Protest ANS ke změně názvu České republiky na název CZECHIA

Avatar
Původní autoři

19. 7. 2016
V rozhlase a tisku ČR proběhla v minulých dnech zpráva, že na návrh Ministerstva zahraničních věcí ČR byl v OSN zaregistrován pro Českou republiku nový oficiální název CZEHIA nebo TSCHECHIA.


Na toto téma se však nikdy nevedla ani odborná diskuse, ani diskuse mezi lidmi. Když ale vešla tato skutečnost na veřejnosti ve známost, byla změna názvu naší země jednoznačně odmítnuta! Ministerstvo zahraničních věcí a potažmo i vedení našeho státu udělalo tímto krokem “podraz” na vlastních občanech.

Pokud v názvu našeho státu schází slovo republika, stáváme se provincií, ne-li protektorátem a jedná se o počátek ztráty suverenity! A to úplně stejně, jako během Druhé světové války, když jsme byli jen “Böhmen und Mähren”.

Proti tomuto kroku důrazně protestujeme.

Žádáme poslance a senátory Parlamentu ČR, aby v této záležitosti interpelovali vládu ČR, neboť takováto změna názvu republiky v listinách OSN je počátkem zániku státní identity. Lze předpokládat, že za tímto krokem české vlády stojí snahy Berlína.

Za ALIANCI národních sil:

​Karel Janko, předseda, Česká strana národně socialistická
Vladimíra Vítová, předsedkyně, České mírové fórum
Oldřich Lukáš, předseda, sdružení Občané postižení justicí
Václav Princ, občanská iniciativa Naděje
Julie Karlovská, předsedkyně, sdružení Lidé lidem
Jan Dlouhý, občanská iniciativa Lidová fronta
Zbyněk Štěpán, předseda. Národní prosperita
Vladimír Dvořák, Aliance národních sil
____________________________________________________________

Deklarace geografů proti svévolnému prosazování názvu Czechia (zdroj)