ve Varšavě!
Máme pro vás jedinou instrukci.
Přestaňte tolerovat chrastění zbraněmi a prosazujte mír. Rusko je součástí Evropy a  vyrábět z něj nepřítele je proti zdravému rozumu.
Summit NATO ve Varšavě je pro vás příležitostí projevit odvahu a vystoupit z řady.
Podrobnější informace o vzkazu, stávajících signatářích i možnosti připojit se je zde:
Hovořím o tom, že mi bylo ctí připojit podpis, protože pod vzkazem byly podepsány osoby, kterých si velmi vážím. Osoby velmi odlišných názorů, které dnes sjednocuje to hlavní – pochopení toho, z čeho vyvěrají problémy současnosti.
Dnes totiž nejde o běžnou “pacifistickou výzvu”, která nás může oslabit a  předhodit bezbranné Putinovi, jak by mohl někdo smysl výzvy zpochybnit.
Nedávno jsem napsal článek “Blížíme se ke kritické fázi vývoje naší civilizace”, viz:
Zde jsem se snažil ukázat, proč dnes jde o život (už zase, ale víc). Nezpochybnitelné jsou dvě věci:

Současná eureprezentace selhává, nemá představu, jak řešit současné problémy, dovedla vývoj v Evropě do stavu, kdy se zločiny, které napáchala v našem bezprostředním okolí – v Řecku, na Ukrajině a jinde, snaží nějakým způsobem zakamuflovat. Proto se jí hodí vyostřovat vztahy s Ruskem. Aby lumpárny překryla.

Současná eureprezentace není schopna nejen hájit, ale ani zformulovat zájmy zemí EU a EU jako celku, nechala se těmi, kteří ovládají politiku USA, vtáhnout do válečných akcí, jejichž výsledkem jsou trvalé tragédie – Jugoslávie, Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie aj., není schopna eurounijní prostor dostatečně efektivně bránit před organizovanými migračními vlnami.

Je otázkou, zda je to jen “kolektivní neschopností”, nebo v důsledku mechanismů oslabení demokracie, což otevřelo prostor pro zákulisní tahy a  do eureprezentace dostaly osoby vydíratelné různými globálními vlivovými skupinami.
Nespokojenost obyvatelstva zemí EU se selhávající euroreprezentací a jejími pokusy narušit přirozený integrační proces vnucováním administrativních praktik umožňujících nekontrolovatelnou moc nad občany roste. Obyvatelé prakticky všech zemí EU to dávají vědět při každé příležitosti, která se jim v podobě voleb či referend nabídne.
Místo skutečných reforem v EU a vyvození zodpovědnosti vůči osobám, které selhaly a dále selhávají, se pod záminkou “reforem” nabízí ještě větší koncentrace rozhodovacích pravomocí právě do rukou těch, co selhali. To je jako kdyby soudruzi v politbyru před Listopadem navrhli pod názvem “reformy” (po kterých se volalo) zavést přídělový, resp. lístkový systém. Takoví tupci to tehdy nebyli. 

A takovou drzost taky neměli.

Proto je velké nebezpečí, že v rámci politiky překrývání problémů vyostřováním konfrontační atmosféry s Ruskem i  v důsledku toho, jakým způsobem se současná euroreprezentace nechá vlivovými skupinami vmanévrovávat do vyvolávání konfrontací s Ruskem, mohou být na summitu NATO přijata rozhodnutí, která ještě více ohrozí naše přežití. Na druhé straně je summit NATO i velkou příležitostí k tomu, aby se začala měnit atmosféra v mezinárodních vztazích.
Mimo jiné: Je nutné ocenit to, že premiér Sobotka nepřímo odmítl válečnictví ve stylu “Drang nach Osten” ve svém úvodním vystoupení v rozpravě v Poslanecké sněmovně k BREXITU. Pokud hovořil o  bezpečnostních hrozbách, vždy a výlučně je dával do souvislosti s  terorismem. Na rozdíl od jiných, kteří vystoupení Británie z EU dávají do bezprostřední souvislosti s nutností dále hrotit vztahy s Ruskem:
Chápu obavy řady našich občanů z Ruska, které mají pod vlivem vlastních či  přenesených zkušeností. Taky jsem prožil rok 1968. A taky se řídím zásadou, že opatrnosti není nikdy dost. Ve složité době je vždy potřeba používat rozum. A ten mě upozornil na jednu důležitou věc. Dívejte se kolem sebe, všímejte si toho, co se odehrává, poslouchejte, co kdo říká, a zjistíte zajímavou skutečnost:
Ti, co nejvíce brojí proti Rusku a straší Putinem, jsou ti stejní, kteří říkají, že jsme dokonalí, že naši lídři (Juncker, Merkelová, Tusk, Schulz) jsou dokonalí, že jakákoli kritika současného stavu v EU je neopodstatněná, že je to jen důsledek vlivu Putinovy propagandy.
Myslím, že nejlépe to dokumentuje následující (byť i jen jeden z mnoha) příkladů, o kterém jsem nedávno napsal:
V Česku působící “proruské” weby provádějící “prokremelskou manipulaci” poznáte podle Jakuba Jandy a spol. snadno:
1. Vytvářejí obraz nefunkčnosti našeho politického systému.
2. U témat jako je Ukrajina či Sýrie nasazují neutrální tón.
3. Jejich zpravodajství vůči Rusku není zkresleno, jak je tomu u “slušných” webů.
4. Jsou poptávány těmi, kteří hledají i alternativní, tj. nezkreslené zdroje.