Alena Vitásková na literární dráze

Avatar
Původní autoři

Zdeněk Jemelík
31. 8. 2016         ZdenekJemelík
Důvodem, proč se lidé pouštějí na spisovatelskou dráhu, bývá často nějaké trápení, jež autora pronásleduje natolik, až se rozhodne zbavit se jeho dotírání svěřením papíru. Do této životní situace se zřejmě dostala Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu, uchazečka o křeslo v Senátu, ale také obžalovaná, nepravomocně odsouzená k vysokému trestu odnětí svobody a očekávající zahájení hlavního líčení v dalším trestním řízení soudním.


O překvapení u ní nikdy nebyla nouze. V poslední době vyvolala velký rozruch rozhodnutím vstoupit do politiky pod záštitou opoziční strany Úsvit-Národní koalice. Nyní přidala další: pro potřeby své volební kampaně vydala sličnou knížečku s názvem „Na prahu vězení“. Nelze se jí divit: víceleté trestní stíhání při souběžném výkonu náročné manažerské funkce je nápor na psychiku, který si přímo říká o vhodné vybití napětí.

Autorka v knížce vypráví srozumitelně o sobě, o své kariéře, ale hlavně o soužení s justicí a o důvodech, proč se rozhodla kandidovat do Senátu, a proč právě na kandidátní listině strany Úsvit-Národní koalice. Nabídla čtenářům obraz, který je samozřejmě do jisté míry jednostranný, přesto cenný jako brána k seznámení s jejím vývojem od siroty, která nesměla studovat na žádné střední škole s maturitou, přes různé významné manažerské funkce až po postavení obžalované, nepravomocně odsouzené k vysokému trestu vězení. Čtenář nepromarní přečtením útlého spisku čas.

Hezké je grafické provedení, včetně drobných kresbiček, vložených do textu. Zaujalo mě zvláště zobrazení soudce se svatozáří nad hlavou. I autorčin milovaný knírač přišel ke cti.

Dílko ale není dostupné na knižním trhu. Jde o neprodejnou brožuru, určenou výlučně k oslovení voličů. Zatím ji lze získat pouze na předvolebních shromážděních. Autorka nedala souhlas k šíření textu po internetu. Nelze ovšem vyloučit, že po volbách názor změní. Ani pak nebude brožura úplně nezajímavá.